Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací

1. Náklady na pořízení kopií

za pořízení jednostranné kopie formátu A4 - 1,5 Kč;
za pořízení oboustranné kopie formátu A4 - 2,6 Kč;
výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4;
pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Ministerstvem vnitra, Policií ČR nebo Hasičským záchranným sborem ČR hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku.
 
2. Náklady na opatření technických nosičů dat

za 1 ks diskety, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 8 Kč;
za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 6 Kč;
za 1 ks DVD (4,7 GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 8 Kč;
v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.
 
3. Náklady na odeslání informace žadateli

náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů.
 
4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání - 251 Kč.
 
5. Osvobození od úhrady nákladů

úhrada nákladů na balné se nevyžaduje;
pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů podle bodu IV písm. a) se nevyžaduje;
pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle písm. a) a b) jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně.

vytisknout  e-mailem