Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekty operace Technika, technologie a prostředky HZS ČR pro efektivní zásah-archiv

    

Projekty operace Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah („Efektivní zásah“) jsou realizovány v letech 2013 – 2015 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu. V rámci operace Efektivní zásah se jedná o 13 projektů hasičských záchranných sborů krajů (všechny mimo Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, který není financovatelný z uvedeného dotačního titulu) a 1 projekt Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky (viz níže uvedená tabulka).

Hlavním cílem projektů operace Efektivní zásah je zvýšení kvality řešení mimořádných událostí (efektivní zásah) a zlepšení podmínek na místě zásahu působením Hasičského záchranného sboru České republiky, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku
a ochrana životního prostředí, jako segmentu systému ochrany obyvatelstva.

Tohoto cíle bude dosaženo pořízením takové moderní, techniky, technologií a věcných prostředků pro Hasičský záchranný sbor České republiky, které umožní zvýšení efektivity, akceschopnosti a mobility hasičských záchranných sborů krajů a Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky při zásahové činnosti a zlepší podmínky na místě zásahu.

Výstupem projektů operace Efektivní zásah bude pořízená technika, technologie a prostředky s novou technologií hasebních a záchranných prací pro Hasičský záchranný sbor České republiky, které umožní účinně reagovat na nové typy mimořádných činností a nové trendy v zásahové činnosti (nové hrozby).

Pořízení kvalitativně nových věcných prostředků zvyšuje také úroveň bezpečnosti práce hasičů při zásazích, kontrolu stavu a kvality ošetření osobních ochranných prostředků hasiče apod.

Technika, technologie a prostředky budou rozmístěny plošně v každém kraji České republiky (mimo hl. m. Praha – viz výše) tak, aby stejná kvalita, efektivnost a časová dostupnost veřejných služeb poskytovaných Hasičským záchranným sborem České republiky byla občanům garantována ve všech regionech České republiky.

Realizací obdobných projektů na území krajů (s výjimkou hl. m. Prahy) dojde
k synergickému nadregionálnímu efektu projektů v rámci operace.
 

Příjemci dotace z Integrovaného operačního programu v projektech jsou:

Projekt Integrovaného operačního programu

Příjemce dotace

Registrační číslo projektu

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08788

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08774

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08781

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08782

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08783

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08777

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08772

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08784

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

CZ.1.06/3.4.00/18.08780

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08779

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08787

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08786

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08776

Technika, technologie a prostředky Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah

Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky

CZ.1.06/3.4.00/18.08775

vytisknout  e-mailem