Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Celostátní soutěž „Tuta Via Vitae, aneb bezpečná cesta životem pro občana EU

6. 5. 2016 (Martina Talichová) - Nová celostátní soutěž „Tuta Via Vitae, aneb bezpečná cesta životem pro občana EU“ od září 2015 do dubna 2016 vzdělávala a prověřovala děti, mládež a jejich prostřednictvím i dospělé, za pomoci Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR, Ministerstva zdravotnictví a dalších odborníků a institucí. Soutěžilo se v oblastech požární ochrany, ochrany obyvatelstva, dále např. v bezpečnostní problematice, zdravotní problematice, ale i v právní gramotnosti, apod.  

Základními tematickými okruhy soutěže byly:

  1. Požární gramotnost aneb Než přijde hasič
  2. Bezpečnostní gramotnost aneb Než přijde policista
  3. Zdravotní gramotnost aneb Než přijde lékař
  4. Občanská gramotnost aneb Občan v obci, ve státě a v EU
  5. Pojistná gramotnost aneb Ochrana majetku a zdraví
  6. Právní gramotnost aneb Občan a právo

Soutěž byla rozčleněna do tří věkových kategorií. 1. věkovou kategorii tvořili žáci 1. stupně základních škol, 2. věkovou kategorii žáci 2. stupně základních škol včetně odpovídajících tříd na víceletých gymnáziích a ve 3. věkové kategorii soutěžili studenti středních škol. Hlavním cílem této celostátní soutěže bylo motivovat a vzdělávat děti a mládež v účinné prevenci a správném právním jednání v krizových situacích i v každodenním životě. Soutěž navazovala na výuku souvisejících předmětů, které jsou zařazeny v rámcových vzdělávacích programech a školních vzdělávacích programech a na odborné metodické materiály.

První ročník celostátní soutěže Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem pro občana EU, uspořádala nestátní nezisková organizace FINANČNÍ GRAMOTNOST, z.ú. společně s Asociací finanční a občanské gramotnosti, z.s.. Navázali tak na své úspěšné celostátní školní soutěže "Finanční gramotnost" a "SAPERE - vědět, jak žít", které vyhlašuje každoročně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve svém Věstníku školních soutěží již od roku 2009.

Celá soutěž začínala v polovině září 2015, kdy ve školních kolech soutěžili všichni přihlášení žáci jako jednotlivci. Soutěžící řešili zadané úkoly formou samostatné práce, hodnotila se správnost odpovědi a dosažený čas. Tři nejlepší z nich se staly členy školního družstva, které se pak utkalo v okresním kole, a v případě dalšího postupu i v kole krajském nebo v celostátním finále. Školní, okresní a krajská kola se konala prostřednictvím on-line soutěžního systému, celostátní finálová kola již byla prezenční formou.

V postupových kolech soutěžilo během školního roku 2015/2016 celkem 18 547 žáků a studentů ze 182 škol. Slavnostní celostátní finále soutěže se uskutečnilo ve čtvrtek 28. dubna 2016 v Praze v refektáři benediktského opatství EMAUZY. Mezi nejmladšími (1. stupeň ZŠ) i staršími žáky (2. stupeň ZŠ) se nejlépe umístila družstva Základní školy Kraslice reprezentující Karlovarský kraj a mezi středoškoláky tým ze Střední průmyslové školy z Ústí nad Labem reprezentující Ústecký kraj. Slavnostního zahájení finálových kol soutěže, které mělo více než dvě stovky účastníků a čestných hostů, se za Ministerstvo vnitra- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR zúčastnil plk. Ing. Daniel Miklós, MPA, ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení.. Ve svém projevu, kterým soutěž zahajoval, ocenil překvapivé množství mladých lidí zajímajících se o bezpečnostní tématiku. Téměř dvacet tisíc soutěžících je úctyhodné číslo.

Na průběh finálových kol dohlížela odborná porota pod vedením PaedDr. Miroslavy Salavcové z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která podtrhla tu skutečnost, že právě znalosti, které rozvíjí tato soutěž, jsou pro každého z nás potřebné v mnoha běžných životních situacích. Dalšími členy poroty byly Mgr. Hana Davidová za Ministerstvo zdravotnictví ČR, Marcela Kozová za Hasičskou vzájemnou pojišťovnu a pplk. Mgr. Jaromír Šiman za Ministerstvo vnitra- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Autor:
kpt. Mgr. Martina Talichová
celostátní koordinátor preventivně výchovné činnosti

Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení - oddělení instruktáží a školení
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26, Praha 4
Tel: +420 950 819 882
E-mail: martina.talichova@grh.izscr.cz

www. hzscr.cz

Odkazy do noveho okna

20160428_120221

20160428_120221 

Detailní náhled

20160428_120221-2

20160428_120221-2 

Detailní náhled

20160428_122437-2

20160428_122437-2 

Detailní náhled

20160428_093558-2

20160428_093558-2 

Detailní náhled

20160428_094133-2

20160428_094133-2 

Detailní náhled

20160428_094147-2

20160428_094147-2 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem