Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasičská bilance roku 2013

29. 1. 2014 (Nicole Zaoralová) - Každé 3 minuty a 19 sekund vyjeli v loňském roce hasiči k nějaké mimořádné události a každou 11 minutu někoho zachránili.  

Celkem v roce 2013 hasiči zasahovali u 112 281 událostí, při kterých bezprostředně zachránili nebo evakuovali z ohrožených prostor 47 708 osob, nejvíc při požárech, dopravních nehodách a technické pomoci. Při živelních pohromách bylo zachráněno a evakuováno celkem 9 376 osob, nejvíc při povodních v červnu 2013, kdy bylo bezprostředně zachráněno 618 osob a evakuováno 26 438 osob.
 
Počet událostí se zásahem jednotek PO
 
Druh události
2012
2013
Požáry s účastí jednotek PO
19 908
16 563
Dopravní nehody
18 910
19 023
Úniky nebezpečných látek
z toho „ropných produktů“
5 106
3 990
5 253
4 107
Technické havárie
52 084
63 596
Radiační havárie a nehody
1
1
Ostatní mimořádné události
67
8
Plané poplachy
7 909
7 837
UDÁLOSTI CELKEM
103 985
112 281
 
 
V roce 2013 zasahovali hasiči u 17 102 požárů, při kterých zemřelo 111 osob (mezi nimi i 3 děti do 15 let) a 1 189 osob se zranilo. Škody způsobené požáry se loni vyšplhaly na téměř 2,5 miliardy.
 
Nejtragičtější následky mívají požáry v domácnostech. Těch bylo v loňském roce 2 422 a celková výše škod se vyšplhala přes 450 milionů. Tyto požáry si vyžádaly 64 lidských životů a 600 lidí při nich bylo zraněno. 
 
 
Požáry (se zásahem i bez zásahu jednotek PO) 
 
Požáry
 
2012
 
2013
Počet požárů
20 492
17 102
Přímé škody mil. Kč
2 861,5
2 402,6
Počet usmrcených osob
125
111
Počet zraněných osob
1 286
1 189
Uchráněné hodnoty mld. Kč
10,64
13,34
 
Oproti roku 2012 roku vzrostl loni počet požárů způsobených technickými závadami, závadami komínů a dopravními nehodami. Největší pokles byl zaznamenán u požárů dále nedošetřovaných.

 
Počet požárů podle nejčastějších příčin vzniku požáru
 
Příčina/rok
2012
2013
Úmyslné zapálení
1 609
1 440
Hra dětí s ohněm
178
124
Nedbalost dospělých
2733
2 247
Závady komínů
300
306
Závady topidel
142
134
Technické závady (mimo komínů a topidel)
2 766
2 952
Samovznícení
86
73
Výbuchy
18
14
Blesky
69
58
Dopravní nehody
126
131
Dále nedošetřované požáry
11 531
8 700
Ostatní příčiny
37
41
Neobjasněno, v šetření
897
882
CELKEM
20 492
17 102
    
 Největší požáry roku 2013 (se škodou 50 mil. Kč a vyšší)
 
9. 1. – Sklad elektroniky v budově průmyslového areálu bývalého podniku SVIT (poškozeno více firem), Zlín.
Příčina: vznícení hořlavin od zářivkového tělesa.
Škoda: 398 551 000 Kč.
Zraněny: 4 osoby.
 
29. 4. – Čtyřpodlažní dům, Praha 1 – Divadelní ulice.
Příčina: výbuch plynu po úniku z plynového řádu.
Škoda: 100 000 000 Kč.
Zraněno: 43 osob.
Zachráněny: 2 osoby.
Evakuováno: 230 osob.
 
18. 6. – Trafostanice firmy ČEPS, a.s., Praha – Šeberov.
Příčina: technická závada.
Škoda: 100 000 000 Kč.
 
26. 10. – Obytný dům, Kadaň, okr. Chomutov.
Příčina: nedbalost při izolačních pracích na střeše.
Škoda: 50 000 000 Kč.
Evakuováno: 100 osob.
 
27. 12. – Skladová a výrobní hala firmy ELMO-PLAST, a.s., Alojzov, okr. Prostějov.
Příčina: v šetření.
Škoda: 69 580 000 Kč.
 
 
 
Statistická data zpracoval: pplk. Ing. Vladimír Vonásek, oddělení analýz a statistiky MV – generální ředitelství HZS ČR.
 
 
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
 
MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
e-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem