Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Varování obyvatelstva v České republice

Jednotný systém varování a vyrozumění (dále jen „JSVV“) je v ČR budován od roku 1991. Základem systému je síť koncových prvků varování (především poplachových sirén a místních informačních systémů, neodborně „obecních rozhlasů“). Ty zabezpečují spolehlivé a včasné varování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí, která může ohrozit životy, zdraví a majetek osob. Koncové prvky varování jsou dálkově ovládány prostřednictvím bezdrátové přenosové soustavy z vyrozumívacích center, která se nachází zejména na operačních a informačních střediscích hasičských záchranných sborů krajů.

vseobecna.jpg Ukázka

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu následuje mluvená varovná informace, kterou se sdělují obyvatelstvu prvotní údaje o charakteru hrozícího nebezpečí. K poskytování varovné informace se využívají elektronické koncové prvky varování, které jsou schopné mluvenou informaci reprodukovat.

Obyvatelstvu mohou být následně předány podrobnější tísňové informace o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat. Při provádění varování má Hasičský záchranný sbor České republiky právo vstoupit do hromadných sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu. Tísňové informace je možné předat obyvatelstvu také koncovými prvky varování, které umožňují přímý hlasový vstup, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným vhodným způsobem.

pozarnip.jpg Ukázka

V případě potřeby při závažné mimořádné události může Hasičský záchranný sbor ČR informovat obyvatelstvo prostřednictvím hromadného rozeslání zpráv SMS.

Dalším signálem (nikoliv varovným), který koncové prvky varování mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.

zkouska.jpg Ukázka

Zpravidla každou  první středu v měsíci probíhá na celém území České republiky akustická zkouška provozuschopnosti JSVV. Ve 12:00 se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund. Elektronické koncové prvky upozorní občany před začátkem zkoušky hlasově.

V současné době se  na území České republiky nachází více než  9 600 koncových prvků varování. Dělíme je na elektronické koncové prvky varování (elektronické sirény a místní informační systémy) a na rotační sirény. V budoucnu se předpokládá také využívání elektronických informačních panelů k zobrazení varovných a tísňových informací.

aktualizováno 24. března 2022

MV-generální ředitelství HZS ČR
oddělení ochrany obyvatelstva
e-mail sekretariat: marie.koleckova@hzscr.cz

vytisknout  e-mailem