Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 8/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme dva rozbory požárů, a to v Přerově a v České Třebové. Seznámíme vás s historií AV HZS podniků, z.s. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o speciálním výcviku v tunelech ve Švýcarsku a o taktickém cvičení složek IZS „AUTOBUS 2019“. Představíme mobilní aplikaci První Psychická Pomoc, která může pomoci lidem v těžkých životních situacích. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ máme informaci ze setkání generálních ředitelů civilní ochrany zemí Visegrádské čtyřky. Připomněli jsme Ženevské právo 70 let existence kodexu. Kam dojedou hasiči? Tím se zabývali v centrálním datovém skladu HZS ČR v Lázních Bohdaneč. Přečtete si o školení zahraničních specialistů v oblasti ochrany před účinky nebezpečných chemických látek. V INFORMACÍCH jsme připravili výsledky sportovních akcí. ME profesionálních hasičů ve fotbale 2019 v německém Gelsenkirchenu za účasti – Česka, Francie, Spolkové republiky Německo a Velké Británie. 

Krajské operační a informační středisko (KOPIS) HZS Pardubického kraje přijalo dne 3. června 2019 ve 12.30 hodin ohlášení požáru střechy panelového domu v České Třebové – Lhotce. Požár lokalizovalo 18 jednotek požární ochrany (PO).

Popis objektu
Šlo o panelový sedmipatrový obytný dům se zatepleným vnějším pláštěm o rozměrech 22,5 × 12,5 × 34,5 m. Plášť střechy se skládal z betonových stropních panelů zateplených skelnou vatou, na které byl nasypán drcený granulát z celulózy do výšky asi 30 cm. Následovala vzduchová mezera přibližně 20 cm a konstrukce dřevěných trámů, na kterých byla sendvičovým způsobem položena prkna a asfaltová lepenka. Okolo zděných výtahových prostor a odvodnění bylo plechování. Po obvodu horního okraje domu byly větrací průduchy zhruba po dvou metrech.

Průběh zásahu
Operační důstojník KOPIS HZS Pardubického kraje okamžitě vyhlásil poplach všem jednotkám PO určeným v prvním stupni požárního poplachu. Na místo vyjely všechny jednotky PO mimo jednotky HZS podniku Správy železniční dopravní cesty, s.o., Česká Třebová, která nebyla v místě dislokace a byla u jiného zásahu v rámci Správy železniční dopravní cesty, s.o. Při příjezdu k bytovému domu stoupal ze střechy kouř. Střecha v době příjezdu první jednotky PO byla požárem zasažena po celé ploše. Okolo domu, na zpevněné ploše před vchody do objektu parkovaly osobní automobily, které ztěžovaly zásah. Během průzkumu se ručně odtahovala zaparkovaná vozidla, která překážela přístupu požární techniky k budově (později všichni nájemníci přeparkovali). Z jedné strany budovy byla příjezdová komunikace, z druhé nezpevněná travnatá plocha a zezadu šikmá nezpevněná travnatá plocha.

V době vzniku požáru se v domě nacházelo 40 osob. Hasičům se podařilo z hořícího panelového domu evakuovat postupně všechny osoby.
Průzkumem se zjistilo, že dělníci provádějící rekonstrukci střechy tavením lepenky počínající požár hasili ručním hasicím přístrojem, kbelíkem vody a natažením D proudu z hydrantu na schodišti. Krumpáčem vytvořili otvor v místě předpokládaného hoření. Kvůli silnému větru a větracím otvorům po celém obvodu se požár rozšířil na celou plochu střechy zespodu. Hustý kouř neumožnil zasahovat bez dýchacích přístrojů.

Zásah hasičů byl komplikovaný z důvodu výšky. Hasiči museli opakovaně vystoupat v plné výstroji a s dýchacím přístrojem na zádech sedm pater a poté hasit. Venkovní teploty byly v tu dobu poměrně vysoké. Postupně velitel zásahu povolával jednotky PO až do třetího stupně požárního poplachu (z celkem šestnácti jednotek PO), rozvinuly čtyři proudy C a vytvořily dva bojové úseky. Tři proudy vedly na střechu vytvořenými prolukami a jeden C proud použily na hašení větracími otvory. Kvůli lepší efektivitě hašení se použila těžká pěna.

Na místě zásahu bylo v jeden okamžik až 90 hasičů. Ti se museli zhruba po 25 až 30 minutách střídat, protože zasahovali v obrovském horku, navíc se s hadicemi dostávali do sedmého patra panelového domu a poté na střechu, a hlavně celý zásah prováděli v dýchacích přístrojích. Hasiči byli vyčerpaní a unavení. Vzhledem k vysokému zatížení při nasazení hasičů a jejich postupnému vyčerpání bylo nutné jednotky PO na místě zásahu navyšovat i střídat. Požár střechy likvidovalo nakonec 18 jednotek PO z Orlickoústecka a Svitavska.
Při prvních průsacích vody stropem pod střechou budovy se vypnul přívod elektrické energie a plynu. Velitel zásahu nařídil postupné kompletní rozebírání celé střechy se zavodněnými proudy.

Na zasažené střeše hasiči prořezávali lepenku, odstraňovali a strhávali střešní krytinu. Rozebírání střechy bylo prováděno motorovými řetězovými pilami (řezání kotoučovými motorovými pilami bylo neúčinné) a páčidly a při této činnosti zasahovalo na střeše najednou až 20 hasičů. Zřídil se nástupní prostor s řízeným vstupem na místo události s dýchacími přístroji, odpočinková zóna a pracovní místo sloužící k broušení řetězů motorových řetězových pil. Zajistilo se plnění tlakových lahví na třech stanovištích ve vzdálenosti 4,5 a 20 kilometrů. Šlo o nasazení 200 dýchacích přístrojů. Bez dýchacího přístroje byl zásah na střeše zcela nemožný. Voda na místo zásahu se dodávala z plně funkčního hydrantu u domu. Stékající voda byla později čerpána ze sklepa domu čerpadlem s elektrocentrálou.

Požár se podařilo hasičům dostat pod kontrolu po téměř osmi hodinách (ve 20.14 hodin) od nahlášení události na KOPIS. Hasiči ještě museli ve večerních hodinách rozebrat poslední čtvrtinu střechy. Požár se podařilo zcela zlikvidovat ve 21.38 hodin. Hasiči místo zásahu střežili až do ranních hodin.

Během zásahu došlo k drobnému zranění dvou zasahujících hasičů, kteří byli ošetřeni zdravotnickou záchrannou službou. Policie ČR řídila dopravu, chránila objekt před neoprávněným vstupem a později tento případ vyšetřovala. Zástupci vedení města Česká Třebová v čele se starostkou vzorně zajišťovali občerstvení hasičům během zásahu a ubytování osobám, které to potřebovaly. Na místo události v den zásahu byli přes KOPIS opakovaně povoláváni tři statici, ani jeden však nebyl zastižen, proto nebylo umožněno nájemníkům domu vstoupit do svých bytů, až na nejnutnější výjimky. Dům do druhého dne hlídala společně s jednotkou SDH Skuhrov hlídka Policie ČR. Následující den umožnila nájemníkům po jejich identifikaci vstup do bytů.


Vyšetřování požáru
Druhý den ráno na místo události přijeli nejen příslušníci zjišťování příčin vzniku požárů, ale také příslušníci Policie ČR a statik. Ten musel posoudit, zda se lidé z poškozených bytů mohou vrátit či nikoliv.
Přímé škody způsobené požárem jsou vyčísleny na částku 3 000 000 korun.
Při likvidaci požáru ale došlo i k následným škodám, které nejsou dosud přesně stanoveny. Případ si k vyšetřování převzala Policie ČR.

Pozitiva

  • přítomnost řídícího důstojníka na místě zásahu jako pomoc pro velitele zásahu,
  • dostatečně silná hydrantová síť na místě zásahu,
  • příznivý směr větru mimo obydlenou část,
  • rychlá, účinná a užitečná přítomnost vedení města,
  • po ukončení hasebních prací použití automobilového žebříku AZ 30 pro dopravu na střechu budovy,
  • výborná spolupráce s KOPIS HZS Pardubického kraje a Policií ČR.


Negativa

  • silný vítr, vysoká venkovní teplota (30 °C),
  • skryté hoření ve vzduchové mezeře pod pláštěm povrchu střechy a jeho rychlé šíření po celé ploše,
  • obtížné ustavení požární techniky kvůli velkému množství zaparkovaných vozidel,
  • fyzicky náročná činnost hasičů na střeše a při výstupu na střechu.


Závěr
Na místě události zasahovalo 18 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů ze dvou okresů. Evakuováno bylo 40 osob, lehce zraněni byli dva hasiči. Jako pravděpodobná příčina vzniku požáru, která je dosud v šetření, je nedodržení technologického postupu při pokládání lepenky pomocí plamene z propanbutanové lahve.


nprap. Marcel NOVOTNÝ, mjr. Bc. Pavel ZÁMEČNÍK, por. Bc. Vendula HORÁKOVÁ, HZS Pardubického kraje, foto archiv HZS Pardubického kraje
 

vytisknout  e-mailem