Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Čeští USAR záchranáři na cvičení v Polsku

Čeští záchranáři se ve dnech od 7.- 10. dubna 2009 zúčastní mezinárodního cvičení v Polsku.  

 USAR odřad (USAR odřad - urban search and rescue) složený z příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kynologů se psy a lékaře bude vyslán do Polska, kde se zúčastní cvičení zaměřeného na vyhledávácí a záchranné operace po zemětřesení.
 
Námětem cvičení je simulované zemětřesení, při kterém dojde ke zřícení budov. Prostřednictvím operačního a informačního střediska MV – generálního ředitelství HZS ČR bude vyslán do Polska USAR tým sestavený z 16 hasičů, pěti kynologů se psy a jedním lékařem. Pozemní cestou se tým přemístí z Ostravy do místa cvičení, kterým je obec Žagaň.
 
Cvičení se zúčastní:

 
MV-generální ředitelství HZS ČR:
 • operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR,
 • pozorovatelé MV-generálního ředitelství HZS ČR a Záchranného útvaru HZS ČR.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje:
 • USAR odřad v konfiguraci pro přepravu pozemní cestou
 • styčný důstojník HZS ČR.
Nominovaní držitelé kynologického atestu MV-generálního ředitelství HZS ČR (dále jen „kynologové“) z řad:
 • MV-generálního ředitelství HZS ČR,
 • Městské policie hl. m. Prahy
 • Městské policie Ostrava
Lékař ÚN Brno.
 

Vyhledávací a záchranný odřad
(USAR odřad - urban search and rescue) patří mezi speciální ad hoc vytvářené jednotky, díky kterým mohou hasiči poskytovat pomoc i v mezinárodním měřítku. První tato jednotka byla zřízena v roce 1999 v Praze, od loňského roku disponuje HZS ČR také USAR odřadem v Ostravě. Jedná se o týmy vycvičené a vybavené   na vyhledávání a   záchranu osob ze zřícených budov. Jsou tvořeny příslušníky HZS ČR určenými pro zásahy v hloubkách a výškách, kynology se psy – záchranáři a dalšími specialisty. Tyto jednotky jsou kdykoliv připraveny během několika hodin vyrazit a poskytnout pomoc v zahraničí.
 


Vybavení českých USAR odřadů tvoří   speciální vozidla a zařízení pro záchranu a vyprošťování osob v extrémních podmínkách, například štěrbinová kamera, echolokátor (na základě zvuků vyhledá zasypané osoby), bioradar, vyprošťovací zařízení, izolační dýchací přístroje a vybavení pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou.
 


Čeští záchranáři úspěšně pomáhali na podzim roku 2005 v zemětřeseních postižených oblastech Pákistánu. S úspěchem také pomáhali při vyhledávání a záchraně zavalených osob na konci roku 2003 po katastrofálním zemětřesení v iránském Bamu nebo téhož roku ve stejně postiženém Alžírsku.
 

Český USAR odřad se rovněž pravidelně zapojuje do mezinárodních cvičení v zahraničí –naposledy Cooperation 2008 v Polsku.
 

Více o USAR odřadech a poskytování pomoci v rámci mezinárodních záchranných operacích naleznete na www.usar.cz
 
 
Cvičení v Polsku se zúčastní také Záchranný útvar HZS ČR z Hlučína s odborníky zabývajícími se mimo jiné vyhledáváním, vyprošťováním a záchranou osob ze zavalených objektů, používáním trhavin k demoličním pracím, prováděním radiačního a chemického průzkumu. Více na:
www.hzscr.cz/hlucin

 
 
 
kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420 950 819 867
Mobil: +420 724 193 394
E-mail:ivana.svitakova@grh.izscr.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od 15:00 hodin úterý 7. dubna 2009 do pátku 10. dubna 2009.
 
 
 
 
Cíl cvičení
 
Procvičit:
1. činnost příslušníků HZS Moravskoslezského kraje při vyhledávacích a záchranných pracích ve zřícených budovách,
2. sestavení a vyslání vyhledávacích a záchranných odřadů (dále jen „USAR odřad“) pozemní cestou.
 
II.
Téma cvičení
 
Vyslání USAR odřadu pozemní cestou jako jednotky MV-generálního ředitelství HZS ČR k zapojení do vyhledávacích a záchranných operací v zahraničí simulované cvičením POLSKO 2009.
 
III.
Místo provedení cvičení
 
Polská republika – vojenský výcvikový prostor Pstraze u obce Žagaň.
             
IV.
Námět cvičení
 
Námětem cvičení je činnost záchranné jednotky MV-generálního ředitelství HZS ČR při vyhledávacích a záchranných operacích po zemětřesení v zahraničí.
 
V.
Termín cvičení
 
Od 15:00 hodin úterý 7. dubna 2009 do pátku 10. dubna 2009.
 
VI.
Způsob provedení cvičení
 
Cvičení začne soustředěním jednotky MV-generálního ředitelství HZS ČR (příslušníků HZS Moravskoslezského kraje s vybavením, kynologů a lékaře, dále jen „USAR odřad“) a čtením rozkazu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR v 15:00 hodin dne 7. dubna 2009 na stanici HZS Moravskoslezského kraje v Ostravě - Zábřehu. Pozemní přesun na místo cvičení bude zahájen v 15:30 hodin v úterý 7. dubna 2009.
 
Cvičení na místě bude probíhat od večerních hodin úterý 7. dubna 2009 do 12:00 hodin pátku 10. dubna 2009.
 
Zapojení ČR do cvičení Polsko 2009 je následující:
 • 22-členný USAR odřad v konfiguraci pro pozemní přepravu (16 příslušníků HZS Moravskoslezského kraje, 5 kynologů se psy a 1 lékař ÚN Brno),
 • 6 vozidel HZS MSK (Mitsubishi PAJERO, Mitsubishi Pickup, 2xVW Crafter, 2x Mercedes Benz ACTROS)
 • 1 vozidlo MP Ostrava (VW Transporter s přívěsem pro přepravu psů),
 • 1 vozidlo MP Praha (VW Transporter),
 
 • elektronická vyhledávací zařízení, vyprošťovací zařízení, vybavení pro práci ve výšce
  a nad volnou hloubkou, izolační dýchací přístroje.
 
VII.
Materiální a finanční zabezpečení
 
Z finančních prostředků MV-generálního ředitelství HZS ČR bude zajištěno:
1.      refundace mezd osobám, které v rámci cvičení poskytují osobní a věcnou pomoc,
2.      cestovní náhrady pro pracovníky MV-generálního ředitelství HZS ČR, osoby, které v rámci cvičení poskytují osobní a věcnou pomoc,
3.      nákup krmiva pro 5 záchranářských psů na dobu cvičení,
4.      pojištění léčebných výloh účastníků cvičení, které bude zabezpečováno v režimu prověřovacího cvičení,
5.      další mimořádné náklady vzniklé v průběhu cvičení,
6.      pohonné hmoty pro jedno vozidlo,
7.      stravování členů jednotek MV-GŘ HZS ČR konzervovými dávkami potravin.
 
Organizátory cvičení je zajištěno bezplatné ubytování osob v místě cvičení.
 
VIII.
Zúčastněné složky
1.                  MV-generální ředitelství HZS ČR:
-         operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR,
-         pozorovatelé MV-generálního ředitelství HZS ČR a Záchranného útvaru HZS ČR.
2.                  Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje:
-         USAR odřad v konfiguraci pro přepravu pozemní cestou,
-         styčný důstojník HZS ČR.
3.                  Nominovaní držitelé kynologického atestu MV-generálního ředitelství HZS ČR (dále jen „kynologové“) z řad:
-                MV-generálního ředitelství HZS ČR,
-                Městské policie hl. m. Prahy,
-                Městské policie Ostrava,
4.                  Lékař ÚN Brno.
 
IX.
 
 
 
Vyhledávací a záchranný odřady (USAR odřad - urban search and rescue) patří mezi speciální ad hoc vytvářené jednotky, díky kterým mohou hasiči poskytovat pomoc i v mezinárodním měřítku. První tato jednotka byla zřízena v roce 1999 v Praze, od loňského roku disponuje HZS ČR také USAR odřadem v Ostravě. Jedná se o týmy vycvičené a vybavené   na vyhledávání a   záchranu osob ze zřícených budov. Jsou tvořeny příslušníky HZS ČR určenými pro zásahy v hloubkách a výškách, kynology se psi – záchranáři a dalšími specialisty. Tyto jednotky jsou kdykoliv připraveny během několika hodin vyrazit a poskytnout pomoc v zahraničí.
Vybavení českých USAR odřadů, jenž mohou operovat zcela soběstačně, tvoří   speciální vozidla a zařízení pro záchranu a vyprošťování osob v extrémních podmínkách - mj. štěrbinová kamera, echolokátor (na základě zvuků vyhledá zasypané osoby), bioradar, vyprošťovací zařízení, izolační dýchací přístroje a vybavení pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou.

 
Čeští záchranáři například úspěšně pomáhali na podzim roku 2005 v zemětřeseních postižených oblastech Pákistánu. Tehdy vůbec  poprvé v jednom českém týmu, který se v zahraničí zapojil do mezinárodní záchranné operace, spolupracovali hasiči a vojenští a civilní zdravotníci disponující polní nemocnicí. S úspěchem čeští záchranáři pomáhali při vyhledávání a záchraně zavalených osob také na konci roku 2003 po katastrofálním zemětřesení v iránském Bamu nebo téhož roku ve stejně postiženém Alžírsku.
Český USAR odřad se rovněž pravidelně zapojuje do mezinárodních cvičení v zahraničí –naposledy Cooperation 2008 v Polsku.

 
Více o problematice USAR odřadů a vůbec poskytování pomoci v rámci mezinárodních záchranných operacích naleznete na www.usar.cz


 

vytisknout  e-mailem