Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak se zachovat při varovném signálu

Kampaň Bezpečné cestování 

V České republice je jeden varovný signál. Kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech a může být doprovázen verbální zprávou. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku.

Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice ještě signál „Požární poplach.“ Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka , 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.
Co dělat, když zazní siréna :
Uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně.
·         Okamžitě se ukryjte. Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.
·         Zavřete dveře a okna. Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
·         Zapněte rádio nebo televizi Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajských hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.
·         Ověřte si, zda lidé v okolí slyšeli signál a byli varováni
·         V případě potřeby si připravte prostředky improvizované osobní ochrany
·         K ochraně dýchacích cest použijte navlhčenou roušku přiloženou na nos a ústa. Hlavu chraňte čepicí či šálou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a pokrývka hlavy chránila i čelo, uši a krk. Oči chraňte brýlemi - lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale větrací průduchy přelepte páskou. Tělo chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou sportovní soupravou. Tyto oděvy je nutné utěsnit u krku, rukávů a nohavic. Nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami, ruce nejlépe zakryjte gumovými nebo koženými rukavicemi.
·         Připravte si evakuační zavazadlo
·         Jako evakuační zavazadlo poslouží třeba batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo označte jménem a adresou. Co má zavazadlo obsahovat? Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu. Hygienické potřeby, jídelní misku a příbor, osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti, přenosné rádio s rezervními bateriemi, léky, svítilnu, náhradní oblečení a obuv, spací pytel nebo přikrývku, kapesní nůž, zápalky a šití.
Výstražné signály prvků varování obyvatelstva:
     V souladu se zákonem 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, §7, odst. 2, pís. f) dochází z rozhodnutí ministra vnitra Stanislava Grosse s platností od 1. listopadu 2001 ke zrušení dosavadních varovných signálů Civilní ochrany KATASTROFA, VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA a NEBEZPEČÍ ZÁTOPOVÉ VLNY vyhlašovaných prostřednictvím sirén. V souvislosti s tím se zavádí na území celé České republiky pouze jeden varovný signál pro varování obyvatelstva pro případ hrozby nebo vzniku mimořádné události a tím je:
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
     Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná. Důvodem zavedení jednoho varovného signálu je fakt, že jejich současný počet a rozdílný význam pro chování obyvatelstva v míru a za válečného stavu byly pro vnímání obyvatelstva nepřijatelné.

     Pokud jde o dosud vyhlašovaný signál "Požární poplach" ten zůstává v planosti, slouží však jen ke svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo. Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty a nebo, jde-li o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící tón ,,HÓ-ŘÍ“, ,,HÓ-ŘÍ“ také po dobu jedné minuty.

     Pro zkoušku sirén se používá tzv. "Zkušební tón". Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování bude vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén".
 
Účel varování
Zabezpečení včasného varování a vyrozumění je jedním ze základních předpokladů pro včasné zahájení a úspěšnou realizaci opatření, směřujících k bezprostřední ochraně obyvatelstva v případě jeho ohrožení.
Poskytování informací o hrozícím či nastalém nebezpečí představuje souhrn technických a organizačních opatření pro varování obyvatelstva před hrozícím nebo již vzniklém nebezpečí v důsledku mimořádných událostí nebo krizové situace a pro vyrozumění orgánů a organizací, podílejících se na řešení těchto situací.
Způsob varování obyvatelstva o možném vzniku nebezpečí
Obyvatelstvo je o možném vzniku mimořádné události varováno všemi dostupnými prostředky.
Základ tvoří systém dálkově ovládaných sirén - "Jednotný systém vyrozumění a varování" a hromadné sdělovací prostředky.
Varování prostřednictvím sirén se provádí jednotným varovným signálem "Všeobecná výstraha".
Varování sirénami je doplněno poskytnutím verbálních tísňových informací občanům, zpravidla s využitím sirén, které jsou vybaveny modulem pro vysílání mluvených informací (elektronické sirény) a prostřednictvím sdělovacích prostředků.
Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem