HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Havarijní a krizové plánování

Soubor činností a postupů uskutečňovaných ministerstvy a jinými správními úřady, dotčenými právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami k plánování opatření za účelem provádění záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádných událostí.

Havarijní plán

Havarijní plán kraje se zpracovává pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu v rámci integrovaného záchranného systému. Jedná se o dokument, ve kterém jsou popsány činnosti a opatření, které vedou ke zmírnění nebo odstranění následků v případě vzniku mimořádné události.

Havarijní plán Libereckého kraje zpracoval Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého a dalšími subjekty jako jsou Policie ČR  - Krajské ředitelství Libereckého kraje, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Povodí Labe, Povodí Ohře, Česká inspekce životního prostředí a další. Havarijní plán Libereckého kraje je součástí Krizového plánu Libereckého kraje.

Každá obec s rozšířenou působností v Libereckém kraji má zpracován tzv. Výpis z Havarijního plánu pro obce s rozšířenou působností, který obsahuje informace z Havarijního plánu Libereckého kraje vztažené k území obce s rozšířenou působností. Jedná se o tyto obce s rozšířenou působností: Česká Lípa, Nový Bor, Liberec, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Železný Brod, Jilemnice, Semily, Turnov.

Vnější havarijní plán

Dokument, který se zpracovává pro území stanovené zóny havarijního plánování k zabezpečení ochrany obyvatelstva, životního prostředí, hospodářských zvířat, majetkových a kulturních hodnot.

V Libereckém kraji se v současné době nacházejí dva subjekty, které mají zpracovaný vnější havarijní plán:

  • STV Group a. s., závod Hajniště,
  • Diamo s. p., o. z. TÚU, Stráž pod Ralskem.

Vnější havarijní plány zpracovává Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (§29, zákona č. 224/2015 Sb.).

vytisknout  e-mailem