HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Listopad: Akce s tematikou PVČ a „hasičská osvěta“

Ani v listopadu příslušníci HZS Libereckého kraje nezaháleli při realizaci preventivně výchovné činnosti. Navštívili jednu mateřskou, jednu základní, jednu střední školu a tři zařízení pro seniory. 

Pracovali s dětmi z Mateřské školy Na Olešce v České Lípě, Základní školy Bohumila Hynka ve Cvikově a se studenty Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou. Věnovali se seniorům z Domova pro seniory LADA v České Lípě, Sociálních služeb Semily a Rezidence RoSa v Liberci. Odpřednášeli tematiku cyklických programů pro předškolní děti Dráček Záchranáček jede za dětmi, Já už vím, jak se ochráním pro 1. a 2. stupeň základních škol, Co dělat, když… pro středoškolskou mládež. Se seniory probírali zásady zajištění bezpečné domácnosti. Účastníci byli, s ohledem na věk, seznámeni s riziky vzniku požáru v domácnosti, voláním na tísňové linky, s postupem správného nahlášení mimořádné události, ale také například jak bezpečně rozdělávat oheň v přírodě nebo jak hasit rozvíjející se požár. Celkem bylo s tematikou požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva seznámeno přes 142 dětí a studentů a 42 seniorů. HZS Libereckého kraje je v tomto roce zapojen do celorepublikového projektu Projektové dny s BESIPEM pro SŠ 2023, jehož gestorem je Ministerstvo dopravy. Akce je zaměřena na edukaci mladých začínajících řidičů. Koordinátorem projektu je BESIP, a kromě Hasičského záchranného sboru ČR se na něm podílí také Policie ČR, zdravotnická záchranná služba a dopravní psychologové.

V rámci projektu naši příslušníci v listopadu navštívili v Liberci Gymnázium a SOŠ Pedagogickou Jeronýmova. V Jablonci nad Nisou Gymnázium U Balvanu a Střední uměleckoprůmyslovou školu a Vyšší odbornou školu. Studenti byli seznámeni s problematikou průjezdu vozidel s právem přednosti jízdy, záchranářskou uličkou, zásadami správného parkování k umožnění průjezdu hasičů a záchranářů, volání na linky tísňového volání se zaměřením na správné nahlášení místa mimořádné události na silnici a prevence vzniku požáru a správným postupem při hašení počínajícího požáru vozidla. Celkem bylo s tematikou seznámeno 280 studentů.

Autor: kpt. Ing. Alena Sládková

Foto

Odkazy do noveho okna

PVČ akce listopad 2023

PVČ akce listopad 2023 

Detailní náhled

PVČ akce listopad 2023

PVČ akce listopad 2023 

Detailní náhled

PVČ akce listopad 2023

PVČ akce listopad 2023 

Detailní náhled

PVČ akce listopad 2023

PVČ akce listopad 2023 

Detailní náhled

PVČ akce listopad 2023

PVČ akce listopad 2023 

Detailní náhled

PVČ akce listopad 2023

PVČ akce listopad 2023 

Detailní náhled

PVČ akce listopad 2023

PVČ akce listopad 2023 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem