Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 2/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA rozebereme zásah u požáru ubytovny v Plzni. Informujeme vás o proběhlé odborné přípravě KIP týmu v Karlovarském kraji. Přečtete si analýzu usmrcených osob v přímé souvislosti s požárem. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM vás seznámíme s prací operátorů na lince TCTV 112. Informujeme vás o projektu „Zvýšení připravenosti HZS ČR k řešení rizik způsobených změnou klimatu“. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás hasiči z hlavního města Prahy seznámí s průběhem taktického cvičení Základna 2018. Dále jsme připravili náhled mimořádných událostí řešených na úrovni EU a současně představujeme nového zástupce na pozici operačního důstojníka ve Středisku pro koordinaci odezvy na mimořádné události. Představíme nanomateriály a jejich možné využití v ochraně obyvatelstva. V INFORMACÍCH se dočtete o charitativních akcích uspořádané pro Nadaci policistů a hasičů. 

HZS Karlovarského kraje, oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení, ve spolupráci s organizací ADRA, o.p.s., a za podpory Karlovarského kraje a Centra zdraví a bezpečí zorganizoval v říjnu 2018 již druhý běh odborné přípravy nových členů komunitního intervenčního psychosociálního týmu (KIP) Karlovarského kraje. Odborná příprava byla rozvržena do dvou víkendových bloků a vedli ji Mgr. Josef Koláček, koordinátor humanitární pomoci v České republice a projektu KIP týmů z organizace ADRA, o.p.s., a kpt. PhDr. Michal Černík, Ph.D., psycholog HZS Karlovarského kraje.

Cílem odborné přípravy bylo proškolení 15 nových členů KIP týmu pro zajištění psychosociální pomoci a posttraumatické péče osobám zasaženým následky mimořádných událostí (MU), provozu evakuačních středisek a Asis­tenčního centra pomoci nebo pro obsluhu informační linky integrovaného záchranného systému (IZS) na území Karlovarského kraje.

První blok organizátoři zahájili v sobotu představením KIP týmu, jeho stručné historie a vymezením pomoci, která se očekává od dobrovolníků. Odborná příprava byla v teoretické části zaměřena na vysvětlení pojmu MU, představení Asistenčního centra pomoci, pomáhajících organizací a seznámení s postupem jejich pomoci (vyhlášení poplachu, evakuace atd.), humanitární pomoci, způsobů koordinace psychosociální pomoci při různých typech MU a koordinace složek IZS. Dále se účastníci věnovali sdílení osobních zkušeností s prožíváním neštěstí a pomoci při MU a také se seznámili s mobilní aplikací Inspecto, která slouží k monitorování následků MU v postižených oblastech. Nedělní program odborné přípravy byl zaměřený na krizovou komunikaci a telefonickou krizovou intervenci včetně jejích zásad, důležitost rituálů jakožto nástrojů ke zpracování traumatizujících událostí a využití KIP týmu na informační lince IZS.

Co je to KIP tým?
Je to zkratka pro Komunitní Intervenční Psychosociální tým. Jeho cílem je na komunitní úrovni poskytovat psychosociální pomoc lidem zasaženým MU (nehody, povodně atd.). Jeho členy jsou dobrovolníci různých profesí a zaměření (lidé s empatií, sociální pracovníci, duchovní, psychologové atd.). KIP týmy vznikly na základě zkušeností z terénní práce po neštěstích, kdy se ukázala zvýšená poptávka po lidech – dobrovolnících schopných a ochotných reagovat na potřeby zasažených.
Členové KIP týmů fungují v rámci akreditovaného programu Ministerstva vnitra „KIP týmy pro mimořádné události“. Navazují na práci složek integrovaného záchranného systému a spolupracují se zástupci obcí, církvemi a jinými pomáhajícími organizacemi. Záměrem KIP týmů je doprovázet přímo zasažené, rodinné příslušníky, očité svědky i pomáhající a nabízet jim podporu při zvládání dopadů MU s důrazem na využití jejich vlastních sil, zdrojů a prostředků. Při své práci se řídí Etickým kodexem sociálního pracovníka a Standardy psychosociální krizové pomoci MV­-generálního ředitelství HZS ČR.
Zdroj:
www.adra.cz/pomoc­ v-cr/kip­-tym

                      

Následující sobotu byl program zaměřený na psychologickou službu HZS ČR, definici psychosociální pomoci, psychologické první pomoci a jejím pravidlům v kontextu standardů psychosociální krizové pomoci a spolupráce (www.hzscr.cz/clanek/standardy­ psychosocialni­ krizove­ pomoci­ a-spoluprace.aspx). V neděli se diskutovalo o poskytování psychologické první pomoci dětem, sdělování informací o úmrtí blízké osoby nebo například doprovázení během loučení se se zemřelým. Na závěr odborné přípravy zazněla témata psychické odolnosti, možnosti jejího budování a efektivního provádění psychohygieny.

V průběhu celé odborné přípravy měli účastníci možnost si veškeré teoretické poznatky nacvičit formou modelových situací, které byly zaměřeny na poskytování psychologické první pomoci a psychosociální pomoci na místě zásahu, dále na poskytování telefonické krizové intervence, při které obsluha linky často komunikuje s lidmi v emočně náročných situacích (pláč, hněv, strach, šoková reakce, zahlcující hovory) nebo na poskytování podpory v evakuačním středisku a Asistenčním centru pomoci a v neposlední řadě si prakticky vyzkoušeli použití aplikace Inspecto.

V rámci odborné přípravy se členové KIP týmů dále zapojují do společných cvičení s HZS Karlovarského kraje. Například 13. září 2018 se v Karlovarském kraji uskutečnilo cvičení AERO 2018 simulující leteckou dopravní nehodu, kde měli členové KIP týmu příležitost si procvičit schopnost spolupráce se složkami IZS při poskytování psychosociální pomoci zasaženým osobám a jejich příbuzným v Asistenčním centru pomoci za MU s velkým počtem zraněných osob. Během cvičení dobrovolníky metodicky vedl psycholog HZS Karlovarského kraje kpt. PhDr. Michal Černík, Ph.D. V Karlovarském kraji je v současnosti proškoleno 29 členů KIP týmu, který tvoří zástupci nevládních neziskových organizací, městské policie, HZS ČR a jednotek SDH obcí.


por. Bc. Veronika POMAHAČOVÁ, plk. Ing. Miroslav MAZURKOVIČ, HZS Karlovarského kraje, Mgr. Josef KOLÁČEK, ADRA, o.p.s., foto archiv HZS Karlovarského kraje

 

vytisknout  e-mailem