Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 8/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme dva rozbory požárů, a to v Přerově a v České Třebové. Seznámíme vás s historií AV HZS podniků, z.s. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o speciálním výcviku v tunelech ve Švýcarsku a o taktickém cvičení složek IZS „AUTOBUS 2019“. Představíme mobilní aplikaci První Psychická Pomoc, která může pomoci lidem v těžkých životních situacích. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ máme informaci ze setkání generálních ředitelů civilní ochrany zemí Visegrádské čtyřky. Připomněli jsme Ženevské právo 70 let existence kodexu. Kam dojedou hasiči? Tím se zabývali v centrálním datovém skladu HZS ČR v Lázních Bohdaneč. Přečtete si o školení zahraničních specialistů v oblasti ochrany před účinky nebezpečných chemických látek. V INFORMACÍCH jsme připravili výsledky sportovních akcí. ME profesionálních hasičů ve fotbale 2019 v německém Gelsenkirchenu za účasti – Česka, Francie, Spolkové republiky Německo a Velké Británie. 

V neděli 7. dubna 2019 krátce po půl čtvrté ráno přijalo krajské operační a informační středisko (KOPIS) HZS Olomouckého kraje oznámení o požáru skladovací a opravárenské haly na ulici 9. května v Přerově. Na místo události byly v souladu s platným požárním poplachovým plánem a zásadami pro vysílání techniky vyslány síly a prostředky jednotek požární ochrany (PO) 1. stupně požárního poplachu. Při příjezdu první jednotky PO na místo události byla již větší část objektu zasažena požárem.

Popis budovy
Prostory zasažené požárem byly tvořeny dvěma na sebe bezprostředně navazujícími budovami. Ohnisko požáru se nacházelo v dílenském objektu o rozměrech 16 × 40 m a výšce 9 m, tvořeném zděným skeletem s betonovou obloukovou střechou pokrytou PVC hydroizolační střešní folií. Vnitřní část objektu byla členěna na prostory určené pro opravy motorových vozidel a prostory užívané jako sklad nářadí stavební firmy. Na dílenský objekt bezprostředně navazovala přízemní administrativní budova o rozměrech 8 × 50 m a výšce 3 m.

Průběh zásahu
Jako první se na místo události dostavila jednotka ze stanice Přerov. Při jejím příjezdu se celý prostor dílenské haly nacházel v plamenech a docházelo k částečné destrukci střešní konstrukce. Bezprostředně po zahájení průzkumu velitelem jednotky PO došlo pravděpodobně k výbuchu tlakové láhve uvnitř objektu. Výbuch způsobil zřícení střešní konstrukce a vychýlení části obvodových stěn. V důsledku destrukce hrozilo nebezpečí dalšího pádu konstrukcí a velitel zásahu musel této skutečnosti přizpůsobit další postup. S ohledem na rozměry objektu a jeho stav rozhodl velitel zásahu o rozdělení místa vzniku požáru na dva úseky zajišťující protipožární zásah a úsek zajišťující dodávku hasební vody.

Zasahujícím hasičům byl vzhledem ke zjevně staticky nestabilnímu stavu objektu zakázán vstup do těchto prostor a hasební práce prováděli výhradně přes stavební otvory a prostřednictvím automobilové plošiny (AP 27) z venkovní strany objektu. Dodávka hasební vody byla zajištěna částečně z hydrantové sítě v areálu a částečně prostřednictvím kyvadlové dopravy z hydrantu v jiné části města Přerova. Řídící důstojník zajistil průzkum v místní části Lověšice, která se nacházela ve směru proudění větru, zda nedochází k šíření zplodin požáru mezi obytné domy s případným dopadem na obyvatelstvo. Výsledek byl negativní. Rozptylové podmínky byly příznivé.

Po nasazení hasebních proudů po celém obvodu budovy došlo k výraznému omezení intenzity hoření, ale v důsledku zhroucení střešní konstrukce dovnitř objektu nebylo možné zcela omezit další šíření požáru do přímo navazujícího objektu administrativy. I přes informace od vlastníka zasaženého objektu, že oba sousední objekty spolu nejsou propojeny žádným stavebním otvorem, začalo v průběhu zásahu docházet k šíření požáru i do administrativní budovy, do které velitel zásahu neměl doposud přístup, neboť nebylo možné ani přes Policii ČR jejího majitele ve večerních hodinách zajistit. Při následném protipožárním zásahu bylo zjištěno, že oba objekty jsou vzájemně propojeny dveřmi, které byly nájemcem zastavěny regálem, který tvořil sklad nátěrových hmot. Včasným odhalením této skutečnosti nedošlo k rozšíření požáru do části objektu administrativy a následně dalším hmotným škodám. Bylo nutné násilně vniknout přes okno do administrativní budovy a zahájit hasební práce ve skladu barev zakrývající zřejmě původní komunikační otvor v obvodových požárních stěnách obou budov. Dostatečnou zásobu dýchacích přístrojů pro zasahující hasiče zajišťovalo vozidlo TA­ CH ze stanice Přerov.

Lokalizace požáru nastala v šest hodin ráno, tedy přibližně dvě a půl hodiny po příjezdu první jednotky PO na místo události. Následně se omezila dodávka hasební vody a zredukovaly se počty zasahujících jednotek. Po průzkumu místa vzniku požáru termokamerou byly jednotky SDH obcí a HZS podniku Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) odeslány zpět na základny a na místě události byla ponechána pouze jednotka ze stanice Přerov s cisternovou automobilovou stříkačkou a AP 27. Řídící důstojník Územního odboru Přerov komunikoval s řídícím důstojníkem kraje, primátorem města Přerova a na místě zásahu s pracovníkem krizového řízení města Přerova. Podal základní informace do médií, která se dostavila v průběhu zásahu na místo. Magistrát města Přerova zajistil pro zasahující hasiče nápoje a stravu.

Výškovou technikou se dohasila dostupná ohniska požáru. Byla odstraněna část štítové zdi, u které hrozil pád na místo požáru a na nepoškozenou střešní konstrukci sousední administrativní budovu. Vzhledem k tomu, že stav budovy po požáru ohrožoval svou nestabilitou příslušníky zjišťování příčin vzniku požáru (ZPP) pohybující se na místě události, rozhodl velitel zásahu po konzultaci s řídícím důstojníkem o povolání speciální techniky Záchranného útvaru HZS ČR z Hlučína. Do příjezdu techniky byla jednotka PO odeslána na základnu a místo události střežila hlídka Policie ČR. Po příjezdu techniky Záchranného útvaru HZS ČR se stanovil technologický postup odstranění převislých betonových konstrukcí, které ohrožovaly příslušníky ZPP. Zabezpečení prostoru příslušníky ZPP bylo ukončeno v 17.00 hodin.

Po základních úkonech příslušníků ZPP a Policie ČR bylo místo události zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob a předáno hlídce Policie ČR. Další činnost příslušníků ZPP probíhala až následující den. Společně s příslušníky ZPP byla ráno na místo vzniku požáru povolána také jednotka ze stanice Přerov a jednotka HZS podniku SŽDC Přerov, která zajistila prostřednictvím vyprošťovacího automobilu vytažení ohořelých dopravních prostředků ze zřícené haly. Činnost jednotek PO na místě události byla ukončena v pondělí 8. dubna 2019 v 11.30 hodin.

Příčiny vzniku požáru jsou v současné době stále v šetření. Škoda způsobená požárem je předběžně odhadována na 8,3 milionů korun. Uchráněné hodnoty dosáhly výše jednoho milionu korun.

Negativa

 • pozdní oznámení požáru,
 • neexistence dokumentace k objektu,
 • skryté stavební otvory mezi objekty,
 • destrukce střechy objektu a poškození obvodových zdí (zřejmě vlivem explozí několika tlakových lahví od svařovacích souprav),
 • absence požárních úseků v objektu.


Pozitiva

 • dobrá dostupnost a vydatnost hydrantové sítě v areálu,
 • rychlé soustředění a nasazení jednotek PO,
 • velmi dobrá činnost všech jednotek PO,
 • dostatečné vybavení jednotek SDH obcí dýchacími přístroji,
 • bezproblémová spolupráce se Záchranným útvarem HZS ČR,
 • dobrá spolupráce se složkami IZS (Policie ČR, Městská policie Přerov) a pracovníky Magistrátu města Přerova,
 • dobrá spolupráce s vlastníkem celého areálu a také jednotlivými nájemci prostor (zpřístupnění prostor, přeparkování stavební techniky, autobusů a kontejnerů před požárem zasaženým objektem),
 • „příznivá doba“ tak rozsáhlého požáru s explozivními projevy (noc ze soboty na neděli) a příznivé klimatické podmínky a směr větru mimo centrum města Přerova.plk. Ing. Miroslav ČOČEK, mjr. Ing. Leoš JANÁČEK, HZS Olomouckého kraje, foto autoři
 

vytisknout  e-mailem