Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nemocenské dávky, příspěvky, důchody a nemocenské pojistění

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69
148 01 Praha 414

 
Pro účely plnění povinnosti vyplývajících ze zákona č.187/2006 Sb., O nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují následující informace:
 
Úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění a kde je možno odevzdat podání:

 PO-PÁ:  09:00-14:00 hodin
 

Adresa, na které je možno odevzdat podání:

GŘ HZS ČR
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69
148 01 Praha 414


V rámci stanovených úředních hodin lze učinit podání ústně do protokolu, nebo nahlížet do spisu, nebo požádat o podání informací ve věcech pojištění, ve smyslu zákona.


Možnost podání přes spisovou službu Ginis, opatřené elektronickým podpisem, v elektronické podobě: 

ID datové schránky GŘ HZS ČR: 84taiur

Forma technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě:

Veřejná síť internet, záznamová média CD, DVD, flash-disk

Rozhodování ve věcech nemocenského pojištění:

plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D, LL.M.
náměstek generálního ředitele pro řízení lidských zdrojů
tel. 950 819 210
kancelář č. 223
frantisek.vavera@grh.izscr.cz

plk. Mgr. Romana Delongová
vedoucí oddělení personálního a vzdělávání
tel. 950 819 402
kancelář č. 232
romana.delongova@grh.izscr.cz

Správním orgánem GŘ HZS ČR ve věcech nemocenského pojištění je:  

Oddělení personální a vzdělávání

Pešková Marie
Tel. 950 819 403
Kancelář č. 227
marie.peskova@grh.izscr.cz

Mgr. Voborníková Aneta
Tel. 950 819 410
Kancelář č. 227
aneta.vobornikova@grh.izscr.cz

Služebním útvarem GŘ HZS ČRve věcech nemocenského pojištění je

Oddělení PaM

plk. Ing. Jarmila Voborníková
Tel. 950 819 755
Kancelář č. 428
jarmila.vobornikova@grh.izscr.cz

kpt. Ing. Petra Kovaříková
Tel. 950 819 867
Kancelář č. 421
petra.kovarikova@grh.izscr.cz

Výplatní termíny dávek nemocenského pojištění pro příslušníky GŘ HZS ČR a zálohových organizací jsou shodné s výplatními termíny služebního příjmu, výše dávek je uvedena na výplatní pásce příslušníka v příslušném kalendářním měsíci.

Ing. Jarmila Voborníková
vedoucí oddělení PaM

plk. Mgr. Romana Delongová
vedoucí oddělení personálního a vzdělávání

vytisknout  e-mailem