HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Havarijní a krizové plánování

Ucelený soubor postupů, metod a opatření, které věcně příslušné orgány a určené subjekty užívají při předcházení, přípravě a odezvě na činnosti v krizových situacích.

Krizový plán

Krizový plán obsahuje souhrn opatření a postupů k řešení krizových situací, tedy souhrn plánovacích, metodických a informačních dokumentů, používaných při rozhodovací, řídící a koordinační činnosti v krizové situaci. Krizový plán se skládá ze základní, operativní a pomocné části.

Krizový plán Libereckého kraje zpracoval Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje a je schválený hejtmanem Libereckého kraje.

Krizové plány správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Krizový plán obce s rozšířenou působností je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.

V Libereckém kraji má krizový plán obce s rozšířenou působností zpracováno celkem 10 obcí s rozšířenou působností (Česká Lípa, Nový Bor, Liberec, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Železný Brod, Jilemnice, Semily, Turnov).

Obdobně jako je havarijní plán kraje provázán s krizovým plánem kraje, je provázán i výpis z havarijního plánu kraje pro obec s rozšířenou působností s krizovým plánem obce s rozšířenou působností.

Plán krizové připravenosti

Plán krizové připravenosti se zpracovává ze dvou důvodů. Jednak ho zpracovávají právnické a podnikající fyzické osoby, které zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového plánu. V tomto plánu je pak uvedena příprava příslušné právnické nebo podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací.

Druhým důvodem ke zpracování plánu krizové připravenosti je ochrana prvku kritické infrastruktury subjektem, jehož je tento prvek součástí. V tomto plánu jsou poté identifikována možná ohrožení funkce prvku KI a stanovena opatření na jeho ochranu.

Obě varianty plánů krizové připravenosti se skládají ze základní části, operativní části a pomocné části.

vytisknout  e-mailem