Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Investiční dotace pro JSDH obcí

 1. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2024
 2. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2023
 3. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2022
 4. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2021
 5. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2020
 6. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2019
 7. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2018
 8. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2017
 9. Nové investiční dotace obcím na pořízení dopravního automobilu a stavbu požární zbrojnice v roce 2016
 10. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2016
 11. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2015
 12. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2014
 13. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2013
 14. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2012
 15. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2011
 16. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2010
 17. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2009
 18. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2008
 19. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2007
 20. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2006
 21. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2005
 22. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2004
 23. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2003

Informace ze 14. června 2019

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, zveřejňuje následující informace...

Výzva JSDH-V1-2019 - Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky:
Aktualizace stavu pořadníku ZDE

Výzva JSDH-V2-2019 Pořízení nového dopravního automobilu:
Aktualizace stavu pořadníku  Jihočeského kraje (alokace nových DA za odstoupení obce Adamov z pořadníku STAVBA) ZDE

Výzva JSDH-V3-2019 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice:
Aktualizace stavu pořadníku  Jihočeského kraje (odstoupení obce Adamov) ZDE

Informace z 6. 2. 2019

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Vám sděluje, že byl s ohledem na přehodnocení žádosti obce Račice nad Trotinou a odstoupení Obce Batňovice schválen generálním ředitelem HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslavem Rybou upravený pořadník pro Výzvu JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu v roce 2019 v rámci Královéhradeckého kraje.
Dále Vám sdělujeme, že na základě odstoupení obce Slapsko z pořadníku Výzvy JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu v roce 2019 v rámci Jihočeského kraje, byla do pořadníku v tomto kraji, na předběžně alokovaném místě, zařazena obec Hlavatce.

Informace z 10. 12. 2018

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Vám sděluje, že byl s ohledem na nedočerpání finančních prostředků a na základě návrhu HZS Jihočeského kraje, schválen generálním ředitelem HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslavem Rybou upravený pořadník pro Výzvu JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu v roce 2019 v rámci Jihočeského kraje.

Informace z 28. 11. 2018

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) uveřejňuje, pro potřeby žadatelů jejichž žádost o investiční dotaci na rok 2019 byla označena v pořadnících pro jednotlivé výzvy jako předběžně alokovaná, následující dokumenty:

Vzorové technické podmínky na:

Dále zveřejňujeme odkaz na internetové stránky Technického ústavu požární ochrany, kde jsou uvedeny přehledy certifikovaných požárních automobilů.

Vzory žádostí o vydání rozhodných dokumentů pro poskytování dotací:

Kontakty na pověřené pracovníky GŘ HZS ČR a HZS krajů

Informativní prezentace s uvedením postupu realizace akce:

Informace z 27. 9. 2018:

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2019 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 8:
- Výzvy JSDH_V1_2019 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, č.j. MV-46490-1/PO-IZS-2018,
- Výzvy JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu, č.j. MV-46490-2/PO-IZS-2018,
- Výzvy JSDH_V2_2019 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, č.j. MV-46490-3/PO-IZS-2018,
(dále jen "Výzva").

Hodnoceno bylo celkem 984 žádostí. Celkový přehled žádostí je uveden ZDE. 45 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek výzvy pro poskytnutí dotace. Podrobnější informace k důvodům vyřazení žádostí z hodnocení jsou uvedeny ZDE.

Výzva JSDH_V1_2019 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadník pro předpokládanou alokaci v roce 2019. Pořadník uveden ZDE.
Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa během dubna roku 2019 (viz Čl. 2 "Výzvy"). Vzhledem k výkonnosti fondu v předchozích letech se očekává, že bude uspokojeno cca 32 žádostí.

Výzva JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu,
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadníky pro předpokládanou alokaci v roce 2019. Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Výzva JSDH_V3_2019 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice,
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadníky pro předpokládanou alokaci v roce 2019. Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Podle těchto pořadníků se u "Výzvy JSDH_V2 a V3" bude postupovat při přidělování alokací, a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu.
UPOZORŇUJEME, že se jedná o předběžnou alokaci přislíbených finančních prostředků, celková výše alokace a její rozdělení může být později změněno v návaznosti na projednávání a schválení státního rozpočtu pro rok 2019.

Informace z 11. 5. 2018:

Vzhledem k častým dotazům sdělujeme, že je zcela v pořádku, když pro rok 2019 obce v žádostech (prostřednictvím webové aplikace RISPF  https://isprofin.mfcr.cz/rispf)  vyplňují v části hodnocení pouze otázky ohledně identifikace jednotky SDH obce (název a ev. číslo) a konkrétního počtu obyvatel. Ostatní otázky hodnotících kritérií jsou od tohoto roku přeneseny k vyplnění do kompetence HZS krajů. Příslušné HZS krajů disponují evidencí jak v počtu zásahů, techniky apod. Nejedná se tedy o chybu systému.

Informace z 30. 4. 2018:

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2019.
JSDH_V1_2019 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu
JSDH_V3_2019 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem vyhlášení výzev tj. 30. dubna 2018 a bude probíhat pouze elektronicky a to prostřednictvím webové aplikace informačního systému RISPF (dále jen „RISPF“), https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 30. června 2018 v 23:59 hodin.
Žádost, která bude prostřednictvím systému „RISPF“ vygenerována (.pdf), je nutno dále notifikovat a zaslat prostřednictvím informačního systému datových schránek do 30. června 2018 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.
Ke všem žádostem je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři (editovatelné PDF).

Zveřejňujeme také příručky pro práci ve webové aplikaci informačního systému RISPF.
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V1_2019_CAS
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V2_2019_DA
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V3_2019_STAVBA

Pro informaci uvádíme nejčastější dotazy k poskytování dotací:

Jak podat žádost o dotaci?

 1. Vyplnit formulář a přiložit požadované přílohy ve webové aplikaci na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rispf
 2. Následně vygenerovanou (.pdf) a notifikovanou žádost, zaslat prostřednictvím datové schránky na ID adresu příslušného HZS kraje.

Datovou schránkou se zasílá pouze žádost, vygenerovaná z webové aplikace. Přílohy, které byly elektronicky vloženy do webové aplikace, se datovou schránkou již nezasílají.
Výjimku tvoří přílohy pro výzvu: JSDH_V3_2019 – stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice – v případě, že nepostačuje kapacita příloh (10 MB na žádost) ve webové aplikaci se další přílohy zašlou na příslušný HZS kraje datovou schránkou nebo doručí na datovém nosiči.

HZS kraje bude posuzovat pouze ty žádosti, které byly vyplněny ve webové aplikaci a následně potvrzeny zasláním notifikované žádosti prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do 30. června 2018.

Žádosti, které byly zaslány pouze ve webové aplikaci bez následného potvrzení datovou schránkou, budou brány jako nepodané.

Lze zaslat vygenerovanou žádost z webové aplikace v listinné podobě - poštou?

Nelze. Žádosti o účelovou investiční dotaci na rok 2019 bude MV-HZS ČR přijímat pouze elektronicky, prostřednictvím datových schránek.

Do kdy zaslat žádost datovou schránkou?

Termín pro vyplnění formuláře ve webové aplikaci a následné zaslání notifikované žádosti datovou schránkou je totožný, tj. nejpozději do 30. června 2018.

Jak zrušit žádost, která již byla odeslána ve webové aplikaci?

Žádost, která již byla odeslána ve webové aplikaci lze zrušit do okamžiku, než ji převezme ke kontrole příslušný pracovník HZS kraje. V případě, že žádost ještě nebyla převzata ke kontrole, stačí žádost ve webové aplikaci zrušit.

V případě, že danou žádost již převzal příslušný pracovník HZS kraje ke kontrole, nelze již ve webové aplikaci žádost zrušit. V případě, že následně nepotvrdíte zaslání žádosti datovou schránkou na příslušný HZS kraje, bude žádost brána jako nepodaná a HZS kraje se pouze vyplněným webovým formuláře dál nebude zabývat.

Naše město má dvě jednotky SDH, a pro obě chceme žádat o dotaci na dopravní automobil. Můžeme podat pouze jednu žádost?

V tomto případě je nutno podat dvě žádosti, tj. 2 x vyplnit webový formulář a následně 2 x zaslat notifikovanou žádost datovou schránkou na příslušný HZS kraje.

Každý webový formulář má ve své části „Oblast podpory“ parametry projektu, kde lze zadat pouze 1 ks pořizovaného majetku, ať už jde např. o nákup nové „CAS“ nebo o stavbu požární zbrojnice. Dále pak v části „Hodnocení“ je nutné doplnit identifikaci jednotky, včetně názvu a čísla JSDH obce, kde bude majetek užíván.

Jaké údaje se uvádějí v části hodnocení v otázce na počet obyvatel v obci?
Počet obyvatel v obci k 1.1.2017, potřebné oficiální infomace jsou k dispozici na stránkách Českého statnistického úřadu: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017 nebo můžete využít tabulku v následujícím odkazu. V případě měst – obvykle statutárních, které jsou rozděleny na menší samostatné části či obvody a tyto mají samostatný úřad, vyplňte počet obyvatel v dané části či obvodu.

Informace z 9. 4. 2018:

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že výzva k podání žádostí na poskytnutí investičních dotací v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2019, bude vyhlášena nejdříve koncem dubna 2018.

Informace z 29. 1. 2018:

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že výzva k podání žádostí na poskytnutí investičních dotací v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2019, bude vyhlášena nejdříve v průběhu měsíce března 2018.

vytisknout  e-mailem