Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 8/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme dva rozbory požárů, a to v Přerově a v České Třebové. Seznámíme vás s historií AV HZS podniků, z.s. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o speciálním výcviku v tunelech ve Švýcarsku a o taktickém cvičení složek IZS „AUTOBUS 2019“. Představíme mobilní aplikaci První Psychická Pomoc, která může pomoci lidem v těžkých životních situacích. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ máme informaci ze setkání generálních ředitelů civilní ochrany zemí Visegrádské čtyřky. Připomněli jsme Ženevské právo 70 let existence kodexu. Kam dojedou hasiči? Tím se zabývali v centrálním datovém skladu HZS ČR v Lázních Bohdaneč. Přečtete si o školení zahraničních specialistů v oblasti ochrany před účinky nebezpečných chemických látek. V INFORMACÍCH jsme připravili výsledky sportovních akcí. ME profesionálních hasičů ve fotbale 2019 v německém Gelsenkirchenu za účasti – Česka, Francie, Spolkové republiky Německo a Velké Británie. 

Na silnici III/0224 u Střední rybářské školy v katastrálním území města Vodňany dochází dne 18. června 2019 k závažné dopravní nehodě. Projíždějící autobus nezvládá ostrou pravotočivou zatáčku, převrací se na levý bok a přední částí se noří do rybníku Velká Podvinice. Řidič při nehodě umírá. V autobusu se přepravují tři desítky cestujících, kteří utrpěli různá zranění. Taková byla výchozí situace a rozehra taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS) nazvaného „AUTOBUS 2019“.

Námět cvičení byl stanoven s ohledem na problematiku zásahu při dopravní nehodě s velkým počtem zraněných. Bylo určeno k ověření přípravy složek IZS a orgánů podílejících se na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádné události (MU). Cílem bylo procvičit spolupráci složek IZS při této události a různé úrovně řízení zásahu. Metodickým vodítkem pro přípravu a provedení celé akce byly typové činnosti složek IZS při společném zásahu: STČ-08/IZS Dopravní nehoda, STČ-09/IZS Zásah složek IZS při mimořádné události s velkým počtem zraněných osob a STČ-12/IZS Poskytování psychosociální pomoci.

Příprava cvičení
Místo zásahu bylo vybráno po jednání a konzultaci složek IZS. Bylo situováno na silnici III/0224 u Střední rybářské školy Vodňany z důvodu dostatečného prostoru pro přípravu a realizaci celé akce. Den před samotným cvičením byl na místo dopraven autobus k simulaci dopravní nehody. Cvičení narušilo plynulost silničního provozu na příjezdové komunikaci do města. Byla proto zajištěna úplná uzavírka celého prostoru již od vysoce frekventované silnice I/22 až po křižovatku s místní komunikací U Jatek. Celý prostor byl vyklizený a osazený příslušným dopravním značením.

Velký důraz se kladl na reálnost celého námětu a provedení. Tomu odpovídala i profesionální příprava figurantů. Členové Oblastního spolku Českého červeného kříže (ČČK) ve spolupráci se zdravotníky je velmi pečlivě namaskovali a instruovali o zraněních a projevech symptomů. Pro maximální přiblížení se skutečností byly použity reálné rekvizity. K otevřené ráně břicha naplněné a přibarvené střívko, vepřové kosti k simulaci otevřených zlomenin, vytvořilo se i tepenné krvácení se stříkající umělou krví.

Jako figurantů bylo kromě jiných využito také deset studentů TRIVIS - Střední veřejnoprávní školy ve Vodňanech. Absolventi této soukromé školy se uplatňují zejména v oblasti veřejné správy v řadách policie, nebo u hasičského záchranného sboru. Rádi proto přijali možnost vyzkoušet si v praxi to, co znají z teoretické výuky v oblasti IZS.

Na zasahující čekalo celkem třicet připravených osob s různými typy zranění, od otevřených zlomenin, až po pohmožděniny a odřeniny. Účinkovaly i děti v různých věkových kategoriích a jedna žena ve vysokém stádiu těhotenství. Figuranti simulovali nejen fyzická zranění, ale i postižení psychickým traumatem. Jejich přesvědčivý výkon po celou dobu cvičení byl velmi podstatný pro navození atmosféry průběhu zásahu. Herecké schopnosti mnohých, například trojice dívek představujících skupinku podnapilých teenagerů, značně posunuly předem připravený scénář do více než reálné roviny.

Jedním z nachystaných scénářů byl i pacient s penetrujícím poraněním břicha, kde bylo potřeba nejprve odstranit cizí těleso, aby bylo možno transportovat raněného. Zajímavostí byli i pacienti (tepenné krvácení předloktí, zlomená žebra, otevřený pneumothorax) s dynamickým vývojem zdravotního stavu, včetně změn vitálních hodnot. Od prvního kontaktu s hasiči se jim počítal biologický čas třiceti minut do úmrtí.

Průběh cvičení
Celé cvičení bylo zahájeno v 10.00 hodin oznámením na tísňovou linku 112, které provedl cyklista, účastník dopravní nehody. Po nahlášení MU krajské operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje informuje základní složky IZS a zároveň v čase 10.02 hodin vyhlašuje poplach pro jednotku HZS Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice, stanice Vodňany, která o minutu později vyjíždí k zásahu. Povolány budou i další síly a prostředky odpovídající II. stupni územně příslušného poplachového plánu IZS.

První na místo zásahu přijíždí v čase 10.06 hodin, tj. čtyři minuty po vyhlášení poplachu, jednotka PO s technikou CAS 20/3500/210 – S1Z a RZA 2 – L2. Průzkumem bylo zjištěno, že se v pravotočivé zatáčce u střední rybářské školy nachází autobus převrácený na levém boku, přední částí ponořený v rybníku Velká Podvinice. Jeho řidič nejeví známky života, uvnitř se nachází osoby s různými stupni zranění.

Po zhodnocení celé situace rozhoduje velitel zásahu (příslušník HZS kraje - velitel družstva) o provedení záchranných prací. Zároveň zřizuje velitelské stanoviště, do kterého se postupně dostavují zástupci zúčastněných složek. V čase 10.08 hodin přijíždí první hlídka Policie ČR, která reguluje dopravu, aby byl umožněn bezpečný příjezd zasahujících. O osm minut později v 10.16 hodin přijíždí i první vozidlo zdravotnické záchranné služby (ZZS). Velitel předává nejdůležitější informace a instrukce k reali­zaci vlastních činností podle plánu provedení cvičení. Je rozhodnuto o rozdělení místa zásahu na tři bojové úseky. První bojový úsek představuje vlastní místo nehody. Druhým úsekem je shromaždiště zraněných, jehož velitelem je vedoucí lékař ZZS. Třetím úsekem je prostor rybníku Velká Podvinice, kde je dobrovolnými hasiči provedena instalace soustavy norných stěn na zachycení unikajících provozních kapalin z autobusu.

Pět cestujících, kteří jsou lehce zraněni a schopni samostatného pohybu, postupně vylézá rozbitým oknem na pravý bok převráceného autobusu. V 10.08 hodin začíná za asistence příslušníků HZS kraje jejich evakuace za pomoci nastavovacího žebříku. Tím končí jednodušší varianta záchrany, neboť ostatní cestující zůstávají uvězněni uvnitř autobusu a k vyproštění některých je zapotřebí použít i hydraulické vyprošťovací zařízení.

Ke vstupu do převráceného autobusu jsou využity dva vylézací otvory ve střeše dopravního prostředku. V 10.11 hodin příslušníci HZS kraje pronikají do autobusu a zahajují záchranné práce uvnitř. Třídění zraněných je prováděno metodou START. Tato metoda se ukazuje jako plně funkční a efektivní. Zranění mají u sebe kartičky s fyzikálními hodnotami jejich stavu, které vypovídají o závažnosti poranění a podle kterých je možno určit i optimální prioritu ošetření.

Pětici těžce zraněných je potřeba vyprostit. Je připraveno hydraulické vyprošťovací zařízení a v 10.19 hodin jsou zahájeny vyprošťovací práce (odstříhávání sedadel). Vzhledem k závažnosti a počtu zraněných cestujících a prostorovým možnostem uvnitř autobusu je operativně rozhodnuto o jejich evakuaci oknem v zadní části vozu (čelní část autobusu je zpředu nepřístupná). Je potřeba okno rozbít a odstranit zadní sedadla. I když je tento taktický postup fyzicky velmi namáhavý a znamená značné ztížení činnosti zasahujících, ukazuje se jako nejšetrnější vzhledem ke zraněným. První těžce zraněný je takto vynesen v čase 10.33 hodin, pátý v 10.38 hodin. K této činnosti je nutné zajistit i více transportních pomůcek (nosítka, lehátka). Ta jsou použita z vozidla ZZS pro krizové situace, které se na místo zásahu dostavilo v čase 10.20 hodin. Mimo jiné veze s sebou i stan k vybudování zázemí pro ošetření kriticky zraněných. Stavba konstrukce stanu je provedena v 10.26 hodin. Jako poslední je v 10.50 hodin vyprošťován mrtvý řidič z vraku autobusu. Poté mohou zahájit svoji činnost v souvislosti s vyšetřováním příčiny dopravní nehody i příslušníci Policie ČR, jejichž dopravní skupina se dostavila v 10.25 hodin.

Na místo zásahu v 10.30 hodin přijíždějí i členové týmu posttraumatické pomoci z Územního odboru Strakonice. Zřizují místo pro soustředění nezraněných cestujících, kteří byli podle metodiky START označeni zelenou páskou. Zde je jim poskytována první psychická pomoc.

Na místě zásahu operují také povolané dobrovolné jednotky PO. Jako první přijíždí v 10.16 hodin jednotka SDH Vodňany, v 10.22 hodin i druhé družstvo této jednotky z obce Pražák. V 10.28 hodin se dostavuje jednotka SDH Bavorov. Jejich úkolem je pomoci při transportu a předávání zraněných. Z důvodu možnosti úniku provozních kapalin z havarovaného autobusu zahajují v 10.32 hodin instalaci soustavy norných stěn na hladinu rybníku Velká Podvinice. Tato činnost je dokončena v 10.48 hodin. V souvislosti s možností vzniku ekologických škod ve školním chovném rybníku jsou na místo zásahu povoláni rovněž pracovníci odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany. Dostavil se i starosta města.


Součástí scénáře cvičení bylo i zajištění náhradní přepravy pro odvoz nezraněných osob. Tento úkol byl zrealizován v 11.17 hodin. Ve štábní rovině jsme řešili rovněž přílet dvou záchranářských vrtulníků k transportu těžce zraněných. V 10.29 a v 10.38 hodin fiktivně dosedly na plochu poblíž místa události.

V průběhu celých devadesáti minut plnily složky IZS úkoly podle plánu provedení. Objevily se ale i skutečnosti, na které bylo potřeba operativně reagovat odlišně od připraveného scénáře. V čase 11.43 hodin proběhl transport posledního zraněného. Řídící cvičení ukončil v 11.45 hodin. Následoval nástup všech zúčastněných, krátké zhodnocení průběhu a poděkování všem za aktivní a odpovědný přístup k provedení cvičení.

Pozitiva taktického cvičení

 • po příjezdu složek IZS prvotní spojení s velitelem zásahu na kanálu DIR 25 – IZS,
 • pro přímou a osobní komunikaci velitele zásahu a zástupců zasahujících složek IZS se osvědčilo zřídit velitelské stanoviště,
 • správné třídění zraněných osob metodou START,
 • včasné vyproštění všech zraněných osob z autobusu,
 • připravené časové ose odpovídal i reál­ný průběh celého cvičení,
 • vzájemná efektivní spolupráce mezi zasahujícími složkami IZS,
 • maskování figurantů reálnými rekvizitami,
 • přesvědčivý herecký výkon figurantů pro navození atmosféry celého zásahu,
 • komunikace se zraněnými po celou dobu zásahu,
 • správná a rychlá reakce na změnu zdravotního stavu zraněného (jeho resuscitace za asistence příslušníka Policie ČR a člena posttraumatického týmu HZS ČR),
 • dostupnost psychologické služby na místě události,
 • vysoce profesionální nasazení a zvládnutí zásahu ze strany všech zúčastněných,
 • mediální pozornost a propagace cvičení.
   

Negativa taktického cvičení

 • nehodová clona svým provedením neumožňuje pevné ukotvení na asfaltovém povrchu vozovky, možnost pádu vlivem povětrnostních podmínek (bylo nutné zatěžkat konstrukci kotouči hadic a pytli se sorbentem),
 • klimatické podmínky panující uvnitř autobusu (extrémně vysoká teplota),
 • stan pro ošetřování kriticky zraněných byl postaven v těsné blízkosti běžící elektrocentrály a na přímém slunci,
 • první vynesené osoby zůstaly položené na přímém slunci vedle autobusu až do doby, než byl postaven stan,
 • časová prodleva do prvního kontaktu se zraněnými osobami uvnitř autobusu,
 • nedostatek transportních nosítek do příjezdu vozidla ZZS pro krizové situa­ce.

Závěr
Na přípravě a provedení cvičení se podílely základní i ostatní složky IZS. Do akce bylo zapojeno 55 zasahujících osob, 30 figurantů a 10 organizačních pracovníků. Spolu s pozorovateli se v místě cvičení nacházela více než stovka osob.

Taktické cvičení IZS navázalo na obdobné, které se u nás konalo v roce 2008, kdy se řešila situace po železniční dopravní nehodě. Bylo koncipováno jako krajské, protože rozsahem provedení přesahovalo územní možnosti zúčastněných složek IZS.

Vzhledem k neustále rostoucímu počtu silničních dopravních nehod s tragickými následky jsme opět po deseti letech přistoupili k tomuto tématu a procvičili situaci, která není svým rozsahem v našich podmínkách až tak běžná a obvyklá. Tematicky i provedením jsme zopakovali cvičení „AUTOBUS 2018“, které se konalo 20. června 2018 u obce Tchořovice na Blatensku. Mimořádnou situaci řešila Blatná, druhá stanice typu P1 našeho územního odboru. Cvičení měla stejný námět i rozehru jen s tím rozdílem, že v minulém roce jsme k autobusu přidali ještě jedno havarované osobní vozidlo.

Obě akce byly pro všechny náročné jak po fyzické, tak i psychické stránce. Fyzickou stránku prověřilo panující horké červnové počasí a manipulace s velkým množstvím zraněných. Psychickou stránku profesionální maskování zraněných, jejich herecké schopnosti vžít se do situace a sehrát roli postižených MU.

Při taktických cvičeních byly nasazeny dostupné síly a prostředky složek IZS a ověřeny jejich reálné dojezdové časy na místo události. Početní stavy u zasahujících složek IZS byly minimální v souladu s právními předpisy. Opět se potvrdilo, že pro jednotku HZS kraje ze stanice P1, která je jako první na místě v počtu 1+3, je v prvopočátku velmi náročné zvládnout takto složitou a rozsáhlou MU. V průběhu zásahu je nutné počítat s vyšším počtem zasahujících hasičů, které je potřeba vyčlenit na transport zraněných a na další činnosti, jako jsou například držení infuzí pacientů, pomoc při stavbě stanu ZZS, instalace norných stěn apod. Stísněné prostory uvnitř autobusu ztěžují zásah, neboť v uličce nejdou plně rozložit transportní nosítka. Je potřeba provádět i neustálý průzkum okolí místa události z hlediska možnosti odchodu lehce zraněných a šokovaných osob mimo dosah záchranářů a tím i lékařské pomoci.

Námět, cíl a stanovené úkoly cvičení byly dodrženy a splněny, včetně všech prací na místě zásahu. Potvrdilo se i to, že teoreticky připravené časové ose plánu provedení odpovídal i reálný průběh obou cvičení. Velkým přínosem byla i aktivní spolupráce ze strany města Vodňany při poskytnutí havarovaného autobusu.

Mnohé se povedlo, ale je potřeba i nadále pracovat na skutečnostech, jakými jsou komunikace mezi zasahujícími, organizace stanoviště zdravotníků, předávání zraněných, organizace shromaždiště zraněných osob, rozmístění a efektivní řazení pacientů a způsob jejich ukládání.
Taktická cvičení IZS „AUTOBUS 2018“ a „AUTOBUS 2019“ byla všemi účastníky hodnocena jako vysoce pozitivní a přínosná. Zejména připomínky ze strany ZZS poslouží jako podklady pro další zkvalitnění výcviku, odborné přípravy a spolupráce mezi složkami IZS. Vzhledem k náročnosti a závažnosti tématu bylo rozhodnuto pokračovat v tomto námětu i v roce 2020 a přenést realizaci do působnosti naší stanice typu C1 ve Strakonicích.


plk. Ing. Ota ŠMEJKAL, HZS Jihočeského kraje, foto archiv HZS Jihočeského kraje
 

vytisknout  e-mailem