Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Účelová neinvestiční dotace

z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR do rozpočtu krajů a hl. m. Prahy na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

 1. 2018
 2. 2019
 3. 2020
 4. 2021

Informace ze dne 16.7. 2021

MV-GŘ HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny neinvestiční dotace obcím v rámci programu „Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-generálního ředitelství HZS ČR“

 • „Výzva k  podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy obcí“ zde.

Příloha výzvy:

 • Příloha č. 1 zde v editovatelné podobě zde.
 • Příloha č. 2 zde v editovatelné podobě zde.
 • Příloha č. 3 zde.

Podání žádostí o dotaci bude zahájeno dne 28. července 2021 00:00:01 hodin a je možné jen elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF (dále jen „portál RISPF“) na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf.

Činnost portálu RISPF bude ukončena dne 31. srpna 2021 v 23:59:59 hodin.

Název výzvy v portálu RISPF: JSDH_DOT_V2_2021 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí

Žádost, která bude prostřednictvím portálu RISPF vygenerována (.pdf) je nutné dále podepsat osobou oprávněnou jednat za obec o dotaci a podat do 31. srpna 2021 do datové schránky příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje (dále jen „HZS kraje“) viz čl. 4 odst. 3, čl. 5 výzvy.

Postup pro HZS krajů, krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy při administraci žádostí je zveřejněn v Zásadách pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím k výzvě „Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy (dále jen „zásady“) zde.

Příloha zásad:

 • Příloha - formulář souhrnu žádostí obcí - platná pro krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy zde,  v editovatelné podobě zde.

K případným dotazům upřesňujeme znění výzvy.

 1. Dotaci na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje čl. 1 odst. 2 výzvy lze do žádosti uvádět:

              a) jako výdaje stanovené paušálem čl. 3 odst. 2 písm. a), písm. b), písm. c) výzvy,

              b) nebo stanovené výpočtem čl. 3 odst. 2 písm. d) výzvy,

              c) možná je tedy kombinace obou výše uvedených možností.

       2. Upřesnění znění čl. 1 odst. 3 výzvy Vybavení a opravy neinvestiční povahy - „Dotace je určena obci, zřizovateli jednotky SDH vybrané obce kategorie JPO II, JPO III a také kategorie JPO V, která provedla v průběhu rozhodného období (čl. 3 odst. 3 této výzvy) zásah mimo územní obvod svého zřizovatele v souladu s poplachovým plánem kraje ( § 29 odst. 4 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.) , nebo na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje ( § 73 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb.) “. Tzn:

             a) dotace je určena obci, zřizovateli jednotky SDH vybrané obce jednotky PO s územní působností kategorie JPO II, JPO III,

             b) dotace je určena obci, zřizovateli jednotky kategorie JPO V, která provedla v průběhu rozhodného období (čl. 3 odst. 3 výzvy)                             zásah mimo územní obvod svého zřizovatele v souladu s poplachovým plánem kraje (§ 29 odst. 4 písm. a)
                zákona č. 133/1985 Sb.),  nebo na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje (§ 73 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb.).

Informace ze dne 21. 1. 2021 

MV-GŘ HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny neinvestiční dotace obcím v rámci programu „Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky“ 

 • Výzva k  podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2021zde 
 • Podání žádostí o dotaci bude zahájeno dne 29. ledna 2021 v 00:00:01 hodin a bude možné jen elektronicky, a to prostřednictvím webové aplikace Jednotného dotačního portálu RISPF (dále jen „portál RISPF“), https://isprofin.mfcr.cz/rispf
 • Činnost portálu RISPF bude ukončena dne 2. března 2021 v 23:59:59 hodin.
 • Název výzvy v portálu RISPF: JSDH_DOT_V1_2021 – Zabezpečení akceschopnosti JSDH obcí 
 • Žádost, tj. výstup z portálu RISPF, s podpisem žadatele následně podává žadatel do datové schránky příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje (dále jen „HZS kraje“) ve lhůtě uvedené v  čl. 4 výzvy tj. do 2. března 2021.
 • Postup pro HZS krajů a Krajských úřadů při administraci žádostí je zveřejněn v Zásadách pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím k výzvě „Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2021“ (dále jen „zásady“) zde 

Příloha zásad: 

 • Příloha - formulář souhrnu žádostí obcí - platná pro krajské úřady zde, v editovatelné podobě zde.

Zveřejňujeme příručku pro práci ve webové aplikaci portalu zde.

Upozorňujeme, že pro oblast podpory uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. b) výzvy musí zároveň člen – zaměstnanec splňovat: 

 • odbornou způsobilost podle § 72 odst. 5 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a v souladu s § 34 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů a získanou dle Pokynu generálního ředitele č. 53/2013, k odborné způsobilosti zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků a členů vykonávajících službu v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v pracovním poměru, ve znění Pokynu č. 57/2019.  Pokyny ke stažení zde (53/2013) a zde (57/2019). 
 • zdravotní způsobilost dle § 65 odst. 8 písm. b) v souladu s § 69b písm. e) zákona o požární ochraně. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VYROZUMĚNÍ ŽADATELŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jihočeský kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Jihočeského kraje: Město České Velenice, Město Mirovice, Město Suchdol nad Lužnicí, Město Velešín, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2021, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑51023-2/PO-IZS-2021 ze dne 29. března 2021 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liberecký kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Libereckého kraje:  Město Cvikov, Město Česká Lípa, Město Dubá, Město Frýdlant, Město Harrachov, Město Hrádek nad Nisou, Město Jilemnice, MĚSTO LOMNICE NAD POPELKOU, Město Mimoň, Město Nový Bor, Město Rokytnice nad Jizerou, Město Turnov, Město Velké Hamry, Město Železný Brod, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2021, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑51041-2/PO-IZS-2021 ze dne 29. března 2021 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pardubický kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Pardubického kraje: Město Březová nad Svitavou, Město Bystré, Město Česká Třebová, Město Heřmanův Městec, Město Hlinsko, Město Choceň, Město Chrast, Město Jablonné nad Orlicí, Město Jevíčko, Město Králíky, Město Lanškroun, Město Letohrad, Město Litomyšl, Město Luže, Město Nasavrky, Město Seč, Město Skuteč, Město Slatiňany, Město Svitavy, Město Třemošnice, Město Vysoké Mýto, Město Žamberk, Obec Červená Voda, Obec Chornice, Obec Prachovice, Obec Staré Město, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2021, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑44208-2/PO-IZS-2021 ze dne 17. března 2021 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plzeňský kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Plzeňského kraje: Město Bělá nad Radbuzou, Město Horní Bříza, Město Horšovský Týn, Město Hostouň, Město Kralovice, Město Nýřany, Město Planá, Město Poběžovice, Město Radnice, Město Zbiroh, Město Železná Ruda, Městys Klenčí pod Čerchovem, Městys Zvíkovec, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2021, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑48900-2/PO-IZS-2021 ze dne 29. března 2021 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středočeský kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Středočeského kraje: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Město Jesenice, Město Lysá nad Labem, Město Městec Králové, Město Neratovice, Město Neveklov, Město Pečky, Město Rožmitál pod Třemšínem, Město Sedlec-Prčice, Město Trhový Štěpánov, Město Votice, Městys Čechtice, Obec Čerčany, Obec Chyňava, Obec Roztoky, Obec Senohraby, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2021, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑42095-2/PO-IZS-2021 ze dne 16. března 2021 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zlínský kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Zlínského kraje: Město Bojkovice, Město Fryšták, Město Holešov, Město Karolinka, Město Koryčany, Město Kunovice, Město Luhačovice, Město Rožnov pod Radhoštěm, město Slavičín, Město Slušovice, Město Vizovice, Městys Buchlovice, Obec Babice, Obec Bílovice, Obec Halenkov, Obec Horní Bečva, Obec Jablůnka, Obec Nedakonice, Obec Nivnice, Obec Starý Hrozenkov, Obec Strání, Obec Vlčnov, Statutární město Zlín, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2021, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑48918-2/PO-IZS-2021 ze dne 29. března 2021 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moravskoslezský kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Moravskoslezského kraje: Město Bílovec, Město Bruntál, Město Břidličná, Město Budišov nad Budišovkou, Město Frenštát pod Radhoštěm, Město Frýdlant nad Ostravicí, Město Fulnek, Město Hlučín, Město Horní Benešov, Město Hradec nad Moravicí, Město Jablunkov, Město Kopřivnice, Město Kravaře, Město Krnov, Město Město Albrechtice, Město Odry, Město Paskov, Město Příbor, Město Rýmařov, Město Studénka, Město Štramberk, Město Vítkov, Město Vratimov, Město Vrbno pod Pradědem, Městys Litultovice, Obec Bolatice, Obec Dolní Moravice, Obec Dvorce, Obec Horní Město, Obec Hrabyně, Obec Jindřichov, Obec Karlova Studánka, Obec Lomnice, Obec Malá Morávka, Obec Melč, Obec Mosty u Jablunkova, Obec Staré Hamry, Obec Starý Jičín, Obec Světlá Hora, Statutární město Frýdek-Místek, Statutární město Opava, Statutární město Ostrava, Statutární město Třinec, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2021, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑54416-3/PO-IZS-2021 ze dne 6. dubna 2021 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olomoucký kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Olomouckého kraje: Město Hanušovice, Město Hranice, Město Javorník, Město Kostelec na Hané, Město Loštice, Město Mohelnice, Město Moravský Beroun, Město Němčice nad Hanou, Město Plumlov, Město Staré Město, Město Štíty, Město Šumperk, Město Tovačov, Město Velká Bystřice, Město Vidnava, Město Zábřeh, Město Zlaté Hory, Město Žulová, Městys Brodek u Prostějova, Městys Dub nad Moravou, Městys Náměšť na Hané, Městys Protivanov, Obec Bohuňovice, Obec Bouzov, Obec Hlubočky, Obec Jindřichov, Obec Libina, Obec Mikulovice, Obec Olšany u Prostějova, Obec Opatovice, Obec Senice na Hané, Obec Velké Losiny, Statutární město Olomouc, Statutární město Prostějov, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2021, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑54656-2/PO-IZS-2021 ze dne 8. dubna 2021 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karlovarský kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Karlovarského kraje: Město Březová, Město Horní Slavkov, Město Chodov, Město Kraslice, Město Kynšperk nad Ohří, Město Nejdek, Město Ostrov, Město Rotava, Město Teplá, Město Žlutice, Obec Potůčky, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2021, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑54673-2/PO-IZS-2021 ze dne 8. dubna 2021 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jihomoravského kraje
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Jihomoravského kraje: Město Kyjov, Město Strážnice, Město Velké Opatovice, Město Velké Pavlovice, Město Ždánice, Městys Drnholec, Městys Jedovnice, Obec Lednice, Obec Slup, Obec Velká nad Veličkou, Obec Zastávka, Obec Žarošice, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2021, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑58010-2/PO-IZS-2021 ze dne 14. dubna 2021 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kraj Vysočina
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Kraje Vysočina: Město Golčův Jeníkov, Město Jaroměřice Nad Rokytnou, Město Moravské Budějovice, Město Nové Město na Moravě, Město Počátky, Město Přibyslav, Město Světlá nad Sázavou, Město Žďár nad Sázavou, Město Ždírec nad Doubravou, Městys Želetava, Obec Rouchovany, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2021, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑58285-3/PO-IZS-2021 ze dne 14. dubna 2021 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Královéhradecký kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Královéhradeckého kraje: MĚSTO BOROHRÁDEK, Město Červený Kostelec, Město Hořice, Město Hostinné, Město Chlumec nad Cidlinou, Město Kopidlno, Město Kostelec nad Orlicí, Město Libáň, Město Nechanice, Město Nová Paka, Město Nové Město nad Metují, Město Nový Bydžov, Město Opočno, MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, Město Police nad Metují, Město Rokytnice v Orlických horách, Město Sobotka, MĚSTO SOLNICE, Město Špindlerův Mlýn, Město Třebechovice pod Orebem, Město Týniště nad Orlicí, MĚSTO ÚPICE, Město Žacléř, OBEC ČERNILOV, Obec Deštné v Orlických horách, OBEC HAJNICE, Obec Olešnice v Orlických horách, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2021, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑57823-2/PO-IZS-2021 ze dne 14. dubna 2021 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ústecký kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Ústeckého kraje: Město Jiříkov, Město Klášterec nad Ohří, Město Krásná Lípa, Město Krupka, Město Rumburk, Město Vejprty, Město Velký Šenov, Městys Kovářská, Obec Líšťany, Obec Lubenec, Obec Velké Březno, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2021, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑60114-3/PO-IZS-2021 ze dne 19. dubna 2021 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.

vytisknout  e-mailem