Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Loni měli hasiči nejrušnější Vánoce od roku 2008, ať jsou ty letošní klidnější

22. 12. 2020 (NS) - Vánoční svátky jsou symbolem rodinné pohody, štěstí a radosti. Každoročně ale znamenají také více požárů v domácnostech, a tím pádem více práce pro hasiče. Zvláště v předvánočním shonu, při vaření, pečení a přípravách se snadno zapomene na bezpečnostní pravidla, která je potřeba dodržovat, když máme doma hořící svíčky. A ty právě v tomto období zapalujeme nejčastěji. 

Proto je dobré si i přes všechnu krásnou atmosféru, kterou svíčky na adventním věnci nebo vůně purpury a františků navozují, uvědomit všechna rizika, která jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená. Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, která snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody.

Loni byl počet požárů o vánočních svátcích a během přechodu roku největší od roku 2008, celkem vyjížděli hasiči v období od 24. 12. 2019 do 1. 1. 2020 k 682 požárům. Tyto požáry si vyžádaly 5 lidských životů, 61 osob se při nich zranilo a škody se vyšplhaly na více než 38 milionů.

Také počet zachráněných či evakuovaných osob vzrostl na dvojnásobek, než je dlouhodobý průměr.


 

Počty a následky požárů v období 24. 12. - 1. 1. celkem
Tabulka 1.PNG

Počty a následky požárů na Štědrý den
Tabulka 2.PNG

V období Vánoc hoří nejčastěji v domácnostech, odpady, kontejnery a skládky odpadu nebo dopravní prostředky. Nejčastějšími příčinami jsou nedbalost, úmyslné zapálení, komíny a technické závady.

V loňském roce bylo během třech vánočních svátků evidováno 110 požárů, z toho 44 v domácnostech se škodou 11,4 mil. Kč.

V domácnostech byla nejčastější příčinou nedbalost, která stála za 26 požáry. Kvůli špatnému stavu komínu hořelo 13krát a 2 požáry byly založeny úmyslně. Evidováno je také 9 požárů osobních automobilů. Nechyběly ani požáry odpadů v popelnicích a kontejnerech nebo na skládkách, kterých bylo celkem 26.

Z větších požárů loňských svátečních dnů vybíráme:

Večer 24. prosince 2019 byl v Ústí nad Labem nahlášen požár rodinného domu. Požár byl uhašen čtyřmi jednotkami požární ochrany. Jednotky uchránily hodnoty za 20 mil. Kč. Přímá škoda se vyšplhala na 800 tis. Kč. Příčinou byla nedbalost při používání prskavek.

25. prosince ráno se v Plzni-Bolevci sjely tři jednotky k požáru bytové jednotky v šestipatrovém bytovém domě. Hasiči zachránili 20 osob a 40 jich evakuovali. Příčinou byla technická závada na kuchyňském spotřebiči. Škoda dosáhla 1 mil. Kč.

Večer 25. prosince v Nové Roli v okrese Karlovy Vary začalo hořet v rodinném domě. U požáru zasahovalo devět jednotek. Jedna osoba se zranila. Požár způsobil škodu za 6 mil. Kč. Příčinou byla nedbalost při používání prskavek.

V noci 26. prosince byly dvě jednotky povolány k požáru koupelny v rodinném domě. Hasiči zachránili 2 zraněné osoby, nadýchaly se zplodin hoření. Požár se rozšířil od zapálené svíčky a způsobil škodu za 700 tis. Kč.


 

Počet požárů stromečků a vznícení od prskavek, svíček a vánoční pyrotechniky o vánočních svátcích 24. 12. – 26. 12.
Tabulka 3.PNG


 

Vánoční rady hasičů aneb na co si dát zejména pozor

Adventní věnce

Adventní věnce plněné pilinami a bez nehořlavých podložek jsou určeny pouze k dekoraci a svíčky na nich bychom nikdy neměli zapalovat. Rizikové jsou i věnce, kde není dostatečně připevněný držák pod svíčku nebo je kolem svíčky příliš mnoho chvojí. Každý prodávaný výrobek by měl být opatřen návodem k použití, ve kterém se lze dozvědět, jak s předmětem bezpečně zacházet.

Svíčky a prskavky

Hořící svíčky a prskavky jsou otevřeným ohněm a proto bychom je v domácnosti nikdy neměli nechávat bez dozoru. Při odchodu z místnosti je nutné všechny řádně uhasit. Ve vzdálenosti 10 cm od plamene svíčky může být teplota až 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastu či textilií.  Hořící svíčku umísťujeme na stabilní nehořlavou podložku. Svíčka musí stát v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů (jako jsou záclony a potahy), nesmí se pokládat do průvanu nebo do polic ve skříňkách. Rizikovým faktorem jsou malé děti a zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout.

Prskavky používáme jen nad nehořlavým povrchem a při použití je držíme stranou od těla. Dbáme na to, aby v jejich okolí nebyl žádný hořlavý materiál – například stuhy nebo řetězy na stromečku. Před uložením do komunálního odpadu prskavky zchladíme, např. namočením do nádoby s vodou nebo zapíchnutím do sněhu.

Elektrické vánoční dekorace

Světelné řetězy a jiné elektrické vánoční dekorace nakupujeme v kamenných obchodech a kontrolujeme, zda byly certifikovány pro český trh. Vždy dodržujeme návod k použití. Důležité jsou informace: do jakého prostředí je výrobek určen, jak dlouho smí být v provozu (svítit) a jaký je jejich maximální příkon. Po vyndání z krabice zkontrolujeme stav elektrických kabelů, zda jsou celistvé, nejsou například polámané, aby nedošlo ke zkratu.

Pečení a vaření

Ani plamen plynového sporáku není možné nechat bez dozoru. Zejména při smažení dbáme zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke vznícení potravin na pánvi. Pokud se tak stane, nikdy nehasíme horký olej vodou! Doporučený postup je: vypnout přívod energie, zakrýt pánev poklicí či plechem a oheň bez přístupu vzduchu nechat uhasnout.

Vytápění

Mnoho požárů v domácnostech v zimním období vzniká kvůli neopatrnému zacházení s topidly a zanedbáním péče o komíny. K topení používáme výhradně topivo určené pro dané topidlo a oheň nikdy nezapalujeme pomocí vysoce hořlavých látek, např. benzinu.  V okolí topidla neumísťujeme hořlavé látky, jako je dřevo či papír. Popel ukládáme na bezpečné místo.

Nejvíce požárů komínů způsobují nevyčištěné saze v komíně. Mezi další příčiny patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a spáry v komíně. Komíny je nutné pravidelně čistit a nechat zkontrolovat odborníkem.

Zábavní pyrotechnika

Nakupujeme pouze zábavní pyrotechniku uváděnou legálně na český trh, která obsahuje návod výrobce k použití a certifikační značku. Doma zábavní pyrotechniku uložíme na suchém místě, ne v blízkosti krbu či jiného otevřeného ohně, kde by mohlo dojít k její iniciaci. S pyrotechnikou manipulujeme tak, abychom neohrozili život a majetek svůj ani nikoho jiného, nejlépe na volném prostranství minimálně 100 metrů od nejbližšího obydlí.


 

Co dělat v případě požáru

 1. Pokud dojde k požáru, je nutné zachovat klid. Nejprve zachraňujeme život a zdraví své a svých nejbližších, teprve potom zachraňujeme majetek.
 2. Požár co nejdříve oznámíme hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. 
 3. Jestliže je to možné, snažíme se požár uhasit nebo zabránit jeho dalšímu šíření. Využijeme k tomu hasicí přístroj nebo hydrant na chodbě. Elektrické přístroje je nutné před hašením vypojit z elektřiny. Elektrické přístroje se nikdy nehasí vodou ani pěnovými hasicími přístroji.
 4. Při pohybu v zakouřeném prostoru se držíme při zemi a dýchací cesty si chráníme navlhčenou textilií.
 5. Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujeme ostatní a snažíme se jim pomoci do bezpečí. 
 6. Každý požár, i uhašený vlastními prostředky, je nutno bezodkladně nahlásit hasičům a do příjezdu vyšetřovatele požárů nic neuklízet. Za neohlášení požáru hrozí občanům pokuta až do výše 25 000 Kč. Bez potvrzení o požáru a jeho příčině pojišťovny pojistné plnění nevyplácí nebo výrazně krátí.
  pplk. Mgr. Nicole Studená
  tisková mluvčí

  MV-generální ředitelství
  Hasičského záchranného sboru ČR
  Tel.: +420  950 819 944
  Mobil: +420 602 215 142
  E-mail: nicole.studena@grh.izscr.cz


   

vytisknout  e-mailem