Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní záchranné operace

Zapojování České republiky do mezinárodních záchranných operací formou vysílání organizovaných celků  

Rozhodující faktory pro vyslání záchranné jednotky do zahraničí:

 1. vzdálenost a místo určení
  • teritorium Evropy a ostatní státy světa, které požádají o pomoc pro speciálně připravené a předurčené síly v podobě jednotky MV-generálního ředitelství HZS ČR, vyslání se předpokládá pozemní cestou na vzdálenost do 1 000 km (17 h) nebo letecky na vzdálenost nad 1 000 km a do 2 500 km,
  • sousední státy ČR pro předurčené síly HZS krajů (tzv. odřady), přeprava se předpokládá pozemní cestou (výjimečně v odůvodněných případech i letecky);
 2. způsob přepravy
  • letecká přeprava je v ČR omezena vybavením Armády ČR. Pro jednotku MV-generálního ředitelství HZS ČR jsou Generálním štábem Armády ČR přislíbeny k využití dva letouny An-26 (hmotnost nákladu cca 4 t), pohotovost posádek letounů k odletu se pohybuje mezi 3 až 6 hodinami. Využít je možné i letoun TU-154 a vrtulník Mi-17. Letecká přeprava umožňuje omezenou velikost jednotky do 25 osob s vybavením a s omezenou dobou působení do 5 dní, na přepravu musí v místě nasazení navazovat přepravní prostředky poskytnuté přijímací stranou,
  • pozemní cesta umožňuje přesun těžké techniky a soběstačnou činnost jednotky s pobytem do 10 dní, finančně únosná je opět jednotka do 25 osob s cca 6 vozidly, podle potřeby provádění hasebních nebo záchranných prací a týlového zabezpečení. Doprava osob se přednostně zabezpečuje autobusem,
  • kombinace obou způsobů přeprav - síly vyslané letecky mohou být doplněny pozemními silami a mohou zasáhnout do vzdálenosti až 2500 km (cca 60 hodin jízdy) s plnou podporou a týlovým zabezpečením první jednotky vyslané leteckou cestou;
 3. charakter záchranných prací
  Odřady v rámci HZS ČR jsou připravovány pro:
  • vyhledávací a záchrannou činnost ze zřícených budov - z hlediska určení jednotky jde o jednotku pro vyhledávací a záchrannou činnost v obydlených oblastech (USAR jednotka - z anglického Urban Search and Rescue). Jednotky tohoto typu jsou klasifikovány podle metodiky INSARAG, kterou se ČR zavázala akceptovat přijetím rezoluce Valného shromáždění OSN č. 57/150 ze dne 16. prosince 2002, o posílení efektivity a o koordinaci pomoci při mezinárodních vyhledávacích a záchranných operacích. Složení umožňuje nepřetržitou práci dvou skupin záchranářů nejméně 72 hodin v 8-hodinových směnách,
  • likvidaci požárů - pro hašení požárů ropných látek, lesních požárů nebo zajištění náhradní činnosti za jednotky požární ochrany postiženého státu,
  • záchranné práce při povodních - pro provádění záchrany a evakuace osob z oblastí postižených povodněmi a pro odstraňování následků povodní nebo nadměrných dešťových srážek,
  • zásahy při chemických a ekologických haváriích - pro zásahy na nebezpečné látky, včetně likvidace ropných látek z povrchu vodních toků a stojatých vod,
  • zajištění speciálních požadavků nad rámec možností výše uvedených druhů odřadů.

vytisknout  e-mailem