Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropská unie

V oblasti civilní ochrany plní odbor civilní nouzové připravenosti a strategií úkoly při zastupování ČR zejména v rámci Rady EU a Evropské komise a v součinnosti se Stálým zastoupením ČR při EU zajišťuje společný postup příslušných ústředních správních úřadů ČR. V rámci Ministerstva vnitra ČR koordinuje úkoly spojené s členstvím ČR v EU a plní úkoly vyplývající z dokumentů EU pro oblast civilní ochrany. Dále monitoruje a eviduje dokumenty EU v systému Euroagenda MV – GŘ HZS ČR a monitoruje a eviduje utajované dokumenty EU dle zákonů ČR a pokynů Národního bezpečnostního úřadu. Zpracovává požadované výstupy, např. odpovědi na dotazníky EU, podklady pro jednání, stanoviska, pozice a mandáty ČR. Zároveň zajišťuje pozici kontaktního místa Evropského programu na ochranu kritické infrastruktury na mezinárodní úrovni. 

  • Činnost v rámci Rady EU
  • Činnost v rámci Evropské komise

Činnost v rámci Rady EU

V Radě EU jsou otázky civilní ochrany řešeny na pracovní skupině Rady EU pro civilní ochranu (dále jen "PROCIV"). Cílem této pracovní skupiny je zlepšení civilní nouzové připravenosti na národní, evropské a mezinárodní úrovni. Jednotlivé členské státy EU střídavě předsedají této pracovní skupině. Funkční období předsednictví trvá šest měsíců a členské státy jej vykonávají na základě principu rovnosti a rotace (Rozhodnutí Rady o pořadí výkonu předsednictví). Jednání PROCIV se za ČR účastní zástupci odboru civilní nouzové připravenosti a strategií.

Na následujícím odkazu je seznam Závěrů Rady EU, které byly od roku 2004 do roku 2017 projednány na PROCIV a přes Výbor stálých zástupců (COREPER) postoupeny na Radu pro justici a vnitro, která tyto závěry schválila: Archiv Závěrů Rady EU

V rámci Rady EU má odbor civilní nouzové připravenosti a strategií funkci spolugestora i ve Výboru pro civilní aspekty krizového řízení (CIVCOM). Blízká spolupráce je nastavena i s pracovní skupinou pro humanitární a potravinovou pomoc (COHAFA), pracovní skupinou pro konzulární záležitosti (COCON), pracovní skupinou pro zdraví a bezpečnost potravin (SANTE) a Evropskou službou pro vnější činnost (EEAS).

Zpět

Činnost v rámci Evropské komise

Problematika civilní ochrany je v rámci Evropské komise řešena zejména ve Výboru pro civilní ochranu (dále jen "CPC"). Cílem tohoto výboru je být nápomocen Evropské komisi při provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013EU o mechanismu civilní ochrany Unie, které bylo přijato za účelem posílení spolupráce v oblasti civilní ochrany a zajištění efektivnější evropské odezvy na katastrofy uvnitř i mimo EU. Jednání CPC se za ČR účastní zástupci odboru civilní nouzové připravenosti a strategií.

V rámci Evropské komise funguje mnoho dalších odborných pracovních skupin, které se scházejí většinou ad hoc. Tyto pracovní skupiny řeší aktuální témata: prevenci, sběr dat o katastrofách, hodnocení rizik, výcvikový program, přeprava pomoci, včasné varování, lesní požáry, společný komunikační a informační systém pro mimořádné události, atd. Účast na těchto jednáních zajišťuje odbor civilní nouzové připravenosti a strategií ve spolupráci s ostatními dotčenými odbory HZS ČR.

Zpět

vytisknout  e-mailem