Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Závěrečná informace k realizovaným projektům operace Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách

bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá

K datu 28. února 2014 byla ukončena realizační fáze projektů operace “Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách“ (ve zkratce „Živelní pohroma“).

Skupina projektů zaměřená na pořízení techniky určené pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách byla realizována v letech 2012 až 2014 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu.

Operace Živelní pohroma zahrnuje projekty hasičských záchranných sborů krajů a projekt Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky (příjemci dotace z IOP) s metodickým vedením a koordinací Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Uvedené projekty spočívaly v pořízení generačně nové a moderní speciální techniky určené pro řešení živelních pohrom (zejména povodní a bleskových povodní). Tato technika umožňuje Hasičskému záchrannému sboru České republiky efektivnější zásah na místě mimořádné události a poskytnutím včasné a efektivní pomoci může vést ke zvýšení počtu zachráněných životů a nárůstu objemu uchráněných hodnot při mimořádné události.

Novým fenoménem v kategorii živelních pohrom se v naší zemi staly povodně, zejména tzv. bleskové povodně. Nové zásahové podmínky spojené s touto skutečností kladou nové požadavky na technologii HZS ČR – především jde o enormně zvýšené požadavky na speciální technické prostředky potřebné k realizaci záchranných a likvidačních prací zabezpečovaných HZS ČR při živelních pohromách.

V zásahové činnosti při povodních a bleskových povodních HZS ČR čím dále častěji řeší nové specifické problémy jako:

 • záchrana osob a majetku evakuací v terénu, který je pro standardní zásahovou techniku těžce přístupný;
 • provádění zemních prací jako například zpevňování hrází místních vodních děl,
 • budování protipovodňových hrází a zábran, hloubení odvodňovacích rýh;
 • evakuaci a přepravu osob z postiženého území do nouzových míst pro ubytování, střídání nasazených sil na místě zásahu na velké vzdálenosti, přeskupování sil HZS ČR v rámci ČR;
 • odklízení sutě při vyhledávání a záchraně zavalených osob;
 • demolice staticky narušených objektů a odvoz trosek na skládky.
Celkem bylo v rámci operace Živelní pohroma pořízeno 83 kusů techniky pro Hasičský záchranný sbor České republiky a Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky. Evropská unie jejich pořízení spolufinancovala částkou 254 mil. Kč. Kompletní seznam pořizované techniky v rámci operace "Živelní pohroma" v příloze ve formátu PDF.
Pro HZS krajů byly v rámci operace Živelní pohroma pořízeny:
 1. Souprava požárního kontejnerového nosiče, kontejneru valníkového a nakladače. Tento komplex slouží pro přepravu speciálních prostředků, odvoz (dovoz) materiálu na místě zásahu a provádění záchranných a likvidačních zemních prací po povodních, při vyprošťování osob ze zřízených budov, k odklízení sutě při vyhledávání a záchraně zavalených osob, provádění zemních prací jako např. zpevňování hrází místních vodních děl, budování protipovodňových hrází a zábran, hloubení odvodňovacích rýh.
   
 2. Nákladní automobil – pro evakuaci.
  Je nasazován pro záchranu osob z ohrožených míst povodněmi, evakuaci osob a cenného materiálu v terénu, který je pro standardní zásahovou techniku těžce přístupný, dopravu záchranářů všech složek IZS i s jejich vybavením na místo zásahu v těžce přístupném terénu, provádění vyprošťovacích prací z prostor mimo komunikace a z vodních toků, distribuci humanitární pomoci při nesjízdnosti komunikací, vyprošťování vozidel havarovaných mimo vozovku, kotvení, průzkum v těžce přístupném terénu ve prospěch všech složek IZS.
   
 3. Technický automobil – pro práci potápěčů.
  HZS ČR jej využívá pro technické a vyprošťovací práce na technologiích pod vodou kontaminovanou nebezpečnými látkami. Součástí automobilu je souprava potápěčských obleků včetně dýchacího systému pro zásah pod kontaminovanou vodou. Systém pro práci v kontaminovaných vodách je zcela speciální výbava potápěčů, která bude dislokovaná pouze do 2 opěrných bodů.
   
 4. Autobus nad 38 osob.
  Slouží HZS ČR k evakuaci a přepravě osob z postiženého území do nouzových míst pro ubytování, střídání nasazených sil na místě zásahu na velké vzdálenosti, přeskupování sil HZS ČR v rámci ČR.
   
 5. Požární kontejner technický.
  Jsou s ním prováděny vyprošťovací práce z prostor sesuvů a závalů, z prostor mimo komunikace, z vodních toků, technologické a technické práce při zásazích. Kontejner má vybavení pro záchranné práce v sutinách a výkopech (rozpínání a řezání železobetonových konstrukcí, pažení a opěry nestabilních konstrukcí, zvedání a kotvení břemen a jiné).
Pro Záchranný útvar HZS ČR (ZÚ HZS ČR) byly v rámci operace Živelní pohroma pořízeny specifické technické prostředky – speciální těžká technika, která neslouží k záchranným, ale k likvidačním pracím, a tudíž její přítomnost na místě mimořádné události nemusí být okamžitá. Touto speciální technikou bude ZÚ HZS ČR podporovat všechny regiony ČR, jako např.: tahač návěsů s podvalníkem pro přepravu těžkých břemen, stroj univerzální pro zemní práce v náročném terénu („traktor-rypadlo“), univerzální nakladač smykem řízený, automobil nákladní sklápěcí 8x8, automobil nákladní evakuační 8x8 pro evakuaci osob a odstranění překážek s nakládacím jeřábem v těžkém a hůře přístupném terénu, nosič kontejnerů s vyšší průjezdností pro kontejnery do velikosti ISO 1C, člun nafukovací s motorem se zpevněným kýlem, jeřáb automobilní těžký min. 80 t, pásové rypadlo pro těžké likvidační práce.
V řadě případů byla technika pořízená z Integrovaného operačního programu nasazena při povodních v červnu 2013. Do terénu vyjely autobusy pro přepravu 140 hasičů na pomoc Praze pro stavění hrází. V plném nasazení byly nakladače, které pomáhaly při zpevňování hrází a úklidu nánosů bahna. Pro převoz speciálních kontejnerů (týlový, nouzového přežití do míst nasazení hasičů v obcích), převoz kontaminovaných předmětů a bahna při úklidu nákladním kontejnerem byly využity kontejnerové nosiče. Nasazena byla také speciální technika Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky. Jednalo se o přepravní tahače, které převážely těžkou techniku do míst nasazení, nákladní vozy, které sloužily k evakuaci občanů a rozvozu materiálu pro pomoc občanům, pásový bagr, který byl využíván ke zpevňování hrází a demoličním pracím, k odstranění náplav a narušených konstrukcí mostů. Ke zpevňování hrází v Mělníku byl využíván také dálkové řízený traktor-rypadlo. Hasiči využili i speciální potápěčskou výstroj do kontaminovaného prostředí, například při ochranných pracích v úpravně vod v Mělníce.
Technika pořízená v rámci operace Živelní pohroma byla v únoru 2014 vyslána s humanitární pomocí do Slovinska postiženého hustým sněžením a následnou velmi silnou ledovkou, která zničila energetickou distribuční síť, poškodila železnici a minimálně 500 000 ha lesa. Jednalo se o nákladní automobil s nakládacím jeřábem ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky. Vozidlo na místo do Slovinska dopravilo agregát na výrobu elektrické energie.
Na projekty operace Živelní pohroma bylo v Integrovaném operačním programu určeno celkem 300 mil. Kč, z toho 85 % způsobilých nákladů spolufinancuje Evropská unie.
Pořízené technické prostředky jsou koncipované pro široké využití v integrovaném záchranném systému, při řešení rizik přírodních katastrof v případě potřeby i na území jakéhokoliv státu Evropské unie.
Dne 1. října 2013 se uskutečnilo slavnostní předání pořízené techniky, které proběhlo na ploše Letiště Praha Letňany před koncertem Povodně 2013 – Děkujeme!, který byl poděkováním záchranářům za pomoc poskytnutou při povodních v červnu 2013.
Příjemci dotace z Integrovaného operačního programu v projektech jsou:
Projekt Integrovaného operačního programu
Příjemce dotace
Registrační číslo projektu
Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje pro záchranné a likvidační práce
při živelních pohromách
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08152
Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje pro záchranné a likvidační práce
při živelních pohromách
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08167
Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje pro záchranné a likvidační práce
při živelních pohromách
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08150
Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje pro záchranné a likvidační práce
při živelních pohromách
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08169
Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje pro záchranné a likvidační práce
při živelních pohromách
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08157
Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje pro záchranné a likvidační práce
při živelních pohromách
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08160
Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08173
Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje pro záchranné a likvidační práce
při živelních pohromách
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08154
Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina pro záchranné a likvidační práce
při živelních pohromách
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
CZ.1.06/3.4.00/13.08172
Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje pro záchranné a likvidační práce
při živelních pohromách
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08146
Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro záchranné a likvidační práce
při živelních pohromách
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08148
Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje pro záchranné a likvidační práce
při živelních pohromách
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08158
Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08163
Zvýšení akceschopnosti Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky CZ.1.06/3.4.00/13.08162

Povinná publicita:

  

Napsali o nás:

Webové stránky operace Technika pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí-realizační fáze projektů:

vytisknout  e-mailem