Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Česká školní inspekce ocenila práci Hasičského záchranného sboru ČR na poli vzdělávání

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 převzal generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba medaili České školní inspekce Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání. Stal se teprve pátým oceněným, který si takto významnou medaili převzal. 

Medaile je udělena za dlouhodobou a záslužnou činnost v oblasti rozvoje kvality vzdělávání.

HZS ČR se dlouhodobě věnuje výchově a vzdělávání obyvatelstva k jeho osobní bezpečnosti, ale i k předcházení nebo řešení mimořádných událostí a krizových situací. Základním stavebním kamenem je pravidelné vzdělávání obyvatelstva v rámci standardního vzdělávacího procesu.

Na jeho podporu HZS ČR podniká řadu činností, jež obohacují edukaci žáků v dané oblasti a pomáhají učitelům při výuce, zejména:

  • pomáhá při přípravě praktických cvičení ve školách tzv. projektové dny,
  • pořádá různé pohybově-vědomostní, výtvarné či literární soutěže. Zájem je stále o praktické procvičení znalostí v oblastech požární prevence a ochrany obyvatelstva, což také dokazují počty účastníků – za rok 2018 to bylo 10 925 soutěžících v 82 uskutečněných různých pohybově-vědomostních soutěžích,
  • organizuje besedy pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky: v roce 2018 navštívili příslušníci 368 tříd mateřských škol s 18 461 dětmi; k podpoře výuky problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí v 920 navštívených třídách v roce 2018 oslovili 71 130 žákůa studentů a v rámci výukového programu Hasík CZ se dále podařilo proškolit dalších 2 782 tříd, což činí celkem 3 702 tříd s celkovým počtem 136 256 žáků a studentů.
  • pořádá ukázky z činnosti jednotek požární ochrany (samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími složkami IZS),
  • umožňuje exkurze škol na stanicích HZS krajů, v rámci kterých vedle představení hasičské techniky, výzbroje a výstroje žáci a studenti také získávají důležité informace o požární prevenci a sebeochraně při mimořádných událostech. V roce 2018 se těchto exkurzí zúčastnilo 96 882 osob, převážně žáků a studentů s pedagogickým dozorem.
  • připravuje nebo se podílí na tvorbě učebnic a příruček pro výuku
  • podílí se na vzdělávání učitelů, zejména dle akreditovaných vzdělávacích programů, které jsou obsahově zaměřeny více do praxe - na vhodné formy výuky, metody práce, pomůcky a případně příklady dobré praxe. V roce 2018 bylo celkem proškoleno 1 091 učitelů ve 47 kurzech.

Současně HZS ČR aktivně usiluje o zkvalitnění vzdělávacího procesu. Při realizaci těchto aktivit HZS ČR úzce spolupracuje s ČŠI. Příkladem této spolupráce je uskutečnění rozsáhlého tematického inspekčního elektronického zjišťování zaměřeného na vzdělávání v bezpečnostních tématech (2016) a následně spolupráce na rozsáhlém šetření „Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. a 9. tříd ZŠ“, jehož součástí byla i problematika ochrany člověka za mimořádných událostí.

Více informací o dalších důležitých aktivitách, kterými se HZS ČR snaží podpořit edukaci žáků a studentů v dané oblasti lze nalézt na webových stránkách HZS ČR v sekci ochrana obyvatelstva/výchova a vzdělávání obyvatelstva – www.hzscr.cz.

Odkazy do noveho okna

P4290013

P4290013 

Detailní náhled

P4290015

P4290015 

Detailní náhled

received_612964039116449

received_612964039116449 

Detailní náhled

P4290001

P4290001 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem