Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Materiál Začlenění tématik „Ochrana člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví a dopravní výchova“ do studijních programů pedagogických fakult

 
Dne 5. října 2011 schválila vláda ČR, usnesením č. 734, materiál Začlenění tématik „Ochrana člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví a dopravní výchova“ do studijních programů pedagogických fakult.
Cílem materiálu je vytvoření společného vědomostního základu (Studijní základ I) pro vysokoškolské vzdělávání učitelů, který by měl připravit absolventy tak, aby byli schopni adekvátně reagovat při vzniku mimořádné události a ochránili tím sebe a jim svěřené děti. Součástí materiálu jsou i vědomostní základy určené pro přípravu budoucích učitelů, kteří budou danou problematiku vyučovat (Studijní základ II; Studijní základ III).
Materiál zpracovalo Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, jako orgán pověřený v rámci Ministerstva vnitra, ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem dopravy v souladu s původním Harmonogramem realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 (schválený usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února 2008, úkol č. 9). Na tvorbě se také podílely oslovené fakulty vysokých škol (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci).
V průběhu přípravy materiálu byly Studijní základy, na základě jednání mezi zástupci Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, rozšířeny o problematiku „Informace o možných hrozbách v demokratické společnosti“.
Míra obecnosti, v jaké byl materiál zpracován, je adekvátní diferenciací názorů různě zaměřených subjektů a budoucích uživatelů. Umožňuje jeho široké využití při respektování akademických svobod vysokých škol. Návrh materiálu je výsledkem konsensu zúčastněných stran (připomínky byly vypořádány v průběhu tvorby materiálu).
Nezbytnou podmínkou k tomu, aby se jednotlivé Studijní základy, jakožto integrující vědomostní prvky, uplatnily v praxi, je jejich zahrnutí do studijních programů vysokých škol zaměřených na přípravu budoucích učitelů.
 

Tvorbě materiálu předcházel pilotní projekt vzdělávání budoucích učitelů v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí, jenž byl v roce 2007 rozběhnut ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze – Pedagogickou fakultou. Více informací o uvedeném projektu naleznete zde.

Materiál (pdf 150 kB)

Usnesení vlády ČR zde dne 5. října 2011 č. 734

vytisknout  e-mailem