HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nouzové přežití

 1. Opatření pro nouzové přežití
 2. PANEL humanitárních organizací Libereckého kraje
PANEL humanitárních organizací Libereckého kraje (dále jen PANEL) je organizační, koordinační a komunikační platforma pro poskytování komplexní péče o občana při řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Zaměřuje se na spolupráci s místními samosprávami a krizovými štáby. PANEL nemá právní subjektivitu. Jedná se o dobrovolnou neformální pracovní skupinu složenou ze zástupců státních, příspěvkových a nestátních neziskových organizací s působností na území Libereckého kraje:
 • Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
 • Krajský úřad Libereckého kraje
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
 • ADRA, o.s. pobočka Česká Lípa
 • ELVA HELP o.s.
 • Diakonie Českobratrské církve evangelické - Středisko humanitární a rozvojové pomoci
 • Diecézní charita Litoměřice
Jménem PANELU vystupuje hlavní koordinátor, případně jeho zástupce, který byl zvolen na společném setkání zástupců jednotlivých organizací. Hlavní koordinátor je v případě vyhlášení krizového stavu členem stálé pracovní skupiny ochrany obyvatelstva Krizového štábu Libereckého kraje. V případě řešení mimořádné události hlavní koordinátor spolupracuje s HZS Libereckého kraje.
Každá organizace zapojená do činnosti PANELU je odpovědná za své pracovníky, kteří jednají a vystupují jménem své organizace. 

PANEL:

Podílí se na řešení mimořádných událostí vzniklých na území kraje pod velením velitele zásahu složek IZS.
Plní za krizových situací a při koordinaci záchranných a likvidačních prací úkoly stanovené hejtmanem kraje nebo starostou ORP.
Koordinuje dobrovolnickou pomoc obyvatelstvu a obcím při řešení následků mimořádných událostí.
Poskytuje podporu činnosti přímo zasahujících složek IZS. Za tímto účelem je úkolem PANELU zejména pomáhat při:

 • vytváření intervenčních týmů,
 • provádění psychosociální intervence,
 • poskytování duchovní pomoci,
 • poskytování zdravotnické pomoci,
 • budování a zajištění provozu evakuačních zařízení,
 • vytváření logistické infrastruktury území (logistické vazby, logistické prvky, organizovat logistiku) pro zajištění humanitární pomoci postiženým územím a náhradního zásobování obyvatelstva pitnou vodou a potravinami,
 • poskytování materiální podpory zasaženým občanům i zasahujícím složkám IZS a spolupracujícím osobám (voda, potraviny, ošacení, deky apod.),
 • zajišťování dostupné techniky (automobily, technická zařízení, výpočetní technika apod.),
 • zajišťování volné ubytovací kapacity pro potřeby nouzového ubytování,
 • poskytování personální výpomoci obcím k zajištění nouzového přežití obyvatel,
 • přípravě a výcviku PANELU.

vytisknout  e-mailem