Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

LOCALIENCE

LOCALIENCE_Logo_Standard_small.png

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE.

V rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 připravuje a realizuje MV-GŘ HZS ČR v letech 2023 až 2026 projekt budování odolnosti vůči hrozbám extrémního počasí způsobeného změnou klimatu na místní úrovni ve střední Evropě, nazvaný LOCALIENCE.

Projekt LOCALIENCE vzniká ve spolupráci s dalšími partnery z Maďarska, Polska, Rakouska a Slovinska a tématicky je zaměřený na prevenci rizik a přizpůsobení se změně klimatu, konkrétně na zvládání přírodních katastrof.

Hlavním cílem projektu LOCALIENCE je zlepšit schopnost reakce a zvýšení odolnosti vůči extrémním povětrnostním jevům prostřednictvím posílené spolupráce odborníků na zvládání katastrof s místní, neodbornou veřejností a zúčastněnými stranami z občanské společnosti, prostřednictvím zlepšených schopností na obou stranách, realizovatelných řešení zkoumajících interaktivitu a začlenění koncových uživatelů a opodstatněného zlepšení politiky.

LOCALIENCE spojuje nadnárodní partnery, kteří čelí podobným hrozbám extrémního počasí, těží z rozsáhlého středoevropského fondu odborných institucí a jejich zkušeností. Partnerství vyvíjí a testuje společnou reakci na tyto katastrofy a jejich řešení a aktivuje místní komunity vzájemným učením se a vytvářením sítí.

Partneři projektu: Ministerstvo vnitra Maďarské republiky; Generální ředitelství vodního hospodářství (Maďarsko); Ředitelství pro zvládání katastrof okresu Vas (Maďarsko); Federální agentura pro vodní hospodářství (Rakousko); Úřad štýrské vlády, odbor 14 – vodní hospodářství, zdroje a udržitelnost (Rakousko); Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Výzkumný ústav bezpečnosti práce (Česká republika); Ministerstvo životního prostředí, klimatu a energetiky, Slovinská agentura životního prostředí; Lublaňský hasičský sbor (Slovinsko); Hlavní škola požární služby (Polsko); Centrum kosmického výzkumu Polské akademie věd

Přidružení partneři: Úřad vlády župy Vas (Maďarsko); Budapešťské sdružení hasičů (Maďarsko); Ministerstvo životního prostředí České republiky; Správa Slovinské republiky pro civilní ochranu a pomoc při katastrofách; Svaz měst a obcí České republiky; Úřad regionální vlády Štýrska, Odbor civilní ochrany a národní obrany; Český hydrometeorologický ústav

Povinná publicita

Napsali o nás

vytisknout  e-mailem