Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost Hasičského záchranného sboru v rámci přípravy obyvatelstva

Příprava učitelů

HZS ČR dlouhodobě usiluje o kvalitní připravenost učitelů k výuce tematiky ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU) ve školách, protože je tak zárukou kvalitní výuky této problematiky ve všech typech škol.

Snahou HZS ČR je učitelům a jejich prostřednictvím žákům a studentům podávat srozumitelnou formou ty nejdůležitější a mnohdy život zachraňující informace. Pro pedagogy mateřských, základních a středních škol, kteří chtějí získat základní odborné vzdělání z oblasti výuky OČMU je organizován akreditovaný vzdělávací program (akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.: MSMT-32514/2016-1-932 ze dne 24. 11. 2016), který probíhá minimálně jednou ročně v každém kraji ČR a je pořádán zdarma. Účastníci programu se zde blíže seznámí s problematikou OČMU, s jejím konkrétním zařazením v rámcových vzdělávacích programech jak pro základní vzdělávání, tak pro gymnázia a střední odborné vzdělávání. Získají podrobný přehled o vhodných publikacích, učebnicích, a dostupných pomůckách k výuce, seznámí se s metodickými příručkami. Program také představí příklady dobré praxe a účastníci se seznámí s důležitými informacemi z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, například jak se zachovat při povodních, nebo jiných mimořádných událostech, které nejvíce ohrožují daný region. Vzdělávací program má formu výkladu a semináře. Je rozvržen do 7 vyučovacích hodin a absolventi kurzu na závěr obdrží osvědčení.

Grafy znázorňují počty uskutečněných akreditovaných vzdělávacích programů pro učitele a počet jejich účastníků v průběhu uplynulých let

K lepší orientaci v problematice OČMU zpracovaly ministerstvo vnitra-generální ředitelství HZS ČR spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro učitele pomůcky „Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách“ a „Podklady k výuce témat ochrany člověka za mimořádných událostí – čtyřleté gymnaziální vzdělávání“. Materiály pedagogům nabízí soubor základních pojmů z oblasti OČMU, návrh na rozložení učiva do jednotlivých ročníků včetně očekávaných výstupů, doporučené metody a formy práce, literaturu, pomůcky, užitečné odkazy, nástin začlenění problematiky ve stávajících RVP a návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky (materiál je ke stažení na webových stránkách GŘ HZS ČR http://www.hzscr.cz/clanek/podklady-a-ucebnice.aspx nebo na webových stránkách metodického portálu RVP).

K dalším aktivitám, kterými se HZS ČR snaží podpořit edukaci žáků v dané oblasti, patří tvorba učebnic, příruček a materiálů pro výuku v tištěné i elektronické podobě, pomoc s přípravou praktických cvičení nebo projektových dní ve škole, besedy pro žáky, studenty i samotné pedagogické pracovníky včetně studentů pedagogických fakult, exkurze školních kolektivů na stanicích hasičských záchranných sborů krajů, pohybově-vědomostní soutěže, dlouhodobé výukové programy (Hasík CZ, Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí, Asociace Záchranný kruh, Hasiči pro školy). Dále například publikování odborných článků na Metodickém portálu RVP, v Učitelských novinách nebo v časopise Řízení školy.

Příprava budoucích učitelů

Jednotlivé HZS krajů a ministerstvo vnitra- generální ředitelství HZS ČR dlouhodobě spolupracují s vysokými školami. Zejména podporují výuku svou lektorskou činností v bakalářských a magisterských studijních programech, tvorbou vzdělávacích materiálů, vedením a oponováním bakalářských a diplomových prací či zajišťováním exkurzí a praxí pro studenty.

vytisknout  e-mailem