Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kurzy pro učitele a vedení školy

  1. Kurzy pro učitele k problematice Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí zařazené do systému DVPP
  2. Kurz Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události
  3. Vzdělávací akce v minulých letech
  4. Vyhodnocení evaluačních dotazníků

Hasičský záchranný sbor ČR nabízí vzdělávací kurzy k problematice Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, které jsou určeny učitelům základních a středních škol. Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jsou začleněny do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Kurzy organizují příslušníci jednotlivých Hasičských záchranných sborů krajů. Účastníkům v nich představí problematiku Ochrany člověka z běžných rizik a mimořádných událostí, její konkrétní zařazení v RVP ZV, RVP pro gymnázia a RVP pro střední vzdělávání. Dále doporučí vhodné publikace a učebnice , Podklad k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách,dostupné pomůcky k výuce a přiblíží práci s nimi, užitečné odkazy včetně metodických příruček k výuce dané problematiky, kde je podrobně popsáno učivo, výstupy i testové otázky po jednotlivých ročnících. Představí také příklady dobré praxe a účastníci budou seznámeni s informacemi, jak se zachovat při povodních, nebo jiných mimořádných událostech (např. chemické havárii), které nejvíce ohrožují daný region. Absolventi tohoto sedmihodinového kurzu na závěr obdrží osvědčení. Tyto kurzy jsou obvykle organizovány jednou až dvakrát ročně v každém kraji ČR a jsou pro účastníky zdarma.
V případě zájmu kontaktujte prosím příslušníka Hasičského záchranného sboru ČR v daném kraji, který Vám poskytne další potřebné informace.

vytisknout  e-mailem