Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

O civilní nouzové připravenosti a strategiích

 

MV-GŘ HZS ČR se prostřednictvím odboru civilní nouzové připravenosti a strategií zaměřuje na rozvoj mezinárodní spolupráce s ostatními státy, a to zejména v rámci Evropské unie, Severoatlantické aliance a dalších mezinárodních organizací v oblastech souvisejících s civilní ochranou, civilním nouzovým plánováním a ochranou kritické infrastruktury.

Na národní úrovni plní odbor civilní nouzové připravenosti a strategií funkci sekretariátu Výboru pro civilní nouzové plánování, který je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro oblast civilního nouzového plánování. Odbor civilní nouzové připravenosti a strategií zabezpečuje přípravu a zpracování strategických a koncepčních materiálů HZS ČR a podílí se na dalších dokumentech ČR vytvářených v rámci Ministerstva vnitra ČR, ústředních správních úřadů a krajských úřadů, které se dotýkají působnosti HZS ČR. Dále podporuje činnost spojenou s bezpečnostním výzkumem a vývojem v ČR. Kromě toho organizuje odborné konference, semináře a instrukčně metodická zaměstnání v oblasti civilní nouzové připravenosti.

Činnost odboru civilní nouzové připravenosti a strategií

Aktivity na mezinárodní úrovni

Aktivity na národní úrovni

Související témata

Kontakty

vytisknout  e-mailem