HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Den požární bezpečnosti

Již několik let bývá pátek třináctého vyhlašován Dnem požární bezpečnosti. Letos tento den připadá na 13. srpna. Nosným tématem je Požární ochrana domácností. Doba covidová, a z ní vyplývající mimořádná opatření, nám nedovolují přivítat Vás v prostorách našich stanic na Dnech otevřených dveří. Přesto se s Vámi rádi podělíme o informace, jejichž znalost Vám může prospět při zajištění vlastní bezpečnosti a bezpečnosti vašich blízkých, ochraně majetku, domu či bytu. Pokračujte s námi ve sledování tematických bloků. Dnes uveřejňujeme druhý ze tří bloků na téma: Zařízení autonomní detekce a signalizace a přenosné hasicí přístroje. Na další, poslední téma se můžete těšit v pátek 13. srpna! Sledujte nás na Facebooku! Prevence je řešení, které se vyplatí! 

ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE. 

Většina osob zemřelých při požáru obytných prostorů nezemře na samotné uhoření, ale na otravu a udušení toxickými zplodinami hoření, které vznikají hořením naprosto běžných materiálů a předmětů vyskytujících se v každé domácnosti. Na vznikající požár dokáže včas upozornit požární hlásič. Osoby se pak ze zasaženého prostoru dokáží evakuovat v jeho ranější fázi a to jak ve dne, tak i zejména v noci, kdy reakce spících lidí je výrazně pozdější
a pomalejší než ve dne.

U těch nejjednodušších hlásičů postačí instalace základové patice na strop, na kterou se pak už jen jednoduchým pohybem připevní samotné zařízení. Na jeho provoz postačí obvykle běžná 9V baterie, u jiných systémů je možné je napájet z běžných elektrických rozvodů
i s napojením na zabezpečovací systémy apod.

Instalují se obecně na strop do vyšších nebo nejvyšších částí místností, kde dochází při požáru k hromadění zplodin hoření a zařízení tam reaguje nejrychleji. Nejběžnější jsou zařízení, která reagují právě na přítomnost kouře, existují i jiná nebo různé kombinace, které detekují např. zvýšení teploty nebo přítomnost plamenů ve střeženém prostoru. Při instalaci konkrétního výrobku je nutné vždy dbát pokynů, podmínek a návodů konkrétního výrobce.

instalace na stropěInstalace na stropě

PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE.

Běžné hasicí přístroje ale i vnitřní hydrantové systémy v budovách slouží pro hašení malých nebo začínajících požárů při jejich včasném zjištění. Tato zařízení i při jejich správném použití nezvládnou uhasit požárem zachvácený celý byt nebo provozovnu. Doba činnosti přenosného hasicího přístroje je podle jeho velikosti náplně i jen několik desítek vteřin. Pokud se požár rozšiřuje, myslete na vlastní bezpečí, zasažený prostor opusťte, vyhlaste požární poplach, kterým varujete ostatní, a zavolejte na linku 112 nebo 150.

Správné použití hasicího přístroje

  • správné použití je znázorněno na každém hasicím přístroji
  • odstraňte pojistku
  • držte hasicí přístroj ve svislé poloze, dnem dolů
  • namiřte hadici, trysku nebo vývod z bezpečné vzdálenosti na požár
  • spusťte hašení otevřením ventilu
  • při použití více hasicích přístrojů je účinnější jejich nasazení najednou

RHPRHP

Vodní hasicí přístroj

Vhodný zejména na požáry pevných látek. Nikdy se nesmí použít na požáry elektrických zařízení pod napětím. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Lze ho instalovat i do vnějšího prostředí, protože obsahuje příměs proti zamrznutí. Není příliš univerzální, v dnešní době se nepoužívá často.

Pěnový hasicí přístroj

Vhodný zejména na požáry hořlavých kapalin. Pěna složená z vody a pěnidla pokrývá povrch hořící kapaliny a izoluje ji od přísunu okysličovadla. Nikdy se nesmí použít na požáry elektrických zařízení pod napětím. Najdeme ho v provozech s hořlavými kapalinami nebo např. na čerpacích stanicích pohonných hmot.

Sněhový (CO2) hasicí přístroj

Vhodný zejména na požáry hořlavých plynů a par. Funguje na principu objemového hašení. Hubici sněhového hasicího přístroje je nutné držet za izolovanou rukojeť, aby jeho uživatel neutrpěl omrzliny. Název „sněhový“ vznikl z podobnosti vycházejícího podchlazeného plynu s klasickým sněhem, nicméně v náplni přístroje se voda nevyskytuje. Náplní je oxid uhličitý, který je vhodný mj. na požáry elektrických zařízení pod napětím.

Práškový hasicí přístroj

Univerzální druh hasicího přístroje. Je vhodný i k hašení elektrických zařízení pod napětím (do 1000 V). Princip hašení funguje na bázi chemické reakce, kdy hasicí prášek utlumuje hoření. Avšak pozor na následné škody způsobené samotným práškem. Ten je velmi jemný a jeho odstraňování např. z elektroniky či potravin je velmi obtížné, v horším případě prakticky nemožné. V praxi se s ním setkáme nejvíce, je i např. povinnou „výbavou“ nových rodinných domů.

Autor: kpt.Ing. Kateřina Štajncová

vytisknout  e-mailem