Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasičům se mezinárodní spolupráce vyplácí

15. 2. 2021 (RK) - Letos, 1. února, uběhly již tři roky působení prvního styčného důstojníka Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR), který slouží při zastupitelském úřadu České republiky na Velvyslanectví ČR na Slovensku. 

Tato pozice se velmi osvědčila, kdy zejména v uplynulém roce jsme získali řadu cenných informací ke zvládání pandemie COVID – 19. Mimo jiné také díky zkušenostem ze Slovenska jsme zavedli v rámci HZS ČR testování našich příslušníků a zaměstnanců antigenními testy, na jejichž základě se nám podařilo rapidně snížit poměr „nakažených : v karanténě“. Zatímco na jaře 2020 to bylo přibližně 1 : 10!, dnes, především díky testům jsme tento poměr snížili na cca  2 : 1. Aktuálně tedy evidujeme 146 příslušníků a zaměstnanců pozitivně testovaných oproti 95 příslušníkům a zaměstnancům HZS ČR, kteří jsou v karanténě.

Účelem vyslání styčného důstojníka HZS ČR na Slovensko je především výměna informací mezi HZS ČR a slovenským Hasičským a záchranným zborem SR, a spolupráce v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému a krizového řízení. Významná je také pomoc při zajištění průjezdů humanitární pomoci přes území Slovenska, kterou ČR vysílá ostatním zemím. Vzájemná výměna informací probíhá průběžně při setkáních na konferencích, pracovních jednáních či například při setkání pracovní skupiny pro krizové řízení, civilní ochranu a integrovaný záchranný systém při česko-slovenské mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci a setkání na krajské úrovni.

Jako první styčný důstojník HZS ČR na Slovensku slouží brigádní generál Mgr. Josef Slavík, dosavadní náměstek generálního ředitele HZS ČR, který má obrovské zkušenosti i přehled.

Kromě styčného důstojníka při Velvyslanectví ČR na Slovensku, mají také hasiči styčného důstojníka při NATO, který současně plní svoji úlohu i v rámci příslušných pracovních orgánů Evropské unie. V řadě států NATO spadají úkoly, jako je civilní nouzové plánování, podpora operací v rámci reakce na krizové situace, ochrana civilního obyvatelstva a podobně, do kompetence národní civilní ochrany. Tento trend funguje úspěšně i v ČR, kde se spojení civilní ochrany a struktur hasičů ukázalo jako velmi efektivní a funkční. HZS ČR nejenže zastupuje ČR ve Výboru pro civilní nouzové plánování (CEPC) NATO a Skupině pro civilní ochranu (CPG) NATO, na kterých zpravidla reprezentuje ČR právě bruselský zástupce HZS ČR, ale také na národní úrovni koordinuje společný postup příslušných ústředních správních úřadů ve vztahu k NATO za oblast civilního nouzového plánování.

Styčným důstojníkem HZS ČR při NATO a EU je plk. Ing. Daniel Dittrich, který působí u HZS ČR od roku 2006, zejména v oblasti civilní nouzové připravenosti, a později též jako ředitel odboru Civilní nouzové připravenosti a strategií.

Obecně ke styčným důstojníkům: Styčný důstojník s ohledem na náplň své činnosti musí projít důkladným výběrem. Samozřejmostí je dokonalý a aktuální přehled a znalosti o stavu a fungování HZS ČR, které nelze získat jinak než dlouhodobou praxí. Rovněž musí mít skvělé komunikační schopnosti, vysokoškolské vzdělání minimálně magisterské úrovně a v neposlední řadě bezpečnostní prověrku. Vyslání styčného důstojníka předchází souhlas a akreditace přijímajících organizací a předvýjezdová příprava organizovaná Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Styčný důstojník má v souladu s právními předpisy Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva vnitra hrazeno ubytování v ceně do výše stanovené právním předpisem (veškeré spotřebované energie a služby v souvislosti s ubytováním si hradí sám), a služební vozidlo bez řidiče. Rovněž má přidělenu kancelář, v případě SK na zastupitelském úřadě, v případě NATO na Stálé delegaci při NATO. Plat styčného důstojníka vyplývá z příslušného tabulkového zařazení do platového tarifu, podle platových tříd a platových stupňů, navýšené o náhradu zvýšených životních nákladů v zahraničí dle platného předpisu Ministerstva zahraničních věcí. Pracovní doba event. doba služby podléhá zejména potřebám mezinárodní organizace, případně zastupitelského úřadu v hostující zemi. Obvykle trvá období výkonu na této pozici 3 roky, s možností prodloužení o další 2 roky.plk. Mgr. Rudolf KRAMÁŘ
vedoucí pracoviště komunikace

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26
148 01 Praha 414
tel: +420 950 819 949
GSM: +420 720 112 150
e-mail: rudolf.kramar@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem