Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cvičení orgánů krizového řízení

Přehled cvičení orgánů krizového řízení naleznete v dokumentu Plán cvičení orgánů krizového řízení, který v horizontu tří let stanovuje střednědobý výhled organizace cvičení orgánů krizového řízení připravovaných a řízených z úrovně ústředních orgánů státní správy a probíhajících na území České republiky, nebo za účasti České republiky. Nedílnou součástí plánu cvičení je rovněž informace o realizaci cvičení orgánů krizového řízení v předchozím období. 

V souladu s "Plánem cvičení orgánů krizového řízení  - upřesnění na léta 2014-2016", schváleným usnesením Bezpečnostní rady státu č. 8 ze dne 24. března 2014 se uskutečnilo v roce 2015 cvičení orgánů krizového řízení, vybraných ústředních správních úřadů a Jihočeského kraje pod názvem ZÓNA 2015.  

 Tématem cvičení bylo řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na Jaderné elektrárně Temelín.

Cvičení proběhlo ve dnech 22.-24. září 2015. Na základě podkladů cvičících a pozorovatelů byl sestaven materiál "Vyhodnocení cvičení ZÓNA 2015", který popisuje průběh cvičení, realizaci jednotlivých činností a zároveň odhalené nedostatky a návrhy k jejich odstranění. Uvedený materiál byl projednán a schválen 22. března 2016 na 65. schůzi Výboru pro civilní nouzové plánování usnesením č. 409. 

vytisknout  e-mailem