Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 8/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme dva rozbory požárů, a to v Přerově a v České Třebové. Seznámíme vás s historií AV HZS podniků, z.s. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o speciálním výcviku v tunelech ve Švýcarsku a o taktickém cvičení složek IZS „AUTOBUS 2019“. Představíme mobilní aplikaci První Psychická Pomoc, která může pomoci lidem v těžkých životních situacích. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ máme informaci ze setkání generálních ředitelů civilní ochrany zemí Visegrádské čtyřky. Připomněli jsme Ženevské právo 70 let existence kodexu. Kam dojedou hasiči? Tím se zabývali v centrálním datovém skladu HZS ČR v Lázních Bohdaneč. Přečtete si o školení zahraničních specialistů v oblasti ochrany před účinky nebezpečných chemických látek. V INFORMACÍCH jsme připravili výsledky sportovních akcí. ME profesionálních hasičů ve fotbale 2019 v německém Gelsenkirchenu za účasti – Česka, Francie, Spolkové republiky Německo a Velké Británie. 

1908-11b.jpgPrvní psychickou pomocí se rozumí soubor jednoduchých postupů, jejichž cílem je stabilizace psychického stavu tak, aby se situace pro zasaženého již nezhoršovala, zajištění základních lidských potřeb včetně podpory pocitu bezpečí a předání do další péče. Tato aplikace je pomůckou, která ukazuje možnosti, jak pomoci lidem v těžkých životních situacích.

Navazuje na kurzy, které absolvují příslušníci bezpečnostních sborů, ale také například lidé z nestátních neziskových organizací a další, kteří se podílejí na poskytování psychosociální pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostí. Je praktickým vodítkem, které obsahuje postupy pro efektivní poskytování první psychické pomoci. Vytvořila ji pracovní skupina Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti, z.s., jejímiž členy byli i psychologové HZS ČR, ve spolupráci s týmem mobilních vývojářů sdružení CZ.NIC, z.s.p.o. Finální podobu textu zaštiťovalo psychologické pracoviště MV­ generálního ředitelství HZS ČR.

Aplikace rámcově vychází z odborných příprav První psychická pomoc I a II, které vytvořila psychologická služba HZS ČR a jež každoročně absolvují vybraní zájemci z 1908-11a.jpgřad příslušníků či zaměstnanců HZS ČR. Účastníci si tak pomocí aplikace mohou připomenout základní kroky první psychické pomoci nebo některá specifika, se kterými se běžně nesetkávají, jako je například komunikace s lidmi se zdravotním postižením nebo s kulturní odlišností apod. Užitečné jsou také kontakty na další navazující odborné služby a informační weby, jako jsou třeba občanské poradny, linky důvěry, krizová centra a další.

Obsahem aplikace jsou také informace o základních typech stresových reakcí a obranných mechanismů, a to i s ohledem na věková specifika. Záchranáři v ní také naleznou některá doporučení, jak se mohou po náročném zásahu po stránce duševní hygieny postarat sami o sebe. I když je aplikace cílená na příslušníky bezpečnostních sborů, obsahem může být užitečná všem, kdo mají zájem pomoci lidem v těžké životní situa­ci a hledají informace, jak na to. Aplikace s operačním systémem pro Android je bezplatně ke stažení na Google Play pod názvem První Psychická Pomoc. V současné době probíhá příprava aplikace také pro iOS.


plk. Mgr. Martina WOLF ČAPKOVÁ,  MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto archiv MV-generálního ředitelství HZS ČR
 

vytisknout  e-mailem