Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Investiční dotace pro JSDH obcí

Informace ohledně poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí. 

Informace z 31. 3. 2021

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2022.

JSDH_V1_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
JSDH_V2_2022 Pořízení nového dopravního automobilu
JSDH_V3_2022 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem vyhlášení výzev tj. 1. dubna 2021 od 00:01 hodin a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 13. května 2021 v 23:59 hodin

Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno podepsat elektronicky (popř. fyzicky) osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace a zaslat datovou schránkou do 13. května 2021 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.

Ke všem žádostem v PORTÁLU je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři.
Příloha "Zdůvodnění nezbytnosti akce" musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace.

Zveřejňujeme také příručky pro práci v PORTÁLU:

Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V1_2022_CAS
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V2_2022_DA
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V3_2022_STAVBA

vytisknout  e-mailem