Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nejčastější příčiny vzniku požárů o Vánocích a na Silvestra

Jednou z nejčastějších příčin požárů o Vánocích je lidská nedbalost při používání otevřeného ohně. Mějme na paměti, že každý můžeme svým chováním přispět k tomu, aby nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku. 

Vánoce jsou krásným obdobím roku. Pro každého z nás mají trochu jiné kouzlo a půvab, každý se těšíme na něco jiného, ale chceme je všichni prožít v klidu a pohodě. Mějme na paměti, že každý můžeme svým chováním přispět k tomu, aby nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku.    

Jednou z nejčastějších příčin požárů o Vánocích je lidská nedbalost při používání otevřeného ohně. Způsobuje je neopatrná manipulace se svíčkami, například na adventních věncích či v aromalampách, nebo s prskavkami, od nichž může vzplanout ubrus, koberec nebo záclona. Hořící svíčka dotváří romantiku podzimních večerů a zejména vánočních svátků. Především je to ale otevřený oheň a je potřeba s ním podle toho zacházet. Naše domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály z umělých vláken, které se snadno vznítí, snadno hoří. Požár se tak rychle šíří a může způsobit značné materiální škody.

Teplota zapálené svíčky nebo prskavky ještě ve vzdálenosti 8 cm od plamene může dosáhnout 200 °C, což k zapálení papíru, plastu či textilie stačí. Proto mějme na paměti, že zapálená svíčka musí být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu s podkladem (chvojím adventního věnce, ubrusem, stolem apod.) a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Ne u okna v průvanu, ne blízko záclon, ne v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ne na poličce nebo skříni, ne bez dozoru!

  V návodu na použití adventního věnce musí být vždy uvedeno, zda je možné svíčky zapálit nebo jde pouze o věnec dekorativní. V takovém případě na něm svíčky zapalovat nesmíme. Stejná bezpečnostní pravidla platí také pro svíčky na vánočním stromku. S rozšířením elektrických ozdobných žárovek požárů vánočních stromků v posledních letech výrazně ubylo. Rizikem v tomto případě zůstává vznik zkratu a následný požár. Elektrické svíčky bychom proto měli kupovat mimo tržiště, s českým návodem a s příslušnými certifikáty

Kvůli zvýšené činnosti v kuchyni při přípravách svátečních pokrmů se každý rok množí případy vznícení potravin při vaření. Je pro nás důležité vědět, že vznícený olej na pánvi nesmíme hasit vodou. Vodní kapka, která spadne do vroucího tuku, rázem zvětší objem svých par až 1700krát, tzn., že prudce expanduje a rozstříkne hořící tuk z pánve do celého prostoru. Může tak snadno dojít k popálení především v obličeji a na rukách a k požáru kuchyně. Pokud se nám na pánvi vznítí potraviny, je nejlepší ji zakrýt pokličkou, mokrou utěrkou nebo plechem na pečení a vypnout zdroj tepla. Tím zamezíme přísunu kyslíku a oheň uhasne.

S příchodem Nového roku a zejména během silvestrovské noci se každoročně zvyšuje riziko vzniku požáru nebo vážného zranění v souvislosti s odpalováním zábavní pyrotechniky. S tou nezletilé dětibez dozoru dospělých manipulovat nesmí. Pro dospělé pak několik základních zásad: 

  • dbáme na to, aby při používání zábavní pyrotechniky nebylo ohroženo zdraví či majetek. Dle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně si musí každý počínat tak, aby nezpůsobil požár. Jinak mu může být ze strany hasičů udělena pokuta až do výše 25 000 Kč
  • kupujeme pouze legální zábavní pyrotechniku, s návodem výrobce na použití v českém jazyce a certifikační značkou, s označením třídy nebezpečnosti. Pyrotechnika III. a IV. třídy patří do rukou profesionálů, není prodejná bez příslušného povolení
  • navlhlou, viditelně poškozenou či s otevřeným obalem nikdy nekupujeme
  • skladujeme ji mimo dosah dětí, v suchu, na bezpečném místě, kde nemůže dojít k její iniciaci
  • odpalujeme ji dle návodu na použití, ne po požití alkoholu
  • manipulujeme s ní zásadně na volném prostranství, minimálně 100 metrů od obydlí tak, aby nemohlo dojít např. k vniknutí světlice do oken, zapálení střechy domů, aut nebo keřů. V dostatečné vzdálenosti od kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů pro seniory, škol či ozdravoven.

Pokud se vám situace přes veškerou opatrnost vymkne kontrole, volejte ihned hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

vytisknout  e-mailem