Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

IROP - TECHNIKA PRO IZS

Informace k poskytování podpory pro jednotky SDH obcí z Integrovaného regionálního operačního programu. 

informace z 29. února 2016
MV-generální ředitelství HZS ČR Vám sděluje, že na základě požadavků HZS krajů, v rámci sjednocení přístupu k vydávání stanoviska k projektům ve specifickém cíli 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, bylo schváleno aktualizované znění vzorových technických podmínek pro pořízení majetku jednotek SDH obcí v rámci jednotlivých normativů.

Normativ vybavení pro oblast odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz
Dopravní automobil – pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí - varianta 1 (DA Z)
Dopravní automobil – pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí - varianta 2 (DA T)
​Normativ vybavení k posílení vybavení HZS ČR pro oblast odstraňování důsledků spojených s extrémním suchem
Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody - varianta 1 (CAS 30 VH, krátká kabina)
Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody - varianta 2 (CAS 30 VH, dlouhá kabina)

Informace z 4. ledna 2016
MV-generální ředitelství HZS ČR Vám sděluje, že dne 18. 12. 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky zveřejnilo 19. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Technika pro integrovaný záchranný systém.
Veškeré aktuální informace naleznete zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-19-Technika-pro-integrovany-zachranny-system

Výzva je v souladu s materiálem "Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020" ve vazbě na SC 1.3 IROP Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. Více o vzniku tohoto materiálu a jeho znění naleznete zde.

Dále zveřejňujeme vzorové technické podmínky pro pořízení majetku jednotek SDH obcí v rámci jednotlivých normativů.

Normativ vybavení pro oblast odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz
Dopravní automobil – pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí
Normativ vybavení k posílení vybavení HZS ČR pro oblast odstraňování důsledků spojených s extrémním suchem
Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody - varianta 1
Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody - varianta 2

V případě dotazů se obraťte na Ing. Jakuba Nebesáře, tel. tel. 950 819 804, e-mail: jakub.nebesar@grh.izscr.cz

 

vytisknout  e-mailem