Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XXI ČÍSLO 3/2022

V březnovém vydání se dočtete o specializaci hasiče-zdravotníka. Znalosti nezbytné ke kvalitně poskytnuté pomoci získávají hasiči kromě základní odborné přípravy a pravidelné odborné přípravy také ve specializačním kurzu Neodkladná zdravotnická pomoc ve ŠVZ HZS ČR. O šetření příčiny vzniku požárů u dopravních prostředků pojednává článek Technického ústavu požární ochrany. Dozvíte se zde postupy této činnosti i řadu zajímavostí. Autentický popis toho, co obnáší první psychická pomoc lidem zasaženým mimořádnou událostí, naleznete v článku mjr. Tomáše Adámka. Ten popisuje svou účast psychologa při tragické dopravní nehodě osobního automobilu s kamionem, jejímiž účastníky byli občané Spojených států amerických. Co je Projekt STAMINA? Jde o mezinárodní projekt, jehož cílem je vytvořit systém predikace pandemických situací a jejich následného řízení v rámci Evropy i mimo ni. Je financován Evropskou unií v rámci programu Horizont 2020 a ČR v něm zastupuje Institut ochrany obyvatelstva. 


Nová stanice Most slavnostně otevřena
s 6
Specializace hasiče-zdravotníka u HZS ČR
s 8 
Požár kamionu v Lochkovském tunelu
s 12
Šetření příčiny vzniku požáru u dopravních prostředků a jejich zkoušení
s 14
Výcvik zaměřený na hasební zásah v uzavřeném prostoru s ventilačními otvory s důrazem na efektivitu a kulturu hašení
s 17
Psychologická připrava hasičů na zásahy s osobou se sebevražednými úmysly
s 20
Příběh jedné intervence
s 23
Projekt STAMINA - jak být lépe připraveni na budoucí pandemie
s 28
Mimořádné události řešené na úrovni evropské unie
s 30
Výstava k historii branné výchovy v české škole
s 32
Setkání partnerských výcvikových center OPCW pro Afriku
s 34


 

vytisknout  e-mailem