Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Investiční dotace pro JSDH obcí

 1. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2024
 2. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2023
 3. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2022
 4. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2021
 5. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2020
 6. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2019
 7. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2018
 8. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2017
 9. Nové investiční dotace obcím na pořízení dopravního automobilu a stavbu požární zbrojnice v roce 2016
 10. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2016
 11. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2015
 12. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2014
 13. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2013
 14. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2012
 15. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2011
 16. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2010
 17. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2009
 18. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2008
 19. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2007
 20. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2006
 21. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2005
 22. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2004
 23. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2003

Informace z 5. 6. 2017:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že obdrželo finanční prostředky z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a na základě výše prostředků byla uravena tabulka v informaci ze dne 1. 7. 2016, přičemž byly zohledněny také odmítnutí dotace ze strany některých obcí. Všechny dotčené obce byly o těchto skutečnostech vyrozuměny písemně. Další případné změny budou nadále uváděny také v této tabulce.

Informace z 10. 1. 2017:
Vzhledem k častým dotazům vybraných obcí na správný postup při registraci akce zveřejňujeme následující diagram.
V případě dalších dotazů volejte linku 950 819 899.

Informace z 27. 10. 2016:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že Ministerstvo vnitra rozhodlo o navýšení finančních prostředků na rok 2017 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace).
Odborná komise na svém zasedání konaném dne 28. června 2016 stanovila, že podle schválených pořadníků se bude postupovat při přidělování dotací až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu. Obce nově navržené na poskytnutí dotace na základě navýšení finančních prostředků jsou v upravených tabulkách označeny zeleným podbarvením (viz příloha, tabulky č. 1 - 15). Zveřejňujeme pouze pořadníky, ve kterých došlo ke změnám.
Dalším krokem budou konzultace se zástupci obcí a příslušnými veliteli jednotek, při kterých bude vysvětlen postup obcí a poskytovatele dotace při přípravě a realizaci jednotlivých dotací. Všechny dotčené obce byly na konzultaci písemně pozvány.

Informace z 3. 10. 2016 (AKTUALIZOVÁNO 27. 10. 2016):
Pro vybrané obce zveřejńujeme "Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí v roce 2017", příručku k on-line formuláři který naleznete na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rezortni/​
Kontakty na pověřené pracovníky a kontaktní e-maily.
Dále uvádíme vzorové technické podmínky na:
nová cisternová automobilová stříkačka (PDF) (DOC)
technické zhodnocení CAS 32 – T 815
varianta 1  "krátká kabina" (PDF) (DOC)
varianta 2  "dlouhá kabina" (PDF) (DOC)
dopravní automobil v provedení základním (PDF) (DOC),
dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem nákladním (PDF) (DOC),
dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem pro hašení (PDF), (DOC).
Dále zveřejňujeme odkaz na internetové stránky Technického ústavu požární ochrany, kde jsou uvedeny přehledy certifikovaných požárních automobilů.

Informace z 1. 7. 2016:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2017 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 5 Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „Zásady“), č.j. MV-178851-4/PO-IZS-2015.
GŘ HZS ČR obdrželo celkem 1080 ks žádostí o poskytnutí účelové dotace. 81 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení z důvodů nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace uvedených v Zásadách pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (č.j. MV-178851-4/PO-IZS-2015) (dále jen „Zásady“) nebo ve Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2017 (Č.j.: MV-8364-1/PO-IZS-2016). Podrobnější informace k důvodům vyřazení žádostí
z hodnocení jsou uvedeny v příloze.
Podprogram 1 - pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, rozhodl schválit pořadník pro přiznání dotací v roce 2017 (viz tabulka).

poř. č.  Obec Kraj Typ  Body Dotace mil.  alokováno/ náhradník DOTACE MV poznámka
1 Žilina SCK CAS 14 2,4 alokováno 2 400 000
2 Raspenava LIK REK V 14 2 alokováno 2 000 000
3 Jilemnice LIK CAS 13 2,5 alokováno 0 přesun do r. 2016
4 Letohrad PAK CAS 13 2,5 alokováno 2 500 000
5 Pacov VYS CAS 12 2,5 alokováno 2 500 000
6 Potštát OLK CAS 12 2,5 alokováno 2 500 000
7 Brandýs nad Orlicí PAK CAS 12 2,5 alokováno 2 500 000
8 Studenec LIK REK V 12 2 alokováno 2 000 000
9 Rabí PLK CAS 12 2,5 alokováno 2 500 000
10 Havlíčkova Borová VYS CAS 12 2,5 alokováno 2 500 000
11 Dolní Poustevna ULK CAS 12 2,5 alokováno 0 ODSTOUPILI 1.11.16
12 Velvary SCK CAS 12 2,5 alokováno 2 500 000
13 Velký Újezd OLK CAS 12 2,5 alokováno 2 500 000
14 Lázně Kynžvart KVK CAS 12 2,5 alokováno 2 500 000
15 Zdislavice SCK CAS 11 2,5 alokováno 2 500 000
16 Postřekov PLK CAS 11 2,5 alokováno 2 500 000
17 Nosislav JMK REK V 11 2 alokováno 2 000 000
18 Hoříněves KHK CAS 11 2,5 alokováno 2 500 000
19 Drnovice JMK CAS 11 2,5 alokováno 2 500 000
20 Strunkovice nad Blanicí JČK CAS 11 2,5 alokováno 2 500 000
21 Rudník KHK CAS 11 2,5 alokováno 2 500 000
22 Praha Běchovice PHA CAS 11 2,5 alokováno 2 500 000
23 Manětín PLK REK M 11 1,5 alokováno 1 500 000
24 Žeravice JMK CAS 11 2,5 alokováno 2 500 000
25 Vlčnov ZLK CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
26 Vysoké nad Jizerou LIK CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
27 Košťálov LIK CAS 10 2,5 alokováno 0 ODSTOUPILI 24.10.16
28 Drnholec JMK CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
29 Duchcov ULK CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
30 Herálec (ZR) VYS CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
31 Nové Hrady JČK CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
32 Bohumín (Starý Bohumín) MSK REK V 10 2 alokováno 0 ODSTOUPILI 20.4.17
33 Pozlovice ZLK CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
34 Lipová-lázně OLK CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
35 Veselí nad Lužnicí JČK CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
36 Svitavy PAK CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
37 Bánov ZLK CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
38 Chropyně ZLK CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
39 Chotilsko SCK REK M 9 1,5 alokováno 1 500 000
40 Rynoltice LIK CAS 9 2,5 NÁHRADNÍK
41 Karlovice LIK CAS 9 2,5 NÁHRADNÍK
42 Osvětimany ZLK CAS 9 2,5 NÁHRADNÍK
43 Rataje nad Sázavou SCK REK V 9 2 NÁHRADNÍK
44 Miroslav JMK CAS 9 2,5 NÁHRADNÍK
45 Tovačov OLK CAS 9 2,5 NÁHRADNÍK
46 Bohuňovice OLK CAS 9 2,5 NÁHRADNÍK
47 Hájek KVK CAS 9 2,5 NÁHRADNÍK
48 Kobeřice MSK REK M 9 1,5 NÁHRADNÍK
49 Nové Strašecí SCK CAS 9 2,5 NÁHRADNÍK
50 Karviná (Hranice) MSK CAS 9 2,5 NÁHRADNÍK
51 Roudnice nad Labem ULK CAS 9 2,5 NÁHRADNÍK
52 Uhlířské Janovice SCK CAS 8 2,5 NÁHRADNÍK
53 Nesovice JMK REK V 8 2 NÁHRADNÍK
54 Nový Knín SCK CAS 8 2,5 NÁHRADNÍK
55 Nový Hrozenkov ZLK CAS 8 2,5 NÁHRADNÍK
56 Maršovice LIK CAS 8 2,5 NÁHRADNÍK
57 Chvalovice JMK CAS 8 2,5 NÁHRADNÍK
58 Bohdalov VYS CAS 8 2,5 NÁHRADNÍK
59 Kobylí JMK CAS 8 2,5 NÁHRADNÍK
60 Dobruška KHK CAS 8 2,5 NÁHRADNÍK
61 Soběšice PLK CAS 7 2,5 NÁHRADNÍK
62 Senetářov JMK REK V 7 2 NÁHRADNÍK
63 Úžice SCK CAS 7 2,5 NÁHRADNÍK
64 Kyšice PLK CAS 7 2,5 NÁHRADNÍK
65 Březová MSK CAS 7 2,5 NÁHRADNÍK
66 Lomnice nad Lužnicí JČK CAS 7 2,5 NÁHRADNÍK
67 Kostelec nad Labem SCK CAS 7 2,5 NÁHRADNÍK
68 Brodek u Přerova OLK CAS 7 2,5 NÁHRADNÍK
69 Dobratice MSK REK V 6 2 NÁHRADNÍK
70 Kosova Hora SCK CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
71 Zádveřice - Raková ZLK CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
72 Vacov JČK CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
73 Kunžak JČK CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
74 Krucemburk VYS CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
75 Rožďalovice SCK CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
76 Plánice PLK REK M 6 1,5 NÁHRADNÍK
77 Poličná ZLK CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
78 Dolní Bukovsko JČK CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
79 Plumlov OLK CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
80 Vrdy SCK CAS 6 1,5 NÁHRADNÍK
81 Albrechtice MSK CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
82 Klášterec nad Ohří ULK CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
83 Praha 11 - Chodov PHA CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
84 Mělník SCK CAS 5 2,5 NÁHRADNÍK
85 Děčín ULK REK M 5 1,5 NÁHRADNÍK
86 Hranice OLK CAS 5 2,5 NÁHRADNÍK
87 Odolena Voda SCK CAS 5 2 NÁHRADNÍK
88 Lipůvka JMK CAS 5 2,5 NÁHRADNÍK
89 Liberec - Vesec LIK CAS 4 2,5 NÁHRADNÍK
90 Blatná JČK CAS 4 2,5 NÁHRADNÍK
91 Vodňany JČK CAS 4 2,5 NÁHRADNÍK
92 Skalice u České Lípy LIK REK M 4 0,948955 NÁHRADNÍK
93 Strakonice JČK CAS 3 2,5 NÁHRADNÍK
94 Meziměstí KHK REK M 3 1,5 NÁHRADNÍK

Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa ke konci roku 2016. Vzhledem k výkonnosti fondu v předchozích letech se očekává, že bude uspokojeno cca 30 žádostí.
Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu (dále jen „DA“) a 3 – stavba požární zbrojnice
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, rozhodl schválit tabulky č. 1 až 28 jako pořadníky pro přiznání dotací v roce 2017.
Podle těchto pořadníků se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu s dodržením alokací v jednotlivých krajích.

Dalším krokem budou konzultace se zástupci obcí a příslušnými veliteli jednotek, při které bude vysvětlen postup obcí při realizaci uvedené investiční akce. Tato konzultace se uskuteční v září nebo říjnu 2016, o konkrétním termínu a místě konání akce budete včas informování.

Informace z 29. 1. 2016:
Pod č.j.: MV-8364-1/PO-IZS-2016 byly vyhlášeny typy a maximální výše dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2017.

Poskytování dotací se řídí „Zásadami pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí“.
Termín pro podání žádosti o dotaci je do 30. dubna 2016. Žádost se podává na příslušný hasičský záchranný sbor kraje.

Formuláře k poskytnutí dotace:
Žádost o poskytnutí dotace ve formátu ZADOST.docx
Kritéria poskytnuti dotace na CAS - Kritéria poskytnuti dotace CAS.xlsx
Kritéria poskytnuti dotace na DA - Kritéria poskytnuti dotace DA_07.xlsx
Kritéria poskytnuti dotace na stavbu - Kritéria poskytnuti dotace stavba.xlsx

V případě dotazů se obraťte na plk. Ing. Jakuba Nebesáře, tel. 950 819 804, e-mail: jakub.nebesar@grh.izscr.cz


S konkrétními dotazy je možné se obrátit také na oddělení IZS Hasičského záchranného sboru příslušného kraje, které bude Vaši žádost posuzovat a vyřizovat. http://www.hzscr.cz/clanek/hasici-cr-web-organizacni-slozky-organizacni-slozky.aspx
(sekce Kontakty)

vytisknout  e-mailem