Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kurzy pro učitele

  1. Kurzy pro učitele pořádané Hasičským záchranným sborem ČR k proškolení učitelů v problematice ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí zařazené do systému DVPP
  2. kurz Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události
  3. Resortní úkol MŠMT - semináře k revidovanému RVP ZV
  4. Vzdělávací akce v minulých letech
  5. Vyhodnocení evaluačních dotazníků

Hasičský záchranný sbor ČR nově nabízí vzdělávací kurzy s tematikou ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, které jsou určeny učitelům základních a středních škol. Kurzy byly reakreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 24. listopadu 2016 pod č.j. MSMT- 32514/2016-1-932 a tím jsou začleněny do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 akreditace.bmp

Kurzy provádí příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR, kteří účastníkům kurzů představí problematiku ochrany člověka z běžných rizik a mimořádných událostí, konkrétní zařazení problematiky v RVP ZV, RVP pro gymnázia a RVP pro střední vzdělávání, publikace a učebnice k dané problematice a Podklad k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách. Současně představí příklady dobré praxe. Absolventi tohoto sedmihodinového kurzu pak obdrží osvědčení o absolvování.

V případě zájmu o uvedený kurz kontaktujte prosím příslušníka Hasičského záchranného sboru ČR v daném kraji, který Vám poskytne další potřebné informace.

vytisknout  e-mailem