Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak doma neuhořet

16. srpna 2012 (Ivana Svitáková) - Ročně vznikne v rodinných a bytových domech přes tři tisíce požárů, které si vybírají nejkrutější daň, lidské životy. Jen v roce 2011 při těchto požárech zemřelo pět desítek osob, téměř pět set osob bylo zraněno a přímé škody se vyšplhaly na 370 miliónů korun. 

Nejčastější příčinou loňských požárů v rodinných a bytových domech byla nedbalost dospělých, jako je neopatrnost při kouření, používáním otevřeného ohně nebo zanedbání bezpečnostních předpisů. Také evidujeme vysoký počet provozně technických závad a úmyslná zapálení nebo hru dětí s ohněm.
 
Tabulka uvádí vybrané příčiny a počet požárů v rodinných a bytových domech v roce 2011
 
Příčina požárů
Počet požárů
Nedbalost dospělých včetně neopatrnosti při kouření
830
Provozně technické závady
444
Úmyslné zapálení, hra dětí s ohněm
266
 Od sklepa po půdu
 
Jak předejít požárům? Co lze udělat proto, abychom doma neuhořeli, aby náš dům nepohltily plameny?
 
Sklepy
 
V roce 2011 vzniklo ve sklepech 200 požárů. Hasiči doporučují řádně a bezpečně ukládat ve sklepech hořlavé materiály a látky, které mají sklon k samovznícení, udržovat pořádek a čistotu. Dávat pozor na zakrytí svítidel hořlavými materiály a dbát na dobrý stav elektroinstalace v těchto prostorách.
 
Chodby, schodiště, výtahy
 
Především chodby a schodiště udržujte volné k případné evakuaci osob, například doporučujeme umístění autonomních kouřových požárních hlásičů v rodinných domech, které včas upozorní obyvatele na vznik požárů a tím včasný zásah. Neumísťovat na chodbách a v průchodech domů sloužící jako úniková cesta popelnice či kontejnery na domovní odpad. V roce 2011 evidujeme 217 požárů, které vznikly na chodbách, schodištích a výtazích.
 
 
Kuchyně
 
V roce 2011 hasiči zaevidovali 693 požárů, které vznikly právě v kuchyních. Dbejte opatrnosti při vaření, aby nedošlo ke vznícení potravin, vzplane-li vám olej na pánvi, nikdy do něj nelijte vodu! Pánev s hořícím ohněm přikryjte poklicí a tím zamezíte přístupu vzduchu a dalšímu hoření. Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen na plynovém sporáku, elektrické spotřebiče pravidelně kontrolujte, především elektrické šňůry. Utěrky nebo jiné hořlavé materiály nenechávejte ležet u plamenů hořáků nebo rozpálených plotýnek vařiče.
 
Obývací pokoje a ložnice
 
V loňském roce vzniklo v obývacích pokojích a ložnicích 607 požárů. Hasiči doporučují všechny tepelné a jiné spotřebiče používat v souladu s návodem výrobce, nezapojujte do jedné prodlužovací šňůry více spotřebičů, buďte opatrní se zapálenými svíčkami a teplomety, opatrnost se vyplatí i při provozu krbu. V ložnicích je třeba dávat pozor na bezpečné vzdálenosti svítidel od hořlavých textilií v posteli. Nekouřit v posteli.
 
Technické místnosti
 
V roce 2011 hasiči likvidovali v kotelnách, garážích, kůlnách, prádelnách a sušárnách téměř 190 požárů. Pravidelně kontrolujte používané spotřebiče, rozvody elektrické energie, nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny, řádně označte a zpřístupněte hlavní vypínače elektrického proudu a uzávěrky vody a plynu. Dávejte pozor na látky a materiály, které mají při vzájemném styku sklon k samovznícení. Čtěte důkladně návody a doporučená bezpečnostní opatření od výrobců při používání hořlavých látek, jako jsou různé nátěrové hmoty apod.
 
 
Půdy
 
Půdy a střechy se ocitly v plamech v roce 2011 celkem 253 krát. Hasiči doporučují při skladování hořlavých materiálů na půdách nejméně jeden metr od komínů, kontrolu a udržování komínu v řádném technickém stavu (pozor na zazděný trám i spáry v komíně).
 
  
Co bylo iniciačním zdroje požárů?
 
V roce 2011 hasiči zaevidovali přes tři tisíce požárů v rodinných a bytových domech. Čím byly požáry způsobeny? V následující tabulce jsou uvedeny vybrané iniciační zdroje výše uvedených požárů.
 
iniciační zdroj
2011
povrchové teplo
278
zápalka, zapalovač
254
elektrický zkrat
167
sálavé teplo
150
nedopalek
150
jiskra z topidla
136
elektrický přechodový odpor
113
jiskra z komína
89
svíčka
86
kahany, malé hořáky
69
jiskra z popela, včetně jiskry při plnění vložek pilin.kamen
43
atmosférický výboj
17
rozehřívání a lepení izolačních hmot a krytin otevř. plamenem
16
elektrický oblouk
16
proudové přetížení
12
výrobky pro zábavnou civilní pyrotechniku (prskavky, světlice)
11
jiskra mechanická
11
 
Pokud přece jenom u vás doma vznikne požár
 
Nejzrádnější jsou požáry v noci, kdy lidé v objektech spí, a není nikdo, kdo by si požáru včas všiml.
 
Oběti požárů většinou neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření vznikajících při požáru. Zejména v noci tak na nás číhá nebezpečí, protože kouř je rychlejší než oheň a již dvě nebo tři nadechnutí bývají smrtelná.
 
„Jednou z cest, jak preventivně předejít vzniku ničivého požáru, je vybavit si domácnost autonomními „hlásiči požáru,“ které včas detekují vznikající požár a akustickým signálem na ně upozorní. Lidé pak mají mnohem větší šanci situaci včas vyřešit, a sice zavolat hasiče, příp. opustit ohrožený prostor,“ doporučuje kpt. Bc. Radek Kislinger, dlouholetý vyšetřovatel příčin požárů.
 
Kromě jednoduchého zařízení k rychlému zjištění vzniklého požáru (autonomní „hlásiče požáru,“ detektory plynu apod.) je vhodné si domácnost vybavit také prostředky pro hašení (např. přenosný hasicí přístroj nebo hasicí sprej), určitě se rovněž vyplatí koupit si zařízení a vybavení s lepšími požárně bezpečnostními vlastnostmi (materiál s nižším stupněm hořlavosti).
 
Dodržovat základní bezpečnostní pravidla a přijmout opatření, která omezují riziko vzniku požáru v domácnosti, nestačí. Každý vlastník objektu by měl zároveň pečovat také o řádný technický stav stavby včetně technických zařízení.
 
„V bytových domech by měly být chodby, schodiště, únikové cesty a východy volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu. V těchto objektech by měly být umístěny např. funkční a snadno dostupné hasicí přístroje, případně zařízení pro zásobování požární vodou (např. nástěnné hydranty) apod. Důležitá je také znalost obsahu projektové dokumentace stavby, podle které byl objekt postaven, která mimo jiné řeší specifické požadavky dané stavby na požární ochranu“ dodává Radek Kislinger.
 
Když přece jen dojde k požáru, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek.
 
Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. Využijte hasicí přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek (z neumělých vláken) apod., dávejte si přitom pozor, aby vám oheň nezatarasil únikovou cestu. Pamatujte ale, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte požár zlikvidovat za každou cenu sami.
 
Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti, které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové linky.
 
Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a snažte se jim pomoci (zejména dětem, starým a nemohoucím osobám).
 
Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou z textilie (stačí kapesník).
 
Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bezpečné vzdálenosti. Buďte připraveni poskytnout pomoc, důležité informace zasahujícím hasičům.
 
Pamatujte, že investovat do zabezpečení své domácnosti z hlediska požární ochrany se zcela jistě vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví, ale i majetek, případný požár totiž dokáže snadno způsobit mnohem větší škody, než jsou stokorunové investice do hasicího přístroje nebo „hlásiče požáru.“
 
Uvědomte si, že požár ve vaší domácnosti vás může nejen zabít nebo zranit, ale také připravit o vaše věci. Oheň a kouř dokáže zničit vaše důležité dokumenty, osobní doklady, oblíbené předměty, atd.
 
Další informace o tom, jak předejít vzniku požáru u vás doma a jak svou domácnost vybavit „hlásiči požáru“ a přenosnými hasicími přístroji naleznete nawww.hzscr.cz/vyhlaska.
 
 
Navštivte zajímavou expozici vyšetřovatelů příčin požárů
 
V areálu Hasičského záchranného sboru ČR ve Zbirohu je pro zájemce připravena expozice vyšetřovatelů příčin požáru.  
 
V expozici se můžete seznámit s celou řadou nejčastějších příčin vzniku požárů v domácnostech, například si můžete prohlédnout vyhořelý stolní počítač, kuchyňskou mikrovlnnou troubu, rychlovarnou konvici, propanbutanovou bombu a další drobnosti, které dokázaly způsobit skutečné požáry.
 
Každého návštěvníka jistě překvapí, jak málo stačí, aby vznikl doma požár. Na vlastní oči zde také můžete vidět, jak vypadá vyhořelé auto, které zapálil nedopalek cigarety. 
 
Pro milovníky historie jsou připraveny kopie celých spisů o šetření vybraných požárů z 50., 70. a 90 let minulého století.
 
Expozice požární ochrany Hasičského záchranného sboru České republiky se nachází na území města Zbiroh, v areálu HZS ČR , , který je rozprostřen nedaleko zbirožského zámku. (Švabín, Švabinská ulice).
 
Vstup zdarma. Otevřeno do 30. září (kromě pondělí), út – ne od 9 do 17 hodin.
 
 FOTO: HZS ČR
kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420 950 819 867
Mobil: +420 724 193 394
E-mail: ivana.svitakova@grh.izscr.cz
Odkazy do noveho okna

akumulacky

akumulacky 

Detailní náhled

koureni-v-posteli

koureni-v-posteli 

Detailní náhled

lampicka

lampicka 

Detailní náhled

odpadkovy-kos

odpadkovy-kos 

Detailní náhled

svicky-u-knih

svicky-u-knih 

Detailní náhled

televize

televize 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem