HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evakuace

 • Evakuace
 • Evakuace obyvatelstva na území Libereckého kraje

Evakuace

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.
 

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených.

O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného rozhlasu. Všechno je sice závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům.

Při použití vlastních vozidel je třeba dodržovat pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci. Přepravu osob ze zdravotnických a sociálních zařízení, škol apod. řídí personál příslušného zařízení dle evakuačních plánů. 
 

Co dělat, když bude nařízena evakuace

V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si s sebou evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného evakuačního střediska.
 

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
Obsahuje zejména:
 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu,  mixovaná strava pro děti
 • předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor, pro děti kojeneckou lahev, dudlík
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
 • mobilní telefon s nabíječkou, přenosné rádio s rezervními bateriemi, notebook
 • toaletní a hygienické potřeby včetně plen, vlhčených ubrosků atd.
 • léky, brýle, zubní náhrady, hůl, ortopedické pomůcky atd. 
 • náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, malý polštářek
 • kapesní nůž, zápalky, svítilnu, šití a další drobnosti

Zásady pro opuštění bytu v případě evakuace

 • uhaste otevřený oheň v topidlech
 • vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
 • uzavřete přívod vody a plynu
 • ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
 • nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
 • kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách
 • exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou
 • vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo
Zdroj: GŘ HZS ČR

Evakuace obyvatelstva na území Libereckého kraje

Na základě zpracované analýzy rizik Libereckého kraje se dlouhodobá evakuace obyvatelstva v kraji plánuje pouze ze záplavových území ohrožených přirozenými nebo zvláštními povodněmi. Evakuační plány pro případ povodní jsou součástí zpracovaných povodňových plánů obcí.

krátkodobou evakuací se počítá u subjektů, které mají stanoveny zóny havarijního plánování, v zařízeních s nebezpečnými chemickými látkami a při haváriích mobilních kontejnerů nebo zásobníků s nebezpečnou látkou. Evakuační plány pro případ úniku nebezpečné chemické látky jsou součástí zpracovaných vnějších havarijních plánů.

Zóny havarijního plánování jaderných zařízení, pracoviště s velmi významnými zdroji ionizujícího záření se v Libereckém kraji nenacházejí.

Zájmové prostory ozbrojených sil, území vyčleněná pro potřeby operační přípravy a předpokládané bojové činnosti v Libereckém kraji nebyly dosud Ministerstvem obrany ČR určeny.

V závislosti na druhu MU a lokalitě jejího výskytu lze na základě zkušeností z minulých let předpokládat, že evakuaci je nutno zajistit pro cca 10–30 % obyvatelstva (mimo přednostně evakuované skupiny). Ostatní obyvatelstvo opustí ohrožený prostor samovolně pěšky nebo za pomoci vlastních dopravních prostředků.

Pro evakuované obyvatelstvo má každá obec vytipováno minimálně jedno přijímací středisko, pro krátkodobou evakuaci se v místě zásahu využívá evakuační autobus HZS LBK.

vytisknout  e-mailem