Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Aktuální vyhláška č. 268/2011 Sb. mění vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška přináší garance větší bezpečnosti bydlení z hlediska požární ochrany  

Dne 12. 9. 2011 byla ve sbírce zákonů, částce 95 vyhlášena pod číslem 268/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška o technických podmínkách požární ochrany. Tato vyhláška nabyla účinnosti 27. 9. 2011.
 
Hlavní změna se dotýká  ustanovení § 21 odst. 2, kde jsou doplněny technické požadavky pro stavby garáží, které budou sloužit pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva. Požadavek vybavení takové garáže detektory úniku plynu a účinným větráním se týká příjezdového a výjezdového prostoru hromadné garáže sloužící pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, pokud tento prostor je delší než 30 m a je obestaven stavebními konstrukcemi alespoň ze tří stran. A dále je nutno v souladu s výše uvedeným ustanovením vždy posoudit možnost vzniku výbušné atmosféry z hlediska vybavení takové garáže elektrickým zařízením.
 
V souvislosti se změnou v ustanovení § 21 odst. 2 dochází ke zrušení ustanovení § 30 odst. 8, který v původním znění neumožňoval parkování vozidel na plynný pohon v hromadné podzemní garáži. V přechodných ustanoveních je stanoven požadavek na technické podmínky pro garáž, která bude sloužit pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva a jejíž stavba byla zahájena před nabytím účinnosti této vyhlášky.

Další drobné úpravy se týkají srozumitelnější a jednoznačnější formulace některých ustanovení, dochází k doplnění některých ustanovení v souvislosti se změnou českých technických norem a některé úpravy jsou provedeny na základě zkušeností z praxe. Další změny se týkají doplnění v příloze č. 1 nově vyšlých českých technických norem a úprav v příloze č. 2 a 3.   
 
 
 
 

 


Poslední aktualizace: 9. 3. 2012 Kontakt: lukas.foukal@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem