Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cvičení orgánů krizového řízení

Přehled cvičení orgánů krizového řízení naleznete v dokumentu Plán cvičení orgánů krizového řízení, který v horizontu tří let stanovuje střednědobý výhled organizace cvičení orgánů krizového řízení připravovaných a řízených z úrovně ústředních orgánů státní správy a probíhajících na území České republiky, nebo za účasti České republiky. Nedílnou součástí plánu cvičení je rovněž informace o realizaci cvičení orgánů krizového řízení v předchozím období. 

„Plánem cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2017-2019“, který byl schválen usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 8. listopadu 2016 č. 61, bylo stanoveno Ministerstvu vnitra - generálnímu ředitelství Hasičskému záchrannému sboru ČR ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost připravit cvičení „ZÓNA 2017“.

Cvičení bylo realizováno v termínu 15. - 17. května 2017.  Tématem cvičení byla činnost ústředních správních úřadů, orgánů krajů, složek IZS a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou radiační havárií na Jaderné elektrárně Dukovany. Cílem cvičení bylo zejména procvičit činnost krizových štábů krajů a štábů složek IZS při řešení dané mimořádné události, prověřit reálnost a aktuálnost zpracované dokumentace a prakticky procvičit vybrané úkoly ochrany obyvatelstva realizované v zóně havarijního plánování.

„Vyhodnocení cvičení ZÓNA 2017" zpracovalo Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v souladu se „Zásadami pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České republiky“, a na základě podkladů od cvičících a rozhodčích. Jeho obsahem je posouzení přípravy, průběhu cvičení a naplňování stanovených cílů a úkolů dotčenými subjekty, a také přehled opatření k odstranění zjištěných  nedostatků. Uvedený materiál byl projednán a schválen 19. září 2017 na 70. schůzi Výboru pro civilní nouzové plánování usnesením č. 433.

vytisknout  e-mailem