HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasiči v Liberci školili asistenty prevence kriminality

Ve čtvrtek 31. října 2019 proběhla na stanici Liberec HZS Libereckého kraje školení asistentů prevence kriminality. Školení se zúčastnili 4 asistenti z Liberce, 4 z Rumburku, 2 ze Smržovky, 2 z Nového Města pod Smrkem, 1 z Mikulášovic a jejich koordinátor. 

V září oslovil metodik projektu "Asistent prevence kriminality" Jiří Gajdoš Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje s žádostí o organizaci školení pro asistenty prevence kriminality. Cílem bylo seznámit tyto terénní pracovníky z Libereckého kraje a Šluknovského výběžku se základními tématy z požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany.

Asistenti prevence kriminality (dále jen asistenti) se podílí na prevenci kriminality ve městech a obcích a zajištění veřejného pořádku pod vedením pracovníků městské (obecní) policie, nebo Policie ČR a metodika. Působí zejména v sociálně vyloučených lokalitách, namátkově se pohybují i ve vybraných spojích MHD, doprovází sociální pracovnice při jednání v rodinách apod.

Právě při své činnosti se mohou setkat i s nebezpečnými situacemi z hlediska požární ochrany, především s požáry, nebo se v případě vzniku mimořádné události podílet spolu se strážníky městské policie na evakuaci a informování obyvatelstva ve vyloučených lokalitách. Zároveň mohou předávat získané preventivní informace občanům a různým sociálním skupinám, se kterými jsou v denním kontaktu. Proto příslušníci HZS Libereckého kraje v rámci první teoretické části školení připravili čtyři přednášky. První přednáška z oblasti ochrany obyvatelstva se dotkal např. témat varování, varovný signál Všeobecná výstraha, evakuace, evakuační zavazadlo, evakuační střediska, únik nebezpečné látky apod. Druhá prezentace byla věnována základům požární prevence, další tématu integrovaný záchranný systém a jednotky požární ochrany a poslední tísňovým linkám a volání na ně. Ve druhé části se asistenti seznámili s prací na krajském operačním a informačním středisku a telefonním centru tísňového volání 112 a prohlédli si požární techniku stanice Liberec.

Asistenty nejvíce zajímal systém příjmu tísňových hovorů na TCTV 112 a problematika zneužívání tísňových linek. Ze školení si odnesli nejen důležité informace ze samotných přednášek hasičů, ale také brožurky „Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí...“, které přehledně shrnují základní témata z požární prevence, ochrany obyvatelstva i bezpečnosti občana, a informační brožuru upozorňující na nebezpečí vzniku požáru pro osoby bez přístřeší.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Foto: por. Mgr. Iva Michalíčková, kpt. Ing. Kateřina Štajncová

vytisknout  e-mailem