Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Včerejší den počty požárů předčil i tropická léta 2015 a 2018

5. 4. 2019 (Nicole Zaoralová) - Včerejší den s 216 požáry překonal i rekordy extrémně horkého a suchého léta v roce 2015 a 2018. Nejhorší den na požáry v loňském roce byl 31. červenec 2018, kdy bylo 143 požárů. Pokud porovnáme toto číslo s nejbohatším dnem na požáry v létě 2015, které bylo také extrémně horké a suché, pak to bylo 14. srpna 2015, kdy počet požárů vyšplhal až k číslu 201. 

Za tímto vysokým nárůstem požárů, převážně v přírodním prostředí, stojí lidská nedbalost při pálení biologického odpadu nebo při rozdělávání ohňů v přírodě. Tomu všemu napomáhá sucho a silný vítr, který snadno oheň rozfouká. Jen během včerejší dne bylo takových požárů 129.

Bilance požárů za poslední dny

Datum

Celkový počet požárů

Počet požárů v přírodním prostředí

30. března 2019

84

33

31. března 2019

83

33

1. dubna 2019

97

55

2. dubna 2019

82

43

3. dubna 2019

131

73

4. dubna 2019

216

129

*Dlouhodobý denní průměr je 49 požárů


Vzhledem k tomu, že máme před sebou víkend, kdy se předpokládají jarní úklidy zahrady, důrazně varujeme, že vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.

Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné

Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.

Pravidla pro pálení biologického materiálu:

  • velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,
  • při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit,
  • místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
  • místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
  • místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
  • po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
  • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  • spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
  • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.


 

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
e-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz


 

Tabulka:   Počet všech požárů po dnech v červenci 2018

Den Počet požárů Den Počet požárů
1. července 90 18. července 70
2. července 84 19. července 94
3. července 92 20. července 96
4. července 129 21. července 130
5. července 88 22. července 82
6. července 65 23. července 92
7. července 101 24. července 87
8. července 93 25. července 90
9. července 90 26. července 91
10. července 57 27. července 97
11. července 42 28. července 75
12. července 39 29. července 89
13. července 65 30. července 108
14. července 77 31. července 143
15. července 85
16. července 76 Celkem 2688
17. července 71 Průměrně za den 87


 

Tabulka: Počet všech požárů po dnech v srpnu 2018

Den Počet požárů Den Počet požárů
1. srpna 141 18. srpna 83
2. srpna 118 19. srpna 113
3. srpna  88 20. srpna 128
4. srpna 94 21. srpna 98
5. srpna 56 22. srpna 116
6. srpna 110 23. srpna 128
7. srpna 123 24. srpna 65
8. srpna 119 25. srpna 57
9. srpna 113 26. srpna 60
10. srpna 66 27. srpna 84
11. srpna 86 28. srpna 68
12. srpna 82 29. srpna 104
13. srpna 107 30. srpna 59
14. srpna 75 31. srpna 44
15. srpna 93
16. srpna 80 Celkem 2 874
17. srpna 115 Průměrně za den 93

vytisknout  e-mailem