Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasičský záchranný sbor je...

...garantem ochrany obyvatelstva, požární prevence a integrovaného záchranného systému. V oblasti vzdělávání obyvatelstva se snaží preventivně výchovnou činností oslovit děti v mateřských školách, žáky a studenty na základních a středních školách, vysoké školy, dospělou populaci, seniory i handicapované občany. Používá k tomu různé formy a metody: projektové dny, přednášky, besedy, tvorbu výukových materiálů, přípravu stávajících a budoucích učitelů. Organizuje různé soutěže, dny otevřených dveří, exkurze na hasičských stanicích, besedy pro občany, tvoří vzdělávací materiály – brožury, letáky, odborný články do celostátních a regionálních médií a na sociální sítě. HZS ČR si uvědomuje, že výchova a vzdělávání se mění v závislosti na potřebách společnosti, kdy reaguje nejen na nová možná rizika, ale také na legislativu, změny v technologickém pokroku a na potřeby stále se měnící společnosti. 

HZS CR v3-1-120-167.png

ČINNOST HZS ČR V RÁMCI PŘÍPRAVY OBYVATELSTVA

V této rubrice Vás stručně seznámíme s aktivitami, které HZS ČR realizuje v oblasti přípravy obyvatelstva. Je to řada činností, které svým zaměřením přímo působí na obyvatelstvo, nebo podporují jeho přípravu nepřímo. Jedná se především o podporu výuky předmětné problematiky na všech typech škol, tvorbu edukativních programů, přednášková činnost, organizace různých akcí pro veřejnost, tvorba vzdělávacích materiálů, článků do celostátních a regionálních médií a na sociální sítě. Tyto činnosti, zaměřené na přípravu obyvatelstva k sebeochraně, HZS ČR realizuje na centrální a regionální úrovni.

  U táboráku copy.png

VEŘEJNOST

V této rubrice naleznete volně ke stažení vzdělávací materiály vhodné pro širokou veřejnost. Jsou zde umístěny příručky, letáky a další materiály tematik ochrany obyvatelstva, požární prevence a integrovaného záchranného systému, krátké výukové videoklipy, informace o celorepublikových soutěžích a vzdělávacích programech, odpovědi na vaše nejčastěji kladené otázky a mnoho dalšího.

  

Bezpečné místo.jpg

UČITELE

V této rubrice naleznete volně ke stažení učební pomůcky a metodické podklady vhodné pro mateřské, základní a střední školy a také dlouhodobé vzdělávací programy. HZS ČR je vytvořilo nebo se na tvorbě spolupodílelo s cílem podpořit tak výuku tematiky Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na všech stupních vzdělávacího systému. Dále jsou z této rubrice informace k nabízeným akreditovaným kurzům pro pedagogy základních a středních škol, které jsou zahrnuty do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V neposlední řadě jsou zde uvedené kontakty na koordinátory preventivně výchovné činnosti, tedy příslušníky jednotlivých Hasičských záchranných sborů krajů a Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, kteří vám o konkrétních aktivitách v jejich kraji rádi podají další informace a pomohou najít pro vaši školu optimální řešení.

Hasič copy.png

ODBORNÍKY A VYSOKÉ ŠKOLY

V uvedené rubrice naleznou odborníci údaje o systému vzdělávání v krizovém řízení, systému přípravy volených zástupců (starostů obcí), přehled vysokých škol poskytujících vzdělání v oboru bezpečnosti, jakož i program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 až 2015. Dále podporu fakultám vysokých škol, které začleňují výuku tématu Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí do svých studijních programů a přehled plánovaných seminářů a konferencí vztahujících se k problematice ochrany obyvatelstva, krizového řízení a jejich výuky. K dispozici jsou zde koncepční a strategické dokumenty, v prvé řadě Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030.

vytisknout  e-mailem