Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost Hasičského záchranného sboru v rámci přípravy obyvatelstva

Informování občanů celostátními a regionálními tiskovinami, rozhlasovými a televizními stanicemi

Dlouhodobým úkolem HZS ČR je informovat a vzdělávat občany pomocí všech dostupných médií, a to jak na celostátní, tak zejména na regionální úrovni. Jednotlivá témata problematik ochrany obyvatelstva, požární prevence a integrovaného záchranného systému se pravidelně objevují v denících, časopisech, rozhlasovém a televizním vysílání. Účinnými nástroji k předávání informací občanům se v poslední době staly také sociální sítě. HZS krajů na Facebook, Twitter nebo YouTube umisťují zejména různé pozvánky na akce spojené s preventivně výchovnou činností, varovné informace s připomenutím správného chování, krátké články, fotografie a videa.

Akce pro širokou veřejnost

HZS ČR každoročně pořádá pro širokou veřejnost řadu jednorázových akcí, na kterých návštěvníky seznamuje se svou činností, ale i se zásadami správného chování v případě vzniku mimořádné události, s problematikou ochrany obyvatelstva, požární prevence a integrovaného záchranného systému. Mezi tyto tradiční akce patří Den dětí, Den IZS, Den požární prevence, Den tísňové linky 112, Den otevřených dveří hasičské stanice a podobně. HZS ČR se na těchto akcích také podílí jako spolupořadatel, obvykle ve spolupráci s dalšími složkami integrovaného záchranného systému, s obcemi, krajem či nestátními neziskovými organizacemi. I přes velký počet zúčastněných osob se tyto akce neřadí svým charakterem k typickým vzdělávacím aktivitám, je to spíše doplňková forma preventivně výchovné činnosti HZS ČR.

Také pořádání různých soutěží (pohybově vědomostních, vědomostních, literárních či výtvarných), které jsou pořádány buď celostátně, nebo jednotlivými HZS krajů se těší velké pozornosti občanů. Novým trendem je pak pořádání těchto soutěží i pro jiné věkové kategorie než jsou děti a mládež, například pro seniory.

O praktické procvičení znalostí v oblastech ochrany obyvatelstva, požární prevence a integrovaného záchranného systému je stále zájem, což dokazují počty účastníků soutěží.

Grafy znázorňují počty uskutečněných soutěží a počet jejich účastníků v průběhu uplynulých let 

Výukové filmy z tvorby HZS ČR naleznete v tomto ODKAZE.

vytisknout  e-mailem