Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Investiční dotace pro JSDH obcí

 1. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2024
 2. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2023
 3. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2022
 4. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2021
 5. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2020
 6. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2019
 7. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2018
 8. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2017
 9. Nové investiční dotace obcím na pořízení dopravního automobilu a stavbu požární zbrojnice v roce 2016
 10. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2016
 11. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2015
 12. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2014
 13. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2013
 14. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2012
 15. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2011
 16. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2010
 17. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2009
 18. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2008
 19. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2007
 20. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2006
 21. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2005
 22. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2004
 23. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2003

Informace z 29. července 2022
AKTUALIZACE k výzvě V2

MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Vám sděluje, že došlo k aktualizaci pořadníku na základě odstoupení od žádosti, a to ve výzvě:
JSDH_V3_2022 – Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice - aktualizovaný pořadník za Moravskoslezský kraj ZDE.

Informace z 31. května 2022
AKTUALIZACE k výzvě V1

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že došlo k aktualizaci pořadníku na základě odstoupení od žádosti a upřesnění konkrétního objemu finančních prostředků přidělených z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů pro rok 2022, a to ve výzvě: JSDH_V1_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky. Aktualizovaný pořadník ke stažení ZDE.

Informace z 3. května 2022
AKTUALIZACE k výzvě V2

MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen MV - GŘ HZS ČR) Vám sděluje, že došlo k aktualizaci pořadníku na základě odstoupení od žádosti, a to ve výzvě:
JSDH_V2_2022 - Pořízení nového dopravního automobilu - aktualizovaný pořadník za Moravskoslezský kraj ZDE.

Informace z 27. dubna 2022
AKTUALIZACE k výzvě V2

MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen MV - GŘ HZS ČR) Vám sděluje, že došlo k aktualizaci pořadníku na základě odstoupení od žádosti, a to ve výzvě:
JSDH_V2_2022 - Pořízení nového dopravního automobilu - aktualizovaný pořadník za Plzeňský kraj ZDE.

Informace z 19. dubna 2022
AKTUALIZACE k výzvě V3

MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen MV - GŘ HZS ČR) Vám sděluje, že došlo k aktualizaci pořadníku na základě odstoupení od žádosti, a to ve výzvě:
JSDH_V3_2022 - Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice - aktualizovaný pořadník za Pardubický kraj ZDE.

Informace ze 4. dubna 2022
AKTUALIZACE k výzvě V4 - Pořízení nové CAS z ramcové dohody

MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (MV – GŘ HZS ČR) sděluje, že finanční prostředky, plánované v návrhu státního rozpočtu na rok 2022 na finanční zajištění dotační výzvy JSDH_V4_2022 - Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody, vyhlášené pod č.j. MV-168400-1/PO-IZS-2021 dne 19. 10. 2021, nejsou zahrnuty do výdajových limitů uvedených v zákoně č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022. Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru k tomu vydá příslušná rozhodnutí dotčeným žadatelům o dotaci.

Informace ze 16. února 2022
AKTUALIZACE k výzvě V3

MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "GŘ HZS ČR") Vám sděluje, že došlo k aktualizaci pořadníku na základě odstoupení od žádostí, a to ve výzvě:

JSDH_V3-2022 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice - aktualizovaný pořadník za Jihomoravský kraj ZDE.

Informace z 22. prosince 2021
Informace k výzvám V1, V2 a V3 pro rok 2022

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) uveřejňuje, pro potřeby příjemců investiční dotace na rok 2022, kteří byli označeni v pořadnících pro jednotlivé výzvy jako "předpokládaně alokováno dle čl. 7 bodu 6 Výzvy", následující níže uvedené dokumenty. 

Dále sdělujeme, že v průběhu měsíce ledna 2022 budou zástupcům obcí, na e-mailové adresy uvedené v žádosti, jako osoba oprávněná, zaslány přihlašovací údaje do portálu hasici-elearning. V rámci e-learningového kurzu bude příjemce seznámen s podrobnostmi postupu administrace dotace. Například v e-learningu budou k seznámení podrobné audio prezentace k problematice technických podmínek CAS i DA.

Kontakty na pověřené pracovníky HZS krajů a MV-GŘ HZS ČR.

Výzva JSDH_V1_2022
Vzorové technické podmínky pro pořízení nové CAS:

·    nová cisternová automobilová stříkačka 20

·    nová cisternová automobilová stříkačka 30

Vzory žádostí o vydání rozhodných dokumentů pro poskytování dotací:

·    Žádost o registraci akce

·    Žádost o registraci akce - změna

·    Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

·    Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna

·    Žádost o proplacení dotace

·    Žádost k závěrečnému vyhodnocení akce

Formulář - finanční vypořádání se státním rozpočtem dle "Výzvy".

Informativní prezentace s uvedením postupu realizace akce:
Prezentace k Výzvě V1 - CAS

VÝZVA JSDH - V2 - 2022 DA
Vzorové technické podmínky pro pořízení DA:

·    dopravní automobil v provedení základním

·    dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem nákladním

·    dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem pro hašení

Vzory žádostí o vydání rozhodných dokumentů pro poskytování dotací:

·    Žádost o registraci akce

·    Žádost o registraci akce - změna

·    Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

·    Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna

·    Žádost o proplacení dotace

·    Žádost k závěrečnému vyhodnocení akce

Formulář - finanční vypořádání se státním rozpočtem dle "Výzvy".

Informativní prezentace s uvedením postupu realizace akce:
Prezentace k Výzvě V2 - DA

VÝZVA JSDH - V3 - 2022 STAVBA
Vzory žádostí o vydání rozhodných dokumentů pro poskytování dotací:

·    Žádost o registraci akce

·    Žádost o registraci akce - změna

·    Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

·    Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna

·    Žádost o proplacení dotace

·    Žádost k závěrečnému vyhodnocení akce

Formulář - finanční vypořádání se státním rozpočtem dle "Výzvy".

Informativní prezentace s uvedením postupu realizace akce:
Prezentace k Výzvě V3 - STAVBA - Postup administrace dotace

Prezentace k Výzvě V3 - STAVBA - Informace k projektové dokumentaci a změnám při realizaci stavby

Informace z 15. 12. 2021

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2022 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí, výzvy JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody (dále jen „dotace“).

Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA schválil pořadník pro poskytnutí dotací v roce 2022 z výzvy JSDH_V4_2022. Pořadník uveden ZDE.

V dalším kroku zašle MV – GŘ HZS ČR žadateli informaci o uzavření rámcové dohody na pořízení nových CAS a stanoví žadateli termín pro zaslání dalších dokumentů.

Informace z 5. 11. 2021

AKTUALIZACE k výzvám V1 a V3
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že došlo
k aktualizaci pořadníků na základě přezkumu žádostí, a to ve výzvě:

 • JSDH_V1_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky - aktualizovaný pořadník  ZDE,
 • JSDH_V2_2022 Pořízení nového dopravního automobilu - aktualizovaný pořadník za Liberecký kraj  ZDE.

AKTUALIZACE k výzvě V4
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) zveřejňuje opravu tiskových chyb
k výzvě JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody  ZDE.

Informace z 25. 10. 2021

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byla vyhlášena nová výzva pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2022.

JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody
nedílnou součástí výzvy jsou také její následující přílohy:


Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem vyhlášení výzvy tj. 25. října 2021 od 12:01 hodin a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 25. listopadu 2021 v 23:59 hodin

Ke všem žádostem v PORTÁLU je nezbytné přiložit také veškeré přílohy podle čl. 5 odst. 5 výzvy, jedná se o:
- kopii dokumentu prokazujícího zřízení účtu u ČNB,
- "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři,
- rozhodnutí orgánu obce o přistoupení k rámcové smlouvě,
- elektronicky podepsanou přístupovou smlouvu podle následujícího vzoru,
- kopii osvědčení o registraci vozidla (nepovinná příloha).

Přílohy "Zdůvodnění nezbytnosti akce" a přístupová smlouva musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace.

Zveřejňujeme také informace pro vyplnění žádosti.

Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno podepsat elektronicky osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace a zaslat datovou schránkou včetně všech příloh do 25. listopadu 2021 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.

Informace z 30. 9. 2021 - AKTUALIZACE

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že došlo k aktualizaci pořadníku ve výzvě JSDH_V2_2022 Pořízení nového dopravního automobilu u Pardubického kraje, a to na základě přezkumu žádosti. Aktualizovaný pořadník ZDE

Informace z 30. 9. 2021

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2022 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 7:

 • Výzvy JSDH_V1_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky,
 • Výzvy JSDH_V2_2022 Pořízení nového dopravního automobilu,
 • Výzvy JSDH_V3_2022 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice,

(dále jen "Výzva").

Výzva JSDH_V1_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky

Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA schválil pořadník pro poskytnutí dotací v roce 2022. Pořadník uveden ZDE.

Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací, a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů, případně ze státního rozpočtu. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa během dubna roku 2022 (viz čl. 2 "Výzvy").
Očekává se, že bude uspokojeno cca 45 žádostí.  

Výzva JSDH_V2_2022 Pořízení nového dopravního automobilu

Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA schválil pořadníky pro předpokládanou alokaci v roce 2022. Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Výzva JSDH_V3_2022 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel  HZS ČR genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA schválil pořadníky pro předpokládanou alokaci v roce 2022. Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Podle těchto pořadníků se bude postupovat při přidělování dotací, a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu.

UPOZORŇUJEME, že se jedná o předběžnou alokaci přislíbených finančních prostředků, celková výše alokace a její rozdělení může být později změněno v návaznosti na projednávání a schválení státního rozpočtu pro rok 2022 a s ohledem na skutečnou výkonnost Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace z 31. 3. 2021

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2022.

JSDH_V1_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
JSDH_V2_2022 Pořízení nového dopravního automobilu
JSDH_V3_2022 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem vyhlášení výzev tj. 1. dubna 2021 od 00:01 hodin a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 13. května 2021 v 23:59 hodin

Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno podepsat elektronicky (popř. fyzicky) osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace a zaslat datovou schránkou do 13. května 2021 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.

Ke všem žádostem v PORTÁLU je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři.
Příloha "Zdůvodnění nezbytnosti akce" musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace.

Zveřejňujeme také příručky pro práci v PORTÁLU:

Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V1_2022_CAS
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V2_2022_DA
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V3_2022_STAVBA

vytisknout  e-mailem