Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 8/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme dva rozbory požárů, a to v Přerově a v České Třebové. Seznámíme vás s historií AV HZS podniků, z.s. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o speciálním výcviku v tunelech ve Švýcarsku a o taktickém cvičení složek IZS „AUTOBUS 2019“. Představíme mobilní aplikaci První Psychická Pomoc, která může pomoci lidem v těžkých životních situacích. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ máme informaci ze setkání generálních ředitelů civilní ochrany zemí Visegrádské čtyřky. Připomněli jsme Ženevské právo 70 let existence kodexu. Kam dojedou hasiči? Tím se zabývali v centrálním datovém skladu HZS ČR v Lázních Bohdaneč. Přečtete si o školení zahraničních specialistů v oblasti ochrany před účinky nebezpečných chemických látek. V INFORMACÍCH jsme připravili výsledky sportovních akcí. ME profesionálních hasičů ve fotbale 2019 v německém Gelsenkirchenu za účasti – Česka, Francie, Spolkové republiky Německo a Velké Británie. 

Ve dnech 17. až 19. června 2019 se ve Vysokých Tatrách na Slovensku uskutečnilo již 19. setkání generálních ředitelů civilní ochrany zemí Visegrádské čtyřky (V4). Za MV­-generální ředitelství HZS ČR se jednání zúčastnil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro řízení lidských zdrojů plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M., společně s kpt. Mgr. Šárkou Mintuchovou z oddělení civilní nouzové připravenosti. Tématem slovenského předsednictví V4 bylo využití dobrovolných sborů v rámci ochrany obyvatelstva.

Všechny zúčastněné přivítal státní tajemník Ministerstva vnitra SR Ing. Rudolf Urbanovič. Poté předal slovo generálnímu řediteli sekce krizového řízení Ministerstva vnitra SR plk. Ing. Mariánu Dritomskému, který uvedl prezentaci zaměřenou na využití dobrovolných sborů na Slovensku, ovšem nejen v rámci ochrany obyvatelstva, ale celkově v oblasti požární ochrany (PO). Představil pojetí podle slovenské právní úpravy, tedy samostatnost civilní ochrany reprezentovanou sekcí krizového řízení Ministerstva vnitra SR a PO (integrovaným záchranným systémem /IZS/) reprezentovanou Hasičským a záchranným zborem SR (HaZZ). Dále se v rámci dobrovolných sborů zaměřil na činnost Slovenského červeného kříže, Asociaci samaritánů SR a jejich zapojení v rámci civilní ochrany. Poukázal na určitou „dvojkolejnost“ systému civilní ochrany a IZS v podmínkách SR. Významnou roli na Slovensku mají také dobrovolné hasičské sbory, jejichž počet dosáhl v letošním roce 2 357 s bezmála 90 000 členy. Tyto sbory podle územního principu tvoří územní organizace dobrovolné PO s osmi krajskými výbory, z nichž každý má zastoupení na prezídiu dobrovolné PO SR.

Česká strana zaměřila prezentaci na nezastupitelné místo jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a spolků působících v oblasti PO. Byl popsán jejich systém, zapojení v rámci plošného pokrytí jednotkami PO a dále činnosti v rámci zajištění ochrany obyvatelstva. Ostatní účastníci setkání se zajímali zejména o funkci technika ochrany obyvatelstva, popis jeho hlavních činností, způsob školení a povinnosti v rámci vzdělávání ostatních členů jednotky PO. Dále také o systém předurčenosti jednotek sborů dobrovolných hasičů a rozlišení úkolů jednotek v oblasti ochrany obyvatelstva v návaznosti na jejich působnost. Během prezentace byla zmíněna i činnost Horské služby ČR, o.p.s., Vodní záchranné služby a dalších spolků a civilních subjektů na úseku ochrany obyvatelstva.

Generální ředitel hasičského sboru Maďarska genmjr. Zoltán Góra se zaměřil na činnost profesionálních sborů PO a dobrovolných sborů, jejich propojení a společnou spolupráci. Uvedl statistické počty (v současné době působí v Maďarsku přes 600 sborů), personální zastoupení a finanční zajištění. Zajímavostí bylo, že dobrovolné hasičské sbory v Maďarsku jsou zařazeny do celostátních týmů pro vyhledávání a záchranu osob ze zřícených budov a jsou certifikovány organizací spojených národů pro nasazení v mezinárodních záchranných operacích.

Prezentace polské strany se ujal náměstek generálního ředitele Státní požární služby Polska brig. gen. Tadeusz Jopek. Informoval zejména o činnosti dobrovolných hasičů, horské služby a vodní záchranné služby v Polsku. Prezentace příliš nepojednávala o činnostech v rámci ochrany obyvatelstva, ale spíše se zabývala všeobecnými náležitostmi a povinnostmi sborů dobrovolných hasičů v rámci jejich nasazení při „běžných“ mimořádných událostech. Dále informovala o systému financování dobrovolných jednotek, který, jak uvedl Jopek, není příliš efektivní a záměrem ředitelství Státní požární služby Polska je tento systém zdokonalit. Úkoly dobrovolných jednotek v Polsku se dělí na základní a speciální podle vzdělání jejich členů. Lze tedy konstatovat, že jde v tomto směru o systém obdobný v českých podmínkách. Slovenská strana připravila i ukázky činnosti Horské služby SR a HaZZ. Činnost horské záchranné služby zajišťují příslušníci ve služebním poměru Horské služby SR v rámci šesti oblastí slovenských hor. V rámci ukázky činnosti HaZZ měli účastníci možnost vidět požární techniku využívanou jak profesionálními, tak dobrovolnými hasiči na Slovensku. Setkali se také s prezidentem HaZZ gen. JUDr. Alexandrem Nejedlým, který na tyto ukázky doprovázel delegaci z Rumunska.

V závěru setkání byla podepsána deklarace o společném přístupu zemí V4 v oblasti sdílení hodnot představovaných Evropskou unií, posilování partnerství v rámci sdílení poznatků z oblasti zapojování dobrovolných sborů do odezvy na mimořádné události, sledování mezinárodní situace z hlediska hrozících katastrof přeshraničního charakteru, identifikace příležitostí pro společné iniciativy a podporu rozvoje a využívání společných přístupů a metodik a také zvyšování významu vzdělávání a zapojení veřejnosti do celého systému jako nástroje snižování rizik.


kpt. Mgr. Šárka MINTUCHOVÁ, plk. doc. JUDr. František VAVERA, Ph.D., LL.M., MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto archiv autorů
 

vytisknout  e-mailem