Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Investiční dotace pro JSDH obcí

Informace ohledně poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí. 

 1. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2023
 2. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2022
 3. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2021
 4. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2020
 5. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2019
 6. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2018
 7. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2017
 8. Nové investiční dotace obcím na pořízení dopravního automobilu a stavbu požární zbrojnice v roce 2016
 9. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2016
 10. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2015
 11. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2014
 12. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2013
 13. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2012
 14. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2011
 15. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2010
 16. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2009
 17. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2008
 18. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2007
 19. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2006
 20. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2005
 21. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2004
 22. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2003

Informace z 19. 7. 2022
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2023.

JSDH_V1_2023 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody
nedílnou součástí výzvy jsou také její následující přílohy:
technické podmínky CAS 20/4000/240 - S2R,
technické podmínky CAS 30/8500/510 - S2R,
technické podmínky CAS 30/9000/540 - S3VH,
přístupová smlouva k rámcové dohodě - ZDE v editovatené podobě.

JSDH_V2_2023 Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení

JSDH_V3_2023 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem 20. července 2022 od 12:01 hodin a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 22. srpna 2022 v 23:59 hodin

Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno podat, do datové schránky místně příslušného Hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“), spolu se všemi přílohami, do 22. srpna 2022.
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.

Ke všem žádostem je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři.
Příloha "Zdůvodnění nezbytnosti akce" musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace.

Informace z 1. 7. 2022
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Vám sděluje, že se posunuje termín pro vyhlášení výzvy k podání žádostí na poskytnutí investičních dotací v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2023, a to na měsíc červenec 2022.

Informace z 31. 5. 2022
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Vám, vzhledem k častým dotazům sděluje, že výzva k podání žádostí na poskytnutí investičních dotací v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2023, bude vyhlášena v průběhu měsíce června 2022.

vytisknout  e-mailem