Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XXII ČÍSLO 5/2023

V květnovém čísle časopisu si můžete mimo jiné přečíst o požáru a následném výbuchu v bytě v Českém Těšíně způsobeném technickou závadou při nabíjení powerbanky, dále o taktickém cvičení složek integrovaného záchranného systému u mimořádné události. Námět byl inscenován do prostředí leteckého dne, kdy došlo k pádu malého sportovního letadla do davu přihlížejících diváků. Dozvíte se zajímavosti o spuštění tísňové komunikace formou krátkých textových zpráv na linkách 112 a 150, nebo o mimořádných událostech řešených na úrovni Evropské unie. 

Zásahy hasičů u mimořádných událostí, při kterých používají motorové pily, nejsou žádnou zvláštností. Motorové pily v rukou hasičů jsou však na rozdíl od jejich klasického využití v těžbě a v domácnosti mnohdy používány i za ztížených podmínek, za kterých se motorové pily v běžné praxi nepoužívají, nebo je to dokonce pro takovou práci zakázáno.

24-01.jpg

Nejedná se v žádném případě o klasické kácení stromů. Jde o práci s motorovou pilou při řešení mimořádných situací, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Pokud pomineme časový a v mnoha případech i psychický faktor, dostáváme se k přírodním podmínkám, za kterých jsou motorové pily používány u mimořádných událostí zcela nestandardně.

Jednou z přírodních a nejčastějších ztížených podmínek, při níž jsou motorové pily jednotkami požární ochrany (PO) používány, je silný vítr. Jedná se především o likvidaci vyvrácených stromů, které jsou v mnoha případech zavěšené v okolním porostu. Velkým nebezpečím je u takových zásahů pád dalších stromů, ohrožení zdraví a životů zasahujících hasičů i poškození techniky. Vzpomeňme v této souvislosti na tornádo, které se v květnu 2001 prohnalo okresem Benešov. Mnozí ještě pamatují orkán Kyrill, který se vyskytl nad naším územím 18. ledna 2007. Tehdy byla naměřena rychlost větru 153 km/h. Během jeho řádění zasáhl padající strom sedmatřicetiletého hasiče ve Slunečné na Českolipsku. Hasič byl na místě mrtvý. Rok poté v březnu 2008 to byl orkán Emma a 29. října 2017 orkán Herwart, který zapříčinil na jižní Moravě smrt čtyř lidí. Jednu oběť na životě způsobil 10. února 2020 orkán Sabine. V živé paměti je tornádo na jižní Moravě 24. června 2021, na jehož následky zemřelo 6 osob a dalších 150 bylo zraněno. Poškozené bývají i střechy a reklamní tabule, které ohrožují životy a zdraví občanů a mnohdy i plynulost silničního provozu. V takových případech se jeví jako optimální ve spolupráci s Policií České republiky a správci komunikace postižené úseky uzavřít a odstranění vyvrácených stromů provádět až po vichřici. Někdy však není možné tento postup realizovat a zasahující hasiči se tak dostávají do velkého rizika.

Další přírodní podmínkou, která jednotkám PO ztěžuje zásah za použití motorové pily, je silný mráz. Podle nařízení vlády č. 339/2017 Sb. se jedná o povětrnostní situaci, kdy je korigovaná teplota 15 °C a nižší. Vlivem mrazu se mění vlastnosti dřeva, které se stává křehkým a hrozí větší nebezpečí jeho rozštípnutí. Snižuje se účinnost klínů a hrozí jejich „vylétnutí“ z řezu. V těchto případech je zvýšené nebezpečí úrazu vlivem namrzlého terénu a sněhové pokrývky. Snižuje se také pohyblivost zasahujících hasičů. Jde rovněž o pády stromů, na kterých je velká vrstva námrazy nebo sněhu. Jeden takový případ se stal 1. prosince 2014 v okolí Ostrova nad Oslavou v Kraji Vysočina. Místní dobrovolní hasiči zde odstraňovali po námraze popadané stromy. Při uklízení silnice došlo k pádu dalšího stromu na kabinu CAS, vedle které procházel jeden ze zasahujících hasičů. Cisterna mu tehdy zachránila život. 

26-01.jpgMůže jít také o práci na zamrzlé vodní hladině. Při déle trvajícím zásahu za silného mrazu je vhodné upravit u motorové pily nasávání vzduchu do karburátoru na „zimní provoz“. Jde o úpravu zimní krytky tak, aby byl nasávaný vzduch do karburátoru předehřátý od žeber válce. Předejde se tak vzniku námrazy na vzduchovém filtru. Pokud venkovní teplota stoupne nad 5 °C, musí být zimní klapka uvedena na letní provoz, aby nedošlo k závažnému poškození motoru. Některé typy motorových řetězových pil jsou pro zimní období vybaveny také ochranným krytem, který se umísťuje na levý kryt pily k ventilátoru. Kryt zmenšuje proud studeného vzduchu do systému chlazení a chrání prostor karburátoru před nasáváním sněhu.

Uprava zimní klapky pro nasávání vzduchu od žeber válce                       Zásahy jednotek PO probíhají samozřejmě v nepřetržitém režimu. Obsluhovatelé motorových pil se proto musí vypořádat s použitím nářadí i za snížené viditelnosti, zejména v nočních hodinách a za husté mlhy. Ve většině případů se jedná o likvidaci vyvrácených stromů na chodnících a pozemních komunikacích. Dále o používání motorových rozbrušovacích pil při dopravních nehodách v nočních hodinách. V úvahu přichází i zásah s rozbrušovací nebo řetězovou pilou na stavebních konstrukcích v nočních hodinách, případně při silném zakouření. Silné zakouření však může mít za následek nefunkčnost pil se spalovacím motorem. Na tomto místě je vhodné ještě zmínit použití motorových pil v kombinaci s dýchacím přístrojem. Jedná se o fyzicky velmi náročnou činnost a zhoršené prostorové vidění klade na obsluhovatele motorové pily obzvlášť velké nároky. Pokud je to možné, jsou takové situace řešeny pomocí přetlakové ventilace. V případě zásahu v nočních hodinách mají dnes jednotky PO celou škálu možností osvětlení místa zásahu. Ať již reflektory automobilů nebo osvětlovacími stožáry na cisternách. Při déle trvajícím zásahu připadá v úvahu i použití osvětlovacího balonu. Nevýhodou těchto prostředků při použití motorové pily však je, že pilaře oslňují, anebo v opačném případě si obsluha pily vytváří svojí postavou stín. Jako ideální je v současné době používání přileb pro technické zásahy, např. DRÄGER  HPS 3100, doplněné kromě ochranné síťky a ochrany sluchu i osobní svítilnou. Obsluha pily si sama namíří kužel světla tam, kam potřebuje. Poněkud méně známá varianta je použití lesnické přilby HUSQVARNA, typ Technical H 300, která umožňuje upevnění originální nabíjecí svítilny zn. HUSQVARNA na skořepinu. Praktickému využití této svítilny ovšem brání dost vysoká pořizovací cena. K této přilbě je možné použít i svítilnu značky PETZL, typ PIXA 3, která je velmi praktická a cenově dostupnější.

O ztížené podmínky se mnohdy jedná i při zásahu s motorovou pilou na stavebních konstrukcích. Pila bývá v těchto případech používána v různých prostorách i pozicích. Základní technologické postupy při práci s motorovou pilou na stavebních konstrukcích jsou řešeny v čl. 4 přílohy č. 1 k Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 11/2014, kterým se stanoví zásady práce s přenosnou motorovou řetězovou a rozbrušovací pilou a pravidla odborné přípravy obsluhovatelů a instruktorů motorových pil.

Za ztížené podmínky lze považovat i práci s motorovou pilou za použití výškové techniky. I zde působí na obsluhovatele pily celá řada nepříznivých vlivů. Základní technologické postupy při práci s motorovou pilou z koše výškové techniky jsou rovněž řešeny v čl. 5 přílohy č. 1 výše uvedeného pokynu. Při práci na stavebních konstrukcích a zejména v koši výškové techniky se v poslední době ukazuje jako velmi praktické použití pil s akumulátorovým pohonem. Odpadá startování pily, pro které zde mnohdy nejsou vhodné a bezpečné podmínky, a při použití ve vnitřních prostorách nehrozí nebezpečí od výfukových zplodin.

Tabulka 1.jpg

Motorové pily jsou již řadu let nepostradatelnými pomocníky hasičů při řešení mimořádných událostí. Podíváme-li se na statistiku zásahů, při kterých byly v roce 2022 použity motorové řetězové pily, zjistíme, že se jednalo o 19 274 případů (tab. 1).
U motorových rozbrušovacích – kotoučových pil je to 533 případů (tab. 2). Přestože je toto číslo ve srovnání s řetězovými pilami mnohem menší, jsou i tyto nástroje velmi platnými pomocníky hasičů v jejich zásahové činnosti. 

Zdeněk ONDRÁČEK, foto archiv autora a MV-generálního ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem