Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 8/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme dva rozbory požárů, a to v Přerově a v České Třebové. Seznámíme vás s historií AV HZS podniků, z.s. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o speciálním výcviku v tunelech ve Švýcarsku a o taktickém cvičení složek IZS „AUTOBUS 2019“. Představíme mobilní aplikaci První Psychická Pomoc, která může pomoci lidem v těžkých životních situacích. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ máme informaci ze setkání generálních ředitelů civilní ochrany zemí Visegrádské čtyřky. Připomněli jsme Ženevské právo 70 let existence kodexu. Kam dojedou hasiči? Tím se zabývali v centrálním datovém skladu HZS ČR v Lázních Bohdaneč. Přečtete si o školení zahraničních specialistů v oblasti ochrany před účinky nebezpečných chemických látek. V INFORMACÍCH jsme připravili výsledky sportovních akcí. ME profesionálních hasičů ve fotbale 2019 v německém Gelsenkirchenu za účasti – Česka, Francie, Spolkové republiky Německo a Velké Británie. 

Tématika „ochrana člověka za mimořádných událostí“ je od roku 2004 součástí rámcových vzdělávacích programů základních a středních škol. Hasičský záchranný sbor České republiky připravil pro školy množství vzdělávacích projektů se záměrem podpořit začlenění této problematiky do výuky. Jeden projekt vznikl také v Plzeňském kraji - soutěž Malý záchranář.

Soutěž Malý záchranář je určena pro žáky 4. a 5. tříd základních škol a má v Plzeňském kraji již sedmnáctiletou tradici. Soutěž je veřejnosti prezentována na webových stránkách https://mz.hzspk.cz, kde jsou k dispozici informace nejen o propozicích a termínech soutěží, ale i o její historii doplněnou fotogalerií.

Zájem o soutěž ze strany škol neutichá, přesto je potřeba soutěž neustále inovovat neotřelým doprovodným programem či novými úkoly na stanovištích tak, aby soutěž byla stále pro školy atraktivní a nezevšedněla ani organizátorům.

Při soutěži tradičně spolupracujeme se složkami IZS a dalšími partnery, kteří svými tématy soutěž vhodně doplňují o problematiku ochrany zdraví a bezpečí a personálně zajišťují odborné vedení stanovišť. Pravidelně oslovujeme městskou policii, zdravotnickou záchrannou službu, Státní zdravotní ústav v Plzni, BESIP, Policii ČR, Český červený kříž aj. Významná je i spolupráce ze strany měst a obcí.

Jak bylo zmíněno, snažíme se soutěž Malý záchranář inovovat a propojovat ji s dalšími preventivně výchovnými akcemi organizovanými městy a obcemi. Díky vstřícnému přístupu vedení města Přeštice bylo možné již podruhé uspořádat oblastní kolo soutěže Malý záchranář společně se dnem IZS. Město Přeštice poskytlo finanční podporu oběma akcím a starosta města Mgr. Karel Naxera nad nimi převzal záštitu.

Obě akce se uskutečnily dne 28. května 2019 v areálu Základní školy Josefa Hlávky Přeštice. I přes deštivé počasí byla účast opravdu velká.

Oblastní kolo Malý záchranář – Plzeň jih
Soutěže se účastnilo dvanáct čtyřčlenných týmů ze sedmi základních škol jižního Plzeňska. Děti plnily soutěžní disciplíny na osmi stanovištích zaměřených na praktické využití získaných znalostí a dále absolvovaly i ověření teoretických znalostí v písemném testu.

Vzhledem k nepříznivému počasí nebylo možné jako již tradičně umístit soutěžní stanoviště ve venkovních prostorách, proto byla použita „mokrá“ varian­ta s vy­užitím zázemí školní tělocvičny.

Den IZS v Přešticích
Souběžně se soutěží Malý záchranář probíhal ve venkovních prostorách školy den IZS. Příjemnou atmosféru zajišťovaly po celý den nejen statické, ale i dynamické ukázky jak složek IZS, tak i dalších přizvaných organizací. Nechyběly zábavně vzdělávací stánky s preventivní tématikou a mnoho dalšího. Veřejnost spolu s dětmi ze základních a mateřských škol z okolí si tak mohly např. osahat moderní i historické vojenské pěchotní zbraně a výstroj, zastřílet si na střeleckém trenažéru nebo prolézt zakouřeným stanem. BESIP tým připravil tradiční bohatý program i s otočným simulátorem dopravní nehody. Zpestřením byla ukázka speciální techniky Záchranného útvaru HZS ČR – záchranné roty Zbiroh.

Na závěr dne IZS čekala diváky ukázka služební kynologie psovodů Policie ČR a hašení požáru pomocí ručních hasicích přístrojů. Možnost vyzkoušet si hašení přenosným hasicím přístrojem pod dozorem příslušníků HZS Plzeňského kraje využili nejen pedagogové, ale i zájemci z řad veřejnosti. Celou akci moderoval tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje.


plk. Ing. Karel ŠNAIBERK, kpt. Mgr. Lenka BASÁKOVÁ, HZS Plzeňského kraje, foto kpt. Mgr. Lenka BASÁKOVÁ
 

vytisknout  e-mailem