Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cvičení orgánů krizového řízení

Přehled cvičení orgánů krizového řízení naleznete v dokumentu Plán cvičení orgánů krizového řízení, který v horizontu tří let stanovuje střednědobý výhled organizace cvičení orgánů krizového řízení připravovaných a řízených z úrovně ústředních orgánů státní správy a probíhajících na území České republiky, nebo za účasti České republiky. Nedílnou součástí plánu cvičení je rovněž informace o realizaci cvičení orgánů krizového řízení v předchozím období. 

Dne 6. června 2011 bylo schváleno "Vyhodnocení cvičení ZÓNA 2010" usnesením Výboru pro civilní nouzové plánování č. 339.

Ve dnech 22.-23. září 2010 proběhlo cvičení ZÓNA 2010 zaměřené na činnost orgánů krizového řízení dotčených ústředních správních úřadů a Jihočeského kraje, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na ČEZ, a.s. – Jaderné elektrárně Temelín.
 Snímek 659.jpg
Cílem bylo procvičit činnost sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému, vyčleněných sil a prostředků Armády ČR a dotčených subjektů při plnění vybraných úkolů podle zpracovaného Vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín. Cvičení „ZÓNA 2010“ také umožnilo prověřit činnost celostátní radiační monitorovací sítě, zejména letecké monitorovací skupiny a mobilních monitorovacích skupin.
V rámci cvičení byl svolán Ústřední krizový štáb a vzhledem k závažnosti simulované krizové situace byl vyhlášen „Nouzový stav“ z úrovně vlády ČR.
Procvičení vybraných opatření ochrany obyvatelstva při řešení radiační havárie (např. dekontaminace osob a techniky, výstavba a provoz materiální základny humanitární pomoci) proběhlo formou praktických ukázek pro pozvané hosty a další účastníky cvičení v areálu vojenského letiště Bechyně.
Při realizaci cvičení „ZÓNA 2010“ byly využity poznatky a závěry z cvičení „ZÓNA 2008“, při kterém byla řešena simulovaná radiační havárie na Jaderné elektrárně Dukovany.
Cvičení se zúčastnilo asi 900 cvičících osob na všech úrovních řízení a bylo použito více než 60 ks speciální a užitkové techniky.
Cvičení proběhlo podle schválené plánovací dokumentace a jeho cíle byly splněny. Závěry a zjištěné nedostatky byly zpracovány do dokumentu Vyhodnocení cvičení „ZÓNA 2010“, který bude v dalším období předložen ke schválení do Výboru pro civilní nouzové plánování.
kpt. Mgr. Kristýna Černá
MV-GŘ HZS ČR

vytisknout  e-mailem